Sunteți pe pagina 1din 21

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Academia de Studii Economice a Moldovei


Școala Masterală de Excelență în Economie și Business

“POTENȚIALUL TURISTIC AL
ARIILOR NATURALE
PROTEJATE”
Masterand:Vatamanița Mariana, gr.GET-201 M
Conducător:dr.hab.univ, Turcov Elena

CHIȘINĂU-2021
CUPRINS
INTRODUCERE

1.1 Conceptul de arie protejată


Conceptul de ecoturism
1.2
Valorificarea ariilor protejate
1.3
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
INTRODUCERE
În România definirea și regimul ariilor protejate sunt reglementate prin
acte normative (Legea 5/2000, OUG 296/2000, OUG 296/2005), în
conformitate cu normele și prevederile organizațiilor internaționale cu
Uniunea Internațională de Conservare a Naturii și a resurselor similare
(UICN), Programul Om-Biosferă (MAB) și Convenția privind Conservarea
Zonelor Umede de importanță Internațională (Convenția Ramsar, în special
ca habilitat al păsărilor acvatice aflate sub egida UNESCO.

 Capitala: București
 Cel mai mare oraș:București
 Populația: 19,068,146(2021)
1.1.CONCEPTUL DE ARIE PROTEJATĂ

 Aria naturală protejată-o zonă terestră, acvatică


sau subterană, cu un perimetru legal stabilit și având
un regim special de ocrotire și conservare, în care
există specii de plante și animale sălbatice, elemente și
formațiuni biogeografice, piesagistice, geologice,
paleontologice, speologice sau de altă natură, cu
valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
 Conform UICN, și legislația românească, zonele
naturale protejate se împart în România în:
• Rezervații științifice- cu un management care
asigură un regim strict de protecție și în perimetrul
lor se pot desfășura numai activități științifice, cu
acordul forului științific competent, nu se practică
odihna și recreerea.
• Parcuri naționale-au rolul de protecție și
conservare a mediului, oferind posibilitatea vizitării
cu scopuri științifice, educative și turistice.
• Monumente ale Naturii-pot fi vizitate și în scopuri
educative, recreative și turistice, dar cu păstrarea
integrității acestora.
• Rezervații Naturale-în care, pe lângă activitățile
economice și culturale tradiționale ale populației
locale, se pot practica turismul, recreerea,
activitățile științifice și educaționale.
• Parcurile Naturale-unde pe lângă activitățile economice și
culturale tradiționale ale populației locale, se pot practica
turismul, recreerea, activitățile științifice și educaționale.
• Rezervațiile Biosferei-au același management și pot
desfășura toate activitățile Parcurilor Naturale, inclusiv
turismul și recreerea, prin valorificarea durabilă a
resurselor.
1.2.CONCEPTUL DE ECOTURISM
 Ecoturismul-o formă de turism care se bazează pe
principiile ecologice protejate a biodiversității, a mediului
înconjurător și a tradițiilor culturale și economice ale
comunităților locale. Având motivații ca admirarea
piesajelor și lumii plantelor și animalelor sălbatice ale
acestora.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
1.3.VALORIFICAREA ARIILOR PROTEJATE
 Constituirea ariilor protejate se realizează numai în
contextul amenajării și dotării corespunzătoare acestora,
acțiune care are la bază armonizarea funcțiunilor de
protejare și conservare cu cele turistice.
 La nivelul Consiliului Europei au fost elaborate mai multe
reglementări care au scop armonizarea preocupărilor de
protecție a mediului cu interesele de ordin economic.
 O primă reglementare se referă la politice generale de
dezvoltare a unui turism durabil și atent față de problemele
mediului înconjurător adoptată la 05.09.1994.
 O a doua a inclus problematica relației dintre turism și
zonele protejate, unde turismul este privit ca o activitate care
