Sunteți pe pagina 1din 10

Genul liric

  ”NIMENI NU ŞTIE MAI BINE CA INIMA SECRETELE CREIERULUI. POEZIA


AR FI SECRETUL CREIERULUI SCĂPAT DIN GURA INIMII. ” G.VIERU.
Cuprins
Genul liric-definiție
Ce este opera lirică
Genul liric-trăsături
Specii ale genului liric
Genul liric – definiție
Genul liric este opera literară în care
autorul își exprimă gândurile și
sentimentele în mod direct cu ajutorul a
numeroase procedee artistice precum figuri
de stil ori simboluri artistice.
Ce este opera
lirică?
 Este o creație literară în care
autorul își exprimă gândurile,
sentimentele și emoțiile în mod
direct, folosind un limbaj expresiv.
Genul liric –
trăsături
 Vocea autorului – se numește și eu liric și este acea modalitatea prin care autorul
își exprimă trăirile. Eul liric poate fi subiectiv, atunci când în text apar mărcile
subiectivității eului precum adjective pronominale ori verbe și pronume la
persoana I, ori obiectiv, atunci când în text nu apar aceste mărci, ci forme
pronominale și verbe la persoana a III-a.
Accentul – va fi mereu pe exprimarea sentimentelor, stărilor sufletești și trăirilor
și este caracterizat de stări precum: dragoste, dor, melancolie, tristețe, extaz,
teamă, admirație, etc. În textul liric este remarcată și varietatea figurilor de stil și a
imaginilor artistice precum metafore, hiperbole, enumerații, comparații, hiperbole,
epitete, imagini olfactive, auditive, etc. Creația lirică – este o confesiune
permanentă a eului liric, o dezvăluire a sensibilității și sentimentelor intime ale
acestuia.
Clasificarea speciilor lirice/opere
lirirce
În funcție de particularitățile lor, operele lirice pot fi grupate în specii literare,
precum:

2) specii lirice ale literaturii


culte (autorul este cunoscut):
1) specii lirice ale - pastelul;
literaturii - imnul;
populare (autorul este ano - oda;
- psalmul;
nim): - elegia;
- doina; - meditația;
- strigăturile. - glosa;
- epistola;
- romanța;
- sonetul;
- idila etc.
Ce este Elegia?
 Este specia genului liric caracterizată prin exprimarea unui sentiment de tristețe
ajungând de la melancolie la durere. Sentimentele elegiace pot fi identificate la
mai multe specii ale liricii culte. Elegia a fost și este considerată muza durerii.
.
Ce este Oda?
 Este specia poeziei lirice alcătuită din strofe care au aceeași formă și structură
metrică în care se prezintă entuziasmul sau admirația față de persoane ori fapte
eroice sau idealuri. În anumite realizări, oda este înrudită cu imnul

Ce este Rondelul?
 Este o poezie scurtă care care o formă fixă cu o structură care se bazează, ca și
balada, pe refren. A apărut în Franța medievală sub denumirea de „rondeau”, iar
originile sale se găsesc în cântec.
Ce este Romanța?
 Este o poezie lirică de inspirație erotică, ce poate fi cântată pe o melodie lină, melancolică.
Romanța în Evul Mediu denumea poemele epice care sărbătoreau fapte eroice sau vitejia
unor erori.

Ce este Doina?
 Este o specie a liricii populare și a folclorului muzical românesc, care
exprimă un sentiment de dor, de jale, de revoltă, de dragoste etc.,
preluată și de poezia cultă.

Ce este Haiku?
 Haiku este un gen de poezie japoneză cu o formă fixă ce este alcătuită din 17
silabe ce sunt repartizate pe 3 versuri formate din 5, 7 silabe.
Ce este Epigrama?
 Este o specie a poeziei lirice care are proporții reduse, de regulă catren, și satirizează
elementele negative ale unui caracter omenesc ori ale unei situații și se poate termina
într-o poantă ironică la adresa unui personaj ori a unui fapt. Epigrama este o formă
fixă de poezie ce are un conținut umoristic, satiric, poetic și o structură binară ce
poate oferi simetrie și opoziție între argument și contraargument.

Ce este Epistola?
 Este specia care ilustrează genul liric de nuanță didactică specifică clasicismului și care denumește
o scriere literară în versuri, care respectă canonul unei scrisori. Aceasta poate fi adresată unui
destinatar real ori fictiv și se poate distinge printr-un conținut filozofic și o atitudine satirică.

Ce este Pastelul?
 Pastelul este o creație care, prin intermediul unui peisaj, poate transmite sentimentele eului liric
contemplator. Modul de expunere folosit în creația lirică este descrierea, iar piesele dominante aici
sunt imaginile artistice realizate prin figuri de stil ce sunt organizate într-o descriere de tip tablou.
Sfârșit!

S-ar putea să vă placă și