Sunteți pe pagina 1din 9

SLIDE 1

OBȚINEREA
RĂSADURILOR
DE LEGUME

Clasa a X-a B
Agropedologie
Prof. Grigoraș Tina Mădălina
Răsadurile legumicole se obțin pentru anumite
specii în perioadele mai reci în răsadnițe sau
sere înmulțitor.
 
Necesitatea producerii răsadurilor în sere
înmulțitor sau răsadnițe apare deoarece
producerea răsadurilor în câmp liber nu este
posibilă datorită temperaturilor negative din
perioada iarnă-primăvară.

Răsadul parcurge anumite etape din prima


parte vegetativă în condiții artificiale de
mediu.
Răsad înființat în seră înmulțitor

Răsad într-o
răsadniță
1.Tipuri de spații folosite pentru producerea răsadului
Spațiile cele mai cunoscute și utilizate în domeniul agricol
pentru producerea răsadului sunt:

 Serele înmulțitor
 Răsadnițe
2. Surse de căldură

- seră înmulțitor – temperatura artificială se creează prin


termoficare
- răsadniță – temperatura provine din căldura biologică rezultată
prin fermentarea gunoiului de grajd
Termoficare

Căldură prin fermentarea


gunoiului
- Confecționarea patului cald din gunoi de grajd
3.Etapele
construirii - Așezarea tocului răsadniței pe patul cald în aceeași
unei zi.
răsadnițe - Așezarea substratului nutritv în tocul răsadniței cu
grosimea de 6-12 cm

- Semănarea
4.Efectuarea semănatului
 
- semănatul se va realiza manual
- marcarea rândurilor cu marcator de lemn ce
formează sănțulețe adânci de 1-1,5 cm la distanța
între 5-10 cm între rânduri în funcție de repicare
- semințele se vor acoperi cu pământ și mraniță și
se tasează cu tasatorul
- răsadnița se va acoperi cu un capac cu geam pentru
asigurarea luminii
- în perioadele mai reci, răsadnițele se vor acoperi cu
prelate, se decoperă periodic pentru aerisire