facilitează descoperirea frumuseții peisajelor naturale, a
flori și a faunei, adoptată la 11.09.1995.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
 Această reglementare precizează măsurile care trebuiesc
luate pentru a asigura o amenajare și o circulație turistică
compatibilă cu cerințele de protecție a mediului înconjurător
și se referă la:
 Frecvența circulației turistice;
 Primirea și sensibilizarea publicului vizitator.
Frecvența circulației turistice :
 Zonificarea teritoriului ariilor protejate în funcție de
valoarea și concentrarea resurselor naturale, fragilitatea și
sensibilitatea lor, capacitatea de suport ecologic;
 Ghidarea fluxurilor turistice numai pe potecile și drumurile
special amenajate;
 Limitarea numărului de vizitatori pe an sau sezon, a orelor
de vizitare în funcție de capacitatea de suport pentru fiecare
areal.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
Primirea și sensibilizarea publicului vizitator:
 Cunoașterea categoriilor de turiști și a motivațiilor pentru
care preferă vizitarea unor arii protejate;
 Realizarea unor echipamente de primire cu scop recreativ și
educativ, concepute în funcție de specificul ariei protejate și
de cerințele turiștilor;
 Organizarea unor moduri de primire diferințiate în funcție
de segmentele de turiști;
 Informațiile oferite turiștilor se referă nu numai la
caracteristicile ariilor protejate, ci și la mijloacele de
păstrare a calității mediului înconjurător.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
 Valorificarea unor arii protejate- presupune parcurgerea
mai multor etape și operațiuni, conform unor principii de
bază care sunt statuate în practica internațională.
A.Organizarea, amenajarea și echiparea ariilor protejate-în
această concepție, organizarea și amenajarea zonelor protejate
pentru vizitare presupune rezolvarea următoarelor probleme:
 Organizarea și amenajarea punctelor de intrare a turiștilor
în ariile protejate:
a)Realizarea de echipamente turistice;
b)Organizarea de puncte de primire;
c)Amenajarea unor unități de alimentație publică sau de
cazare;
d)Amenjarea de terenuri pentru instalarea de corturi
individuale;
e)Organizarea de puncte pentru închirierea echipamentului de
campare.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
 Oganizarea și echiparea ariei protejate pentru dirijarea
circulației turistice-se referă deopotrivă la asigurarea
condițiilor corespunzătoare circulației turistice spre punctele
de intrare în aria protejată, cât și a celei din interiorul
acesteia, astfel:
 Modernizarea și semnalizarea drumurilor de acces;
 Extinderea rețelei de drumuri care asigură legătura;
 Construirea sau refacerea drumurilor;
 Realizarea de accese comode, simple, rustice;
 Întreținerea permanentă și corespunzătoare a căilor de
circulație;
 Construirea;
 Amenajarea în lungul potecilor de locuri pentru popas,
refugii, locuri pentru fumat și picnic;
 Supravegherea permanentă de către personalul de
specialitate a ariilor protejate.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
 Amenajarea de structuri turistice de primire;
 Amenajarea pentru vizitare a obiectivelor turistice.
B.Diferențieri regionale în valorificare:
În România-au fost declarate 25 de arii protejate de importanță
națională, 827 de rezervații și monumente ale naturii și14 arii
de protecție a speciilor acvatice (ex.Rezervația Biosferei Delta
Dunării, Parcul Național Ceahlău, Rezervația Biosferei Munții
Retezat, etc.)
În Europa- printre țările cu cele mai multe parcuri naționale și
naturale sunt:
1.Rusia-110 (peste 8 mil. ha.);
2.Suedia-19 (617 mii ha);
3.Norvegia-16;
4.Marea Britanie-10(1.315 mii ha);
5.Franța-6 parcuri naționale, 20 regionale;
6.Italia-10(1 mil.ha);
7.Germania-31 parcuri și rezervații naționale (1,7 mil.ha).

