Sunteți pe pagina 1din 11

Fizica Nucleară

I.
Cuprins
Istoric ....................................................................................................
3
II. Tabel periodic ......................................................................................
4
III. Atomul & Structura Atomului ............................................................. 5
IV. Tipuri de reacții nucleare ..................................................................... 6
V. Aplicații ale fizicii nucleare .................................................................
7
VI. Radioterapia .........................................................................................
8
VII. Avantaje ale radioterapiei .................................................................... 9
VIII.Utilizări ..............................................................................................
10

Apăsați pe colțul din Apăsați pe colțul din


stânga-sus pentru a Cele 2 efecte funcționează pe dreapta-sus pentru a
vă întoarce la slide-ul vă întoarce la primul
anterior
orice slide în orice moment slide
(în afară de primul)
Istoric
Această disciplină se conturează
din 1803 prin descoperirile științifice ale
lui Jhon Dalton (fizician și chimist englez).

El a teoretizat faptul că toate În 1919, Rutherford


elementele tabelului periodic a lui Dimitri descoperă prezența protonilor,
Mendeleev au în structura lor atomi. iar în anul 1939,  James
Chadwick descoperă și
În 1896, este descoperită dovedește existența
radioactivitatea de către Henri Becquerel. neutronilor în atom.
Studiul radioactivității atomilor, În aceeași perioadă, Werner
aprofundat de  Marie Curie și Ernest Heisenberg, fondatorul
Rutherford, a determinat descoperirea mecanicii cuantice, avansează
faptului că aceștia au o structură internă, ipoteza conform căreia atomii
că sunt compuși din ceva. sunt constituiți
din protoni și neutroni.
Tabel Periodic
Structura Atomului
Atomul Protonii, neutronii șl electronii fac
În interiorul atomului există un
parte din clasa de fermioni, având spin
câmp electric în jurul nucleului.
Protonii și neutronii (nucleoni) se află în
semiîntreg.
interioriul nucleului. Structura unui atom este Interacțiunea nucleară forte / tare, cea
În câmpul electromagnetic se gaseste un formată din: mai puternică din cele patru forțe naturale
număr Z de electroni pentru a se asigura
ale fizicii, are rolul de a menține o
neutralitatea electrică a nucleului.
coeziune în interiorul nucleului. 
Particulele
Dacă numărul electronilor utilizate in fizica nucleară
nu este egal sunt atomii.
Cromodinamica cuantică se ocupă cu
cu cel al protonilor, atunci este un ion,
Câmp
pozitiv sau electromagnetic
negativ.
studiul forței Nucleu
exercitate în interiorul
(unde Un atom este
se găsesc
în atomZdetermină  cea mai mică subdiviziune
electroni nucleilor. a
(format scaleidin nucleoni)
Numărul nucleelor
Datorită microscopice, pentru
masa atomică a materiei cenucleu)
acestuia, notatăpăstrează caracteristicile
cu A. fizice şi este
grupați în jurul unui fizica(protoni
nucleară și neutroni)
folosită mecanica
chimice ale unui element. cuantică (știința care se ocupă cu studiul
fenomenelor la scară atomică).
Datorită scalei microscopice, pentru
Protonii
fizica sunt particule
nucleară încărcate cu energie elementară pozitivă și sunt compuși din
este folosită mecanica
cuantică – știința care se ocupă cu studiul
două fenomenelor
up quarkuri și un down quark.
la scară atomică. Unitate de măsură utilizată în
Numărul acestora în atom determină elementul chimic.
fizica nucleară:
Masa protonului
Atomii este de
cu același număr deordine
938 dar
MeV.
cu
masă atomică diferită se numesc izotopi,
Sarcina
care auelectrica este 1,60x10
proprietăți chimice identice.  culombi (C).
-19
In lungime: 1 fermi = 1 fm = 10-15 m
Neutronii nu au valență energetică, valență nulă și sunt compuși
Energie: 100 keV dintr-un
- 100 MeV up quark și
două Pe când proprietățile fizice ale izotopilor
down quarkuri. Numărul de neutroni, determină izotopul elementului chimic. Masa
sunt diferite acestea fiind influențate de
neutronului este de
numărul atomic 940 MeV.
diferit.
Tipuri de
Reacții Nucleare
Fuziune Fuziunea nucleară constă în
nucleară contopirea a două sau mai
multe nuclee atomice mai
Difuzie
ușoare,
nucleară
într-unul mai mare și mai greu.

