Sunteți pe pagina 1din 5

CRED-

CRED- 2.1-
2.1- Profilul
Profilul absolventului și
absolventului și modalități
modalități de
de a
a contribui
contribui la
la structurarea
structurarea acestuia
acestuia pe
pe parcursul
parcursul orelor
orelor de
de limba
limba engleză
engleză

Cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile sunt cele care formează profilul absolventului. Cele 8
competenţe cheie de atins, sunt urmărite la toate materiile şcolare, pe parcursul întregului an.
La limba engleză, pandemia şi trecerea în online ne-a oferit posibilitatea de a utiliza
competenţele digitale în foarte mare măsură. Am descoperit împreună cu elevii numeroase
aplicaţii (Kahoot, Baamboozle, Quizizz, Live Worksheets etc), videoclipuri YouTube, programe
(isondaje, surveynuts), platforme (Google Classroom, ASQ), bloguri (Blogger).
Competenţele antreprenoriale şi „a învăţa să înveţi” au şi ele o mare pondere odată cu
trecerea în online, deoarece elevul a fost pus în faţa situaţiei de a face faţă schimbării, de a lua
decizii cu privire la propria învăţare, de a-şi gestiona timpul eficient. Unii s-au descurcat de
minune, însă alţii au eşuat lamentabil.
Competenţele de comunicare în limba maternă şi modernă au putut fi dezvoltate prin
exprimarea de opinii, dialoguri, creare de prezentări cu videoclipuri, PPT, pe carton, etc.
Competenţele de matematică, ştiinţe şi tehnologii la orele de limba engleză sunt mai puţin
utilizate şi presupun mai mult manifestarea unor curiozităţi şi rezolvarea de probleme.
Competenţele sociale şi civice în raport cu pandemia au fost dezvoltate în mare măsură,
deoarece s-a pus accent pe modele pozitive, ajutorarea celor din comunitate, empatie,
compasiune. Tot pandemia ne-a adus mai aproape de muzee şi vizite virtuale care au ajutat la
dezvoltarea competenţelor de sensibilizare culturală.
Profesorul de limba engleză s-a situat pe o poziţie avantajată de cunoaşterea limbii online-
limba engleză, găsindu-şi cel mai repede echilibrul. Astfel, dacă profesorul este sigur pe el şi pe
ce are de făcut, beneficiarul principal este elevul.
CRED- 2.2.a Structura programei şcolare; 
competențele specifice
ca rezultate ale învățării

Programele în vigoare - noile programe- NU mai propun asimilarea


de conţinuturi gramaticale sau lexicale, ci vizează DEZVOLTAREA
COMPETENŢELOR SPECIFICE fiecărui an de studiu. Astfel, profesorul
urmăreşte să aibă ca rezultat al procesului de predare-învăţare
dezvoltarea competenţelor elevului prin antrenarea acestuia în
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE care apar în programa şcolară cu litere italice
sub fiecare competenţă specifică. Este de remarcat faptul că aceste
activităţi din programă NU SUNT OBLIGATORII şi sunt doar nişte
modele/exemple.
În programa şcolară, competenţele specifice sunt prezentate în
progresie de la un an de studiu la altul şi sunt profund racordate la
LUMEA ÎN CARE TRĂIM şi la INTERESELE elevilor.
CRED- 2.2.a Structura programei şcolare; 
competențele specifice
ca rezultate ale învățării

Domeniile de conţinut din tabelul de la sfârşitul fiecărui an de


studiu sprijină dezvoltarea de competenţe şi reprezintă baza de
operare a demersului didactic. Acestea sunt împărţite în 3
categorii:
- suporturi de învăţare
- sugestii de contexte de comunicare/vocabular
- gramatică funcţională.
 
Aceste domenii de conţinut sunt în strânsă corelare cu
competenţele specifice, însă demersul didactic propriu zis rămâne
la latitudinea profesorului, acesta ţinând cont de a pune în centru
ELEVUL cu nevoile, interesul, ritmul şi profilul său de formare.
CRED- Activitate 2.3.a. Sinteză pentru activități metodice

Parcurgerea manualului NU asigură succesul învăţării. Acesta este


doar o resursă de care ne putem ajuta în demersul didactic. Noua
programă aduce în clasă autenticul comunicării şi posibilitatea de
învăţare fără efort. Proiectarea didactică devine un act personalizat, o
reîmprospătare permanentă a viziunii şi a relaţiei cu clasa de elevi.
Conform noii programe, contextele de învăţare sunt reale şi sunt
segmentate în funcţie de nevoile elevilor, şi nu după capitolele din
manual. Trebuie avut în vedere faptul că proiectarea este o anticipare, o
estimare care trebuie privită cu flexibilitate şi cu posibilitatea
permanentă de ajustare a activităţilor în funcţie de motivarea, interesul
şi nevoile clasei. Un instrument util în acest sens este rubrica de
observaţii, unde putem nota pe parcurs situaţiile care contrazic
aplicarea efectivă a proiectării.
CRED- Activitate 2.3.a. Sinteză pentru activități
metodice

Competenţele specifice sunt ţelul de atins atunci când proiectăm o


unitate de învăţare. Trebuie să avem mereu în vedere grupul ţintă-
elevii- şi ceea ce vrem să poată face, atitudinile pe care vrem să le
vedem la sfârşitul unităţii. Astfel, fiecare competenţă specifică va avea
una sau mai multe activităţi de învăţare, corelând competenţa cu
activităţile şi resursele adecvate. Este de reţinut faptul că o activitate de
învăţare ţinteşte o singură competenţă specifică.

La finalul fiecărei unităţi vom măsura achiziţiile elevilor printr-o


evaluare care nu trebuie să aducă stres elevilor, ci dorinţa de a arăta
ceea ce ştiu să facă, devenind astfel conştienţi de propriul progres în
învăţare.