https://www.pexels.com/@mikebirdy
 Amenajarea turistică a parcurilor naționale și naturale
variază de la o țară la alta, ca și echipamentele turistice, în
funcție de specificul obiectivelor turistice naturale sau
antropice, de suprafața ariei protejate și de limitele
ecologice sau fizice ale ecosistemelor respective.
 Dotările turistice cuprind în general:
a)Baze de cazare;
b)Echipamente sportive;
c)Baze de alimentație.
 Activitățile turistice se pot desfășura în:
 Aer liber;
 Spații închise .
 Toate obiectivele turistice, evenimentele culturale,
activitățile turistice și sportive ca întreaga ofertă turistică
sunt popularizate, promovate pri ghiduri, pliante, hărți
difuzaate în toată țara sau în regiunea respectivă.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
 Franța-dispune de parcuri naționale amenajate și pentru
practicarea de activități de turism,astfel:Parcul național
“La Vanoise”, “Parcul Național “Des Ecrins”, “Parcul
Național Cevennes”, “Parcul Național Port Cros”, “Parcul
Natural Vercors.
 Italia-cele mai cunoscute parcuri naționale utilizate și
pentru sporturi de iarnă, de odihnă și recreere, drumeții
monatane sunt:Gran Paradiso, Cogne, Belluno,
Montecassino.
 Slovacia-se înscrie printre țările cu importante arii protejate
prin parcurile naționale:Tatra Înaltă(TANAP),
Pieniny(PIENAP), Tatra Joasă (NAPANT),Strbske Pleso,
Stary, Novi Smokovec, Tatranska Lomnica, Skalnate Pleso.
 Canada-adăpostește 29 de parcuri naționale de mărimi
considerabile, unele depășind 1 mil.ha. Printre
acestea:Wood Buffalo, Glacier, Yoho, Kootenay, Waterton
Lakes, Banff, Jasper, Northern Yukon, Kluane.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
 SUA-pentru ocrotirea și protejarea naturii, dar și pentru
educație ecologică, cunoaștere, știință, odihnă și recreere s-
au creat Parcuri Naționale, Monumente Naționale, Zone
Naționale de Recreere. În SUA,s-au delimitat 37 de parcuri
naționale și peste 40 de parcuri la nivel de state federale cu
cca 30,0 mil. ha. suprafață. Parcurile naționale din SUA
sunt cele mai bine organizate și amenajate din lume.
Rețeaua de cazare și alimentație este asigurată prin
campground-uri sau hoteluri, moteluri, restaurante,
magazine universale sau suveniruri,artizanat, hărți, cărți,
desigur aceste dotări se fac în parcurile mari, unde s-au
amenajat, echipat de altfel și stațiunile turistice.
 Cele mai multe și mai mari parcuri naționale sunt în Munții
Stâncoși și Munții Appalachi.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
 Țările latino-americane-dețin parcuri naționale simple sau
care cuprind și rezervații arheologice adică, adăpostesc
vestigii ale civilizațiilor aztece, mayașe sau incașe. Cele mai
importante sunt în Mexic, Peru, Chile, Bolivia, Ecuador,
Venezuela, Argentina, Brazilia.
 Țările africane-dispun de parcuri naționale sau particulare
și rezervații cinegitce, în marea majoritate fiind incluse în
circuitul turistic (safari, fotosafari). Între țările care dețin
cele mai multe parcuri naționale sunt:Zair cu 400.000kmp
între care: Salonga de Nord, Salonga de Sud, Upemba,
Maiko, Virunga, Ruwenzori, Tsava, Muntele Kenya,
Nairobi, Lacul Rudolf, Amboseli, Tanzania:Serengeti Parc
Național, Ngorongoro, Africa de Sud are 20 de parcuri
inclusiv private:Kruger, Gemsbok, Botenbok, Addo
Elefant, Angrabies National Park Falls, Zambia:Kaful,
Gamer, Etiopia:Sabata, Awash, Gilalo, Zimbabwe are peste
20 de parcuri naționale: Hwange Parc National Rhodes,
Matopos Parc National.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
 În valorificarea turistică a parcurilor naționale, se pot crea
dificultăți în activitatea de protejare și conservare prin
supraîncărcarea ecositemelor cu turiști și echipamente
turistice sau printr-o organizare improprie a turismului.
Acest lucru se remarcă în parcurile cu circulație turistică
supradimensionată ca de ex. Parc Național Niagara, Parc
Național Grand Canyon, Parc Național Yosemite (SUA),
Parc Național Serengeti, Parc Național Ngorongoro
(Tanzania), Parc Național Amboseli, Nairobi (Kenya).

https://www.pexels.com/@mikebirdy
CONCLUZII
 Parcurile naționale ocrotesc speciile de animale și plante
specifice latitudinii și condițiilor concrete(deșert, munte,
pădure ecuatorială etc).
 Vizitarea parcurilor se face în scopuri turistice propriu-zise,
cunoaștere, educație , odihnă, recreere, fotosafari,
practicarea unor sporturi dar și pentru vânătoare și pescuit
sportiv.
 În alte țări de pe glob, s-au amenajat parcuri naționale care
ocrotesc ecosisteme, plante și animale ale diferitelor zone
climatice și sunt amenajate pentru turism, educație și
recreere.

https://www.pexels.com/@mikebirdy
BIBLOGRAFIE
1.VASILE GLĂVAN.Potențialul turistic și valorificarea
sa.București:Universitatea Spiru Haret, 2006, p.122-130

https://www.pexels.com/@mikebirdy

S-ar putea să vă placă și