Fisiune Un nucleu greu se scindează în


nucleară mai multe fragmente – nuclee
atomice – mai ușoare, având o
masă comparabilă.

Radioactivitatea Un nucleu greu se scindează în


mai multe fragmente – nuclee
atomice – mai ușoare, având o
Reacția de tip masă comparabilă.
knock-out.
Aplicații ale fizicii nucleare

Astrofizică: doar pentru explicarea formării corpurilor în univers și a


apariției materiei – nucleosinteza.

Arheologie: se face datare radioactivă a artefactelor.

Medicină: se studiază interacțiunea radioactivă cu țesuturile umane în vederea găsirii


de tratamente sau diagnosticare: radioterapie și radiologie.

Producția de energie nucleară: centrale nucleare, sau tokamak și propulsie nucleară


termică.

Domeniu militar: bombe atomice cu fisiune, bombe cu hidrogen și arme cu proiectile


radioactive.
Radioterapia

Radioterapia este o modalitate terapeutică de bază pentru


tratamentul cancerului.
Aceasta implică țintirea țesutului tumoral cu fotoni de energii
înalte, în scopul distrugerii acestuia.
În ultimul deceniu, în domeniul radioterapiei s-au înregistrat
numeroase progrese și s-a produs o tranziție de la iradierea
volumelor mari (care includeau și țesuturi normale) la o iradiere
țintită pe volumul tumoral (care în prezent poate fi identifi cat
foarte bine folosind metodele imagistice moderne – tomografi e
computerizată, tomografi e cu emisie de pozitroni, imagistică prin
rezonanță magnetică).
Metoda de iradiere VMAT reprezintă o tehnică modernă de IMRT
în care tratamentul este administrat prin rotirea unui fascicul de
radiație în jurul pacientului.
Modularea intensității fasciculului se face prin mișcarea lamelelor
colimatorului, prin modificarea debitului dozei și prin variația
vitezei de rotire a gantry-ului.
Avantaje ale radioterapiei

-Radioterapie personalizată, sigură, eficace și de înaltă calitate;


-Radioterapie înalt conformațională, adaptată formei tumorale;
-Iradierea țesuturilor normale este mult redusă, ceea ce scade
riscul de reacții adverse acute și cronice;
-Reducerea timpului de tratament, ceea ce crește confortul
pacienților și precizia iradierii;
-Permite administrarea unor doze mari, ceea ce crește șansele de
control tumoral.
Utilizări

-Aplicații civile
-Producerea de energie electrică și/sau termică (termoficare, căldură de
proces)
-Utilizarea radioizotopilor și a radiațiilor nucleare (alfa, beta și gama) în
agricultură și industria alimentară, medicină (diagnostic și tratamentul
cancerului), industrie (gamagrafie, detectori, trasori, etc), cercetarea
științifică (trasori, datare, poluarea mediului, etc).
-Industriile care utilizează radioizotopi și radiații nucleare sunt:
Industria automobilelor, la testarea calității oțelurilor;
Aviație, la detectarea defectelor la motoarele cu reacție;
Mine și petrol, la identificarea și evaluarea cantităților de petrol, gaze
naturale și minereuri;
Industria ambalajelor, la măsurarea grosimii tablei de aluminiu pentru doze;
Industria constructiilor, la detectarea defectelor în suduri;
Constructii de autostrăzi, la măsurarea densității straturilor de material;
The End

Material educațional realizat de


elevul Gorea Claudiu

Scoală: Colegiul Economic


“Anghel Rugină”, Vaslui

Cadru didactic: Ursanu Gica