Sunteți pe pagina 1din 15

Treatment of Valgus-Impacted and

Nondisplaced Femoral Neck Fragility


Fractures in the Elderly
Kamara, Eli MD; Zvi, Yoav Shimon MD; Vail, Thomas Parker MD 
Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons: June 1, 2021 - Volume 29 -
Issue 11 - p 470-477 doi: 10.5435/JAAOS-D-19-00866
Valgus-Impacted Nondisplaced
Garden I Garden II
• Rezultate
functionale
• Rata de
reinterventie
• Complicatii

Tratament optimal
in functie de:
• Antecedente
heredocolaterale
• Statusul
preoperator
• Tipul fracturii
Epidemiologie
• 6.3 milioane de fracturi de femur proximal la nivel Mondial pana in
2050
• 50% din acestea  fr. Col femural
• 414/100.000 M / 957/100.000 F
• Mortalitatea la 1 an: 15 – 36%  impact major asupra sistemului de
sanitate
• Scop: optimizarea tratamentului
Pauwels
Garden
Tratament conservator
• Risc de redeplasare secundara
• Raaymakers, Marti: 170 pacienti, early weight-bearing – rata de
consolidare 86%. 14% deplasare secundara (majoritatea pacientilor cu
varsta >70, multiple comorbiditati
• Shuquiang: 115 pacienti, 41% deplasare secundara
• Buord et al: 33% deplasare secundara
• Cees et al: 44% deplasare secundara
• Taha: Garden II + osteoporoza risc de 3 ori mai mare de deplasare
secundara fata de Garden I fara osteoporoza
Tratament chirurgical
• Xu et al: systematic review, 5071 pacienti, reducere semnificativa a
complicatiilor

• Trat. Conservator rezervat pacientilor cu risc ridicat de complicatii


perioperatorii si cu mortalitate ridicata
Fixare interna
Fixare interna
• Gjertsen: 4468 pacienti, 90% supravietuirea implantului la 1 an.
• Onativa: systemic review, rata de revizie 8-19%
• Watson: 62 pacienti, studiu prospectiv, randomizat DHS vs suruburi
percutan – fara diferente semnificative.
• FAITH trial – fara diferente intre tipurile de fixare la 24 luni: rata
reinterventiilor, rata de consolidare, degradarea materialelor de
osteosinteza, calitatea vietii, mortalitate.
• DAR rata NACF  DHS 9% vs suruburi 5%
Factori predispozanti ai reinterventiilor
• Gradul deplasarii asociat cu osteopenia
• Posterior tilt > 20%  de electie –
artroplastia in cazul pacientilor varstnici
• Albuminemia scazuta, limfocitopenia
• Osteopenia NU reprezinta un factor
predispozant
Fixare interna vs artroplastie
• Artroplastia  rata redusa de reinterventii (OR 4,5);
• Fixare interna  perioada de spitalizare si timp operator reduse

• fara diferente semnificative in ceea ce priveste rata mortalitatii la 1


luna si 1 an, Harris Hip Score sau calitatea vietii.
Artroplastia ca procedura de salvare vs
Artroplastia primara
• Pacienti care se mobilizeaza independent 55,9% vs 79,4%
• Rata crescuta de complicatii, incluzand infectii periprotetice, luxatii ale
endoprotezelor, fracturi periprotetice.
• Harris Hip Score redus.

• Rezultatele nefavorabile accentueaza importanta identificarii


tratamentului adecvat.
Fractura col femoral Garden I / Garden II la pacient cu
varsta > 65 de ani

Comorbiditati severe cu risc crescut de mortalitate DA


Tratament consrrvator cu mobilizare precoce
perioperatorie?

NU

DA
Posterior tilt > 20° ?

NU

Fixare interna: suruburi / DHS Artroplastie