Sunteți pe pagina 1din 11

Concursul - modalitatea de

angajare în câmpul muncii

A efectuat studentul gr.1805: Dimitroglo Andrei


A verificat: Păscăluță Felicia
Cuprins

 Aspectele generale
 Definiția concursului
 Semnele caracteristici ale concursului
 Diferența între concurs și alegerea
 Concluzii
 Recomandări
Aspecte generale
 Angajarea este procesul de căutare a locului de
muncă potrivit, pregătirea pentru acesta și
obținerea a unui loc de muncă.
 Părțile angajării sunt: angajator și viitor
salariat(presupunem că el va fi viitor salariat).
 Angajator, conform Codului Muncii Republicii
Moldova (în continuare CM RM), este persoană
juridică (unitate) sau persoană fizică care
angajează salariaţi în bază de contract individual
de muncă încheiat conform prevederilor
prezentului cod.
 Raporturile juridice de muncă pot fi născute prin
diferite modalități: numire în funcție, desfășurarea
concursului pentru funcția tempora vacantă sau
funcția vacantă, alegerea în funcție ș.a.m.d.
 Nouă ne prezintă interesul concurs ca modalitate
de angajare în câmpul muncii.
Concursul

 Putem defini concursul în felul următor: Concursul este o


modalitate de angajare care se caracterizează prin faptul că
persoana care vrea să obțină o funcție vacantă sau temporar
vacantă trebuie să treacă anumite etape, să susțină anumite
teste pentru a trece concursul. Totuși, în multe cazuri pentru
a participa la concurs, persoana trebuie să aibă anumite
calități, să posedă anumit cunoștințe în domeniu, să aibă
anumite studii, altfel spus, să corespundă cerințelor
concursului.
 Putem analiza această forma a angajării prin următoarele
exemple:
 Procurorul general este numit în funcție, dar conform Legii cu privire la Procuratură nr.3/2016:
 Art. 17 alin. (2) Candidatul la funcția de Procuror General este selectat pe bază de concurs public, organizat de
către Consiliul Superior al Procurorilor, care cuprinde următoarele etape:
a) preselecția candidaților în baza dosarelor depuse;
b) interviul susținut în fața Consiliului Superior al Procurorilor.
 (3) Modul de organizare și desfășurare a concursului se stabilește printr-un regulament aprobat de către Consiliul
Superior al Procurorilor. Etapa interviului se transmite online în timp real. Consiliul Superior al Procurorilor
asigură accesul reprezentanților mass-media la ședința în care are loc interviul.
 (4) Concursul pentru funcția de Procuror General se desfășoară potrivit unor criterii obiective, bazate pe merit,
ținându-se cont de pregătirea profesională, integritatea și capacitățile candidatului.
 Conform Legii nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, art.
12, alin. (1) Colaborator al Centrului este persoana angajată în funcţie prin
concurs în organele acestuia, învestită cu drepturi şi obligaţii pentru
exercitarea atribuţiilor Centrului[…].
Semnele caracteristici
 Concursul are semnele caracteristici proprii:
 De regulă concursul are câteva etape (de exemplu,
proba scrisă, proba verbală, poligraful etc.)
 Este constituită în acest sens comisia specială, sarcina
cărei este de a alege o persoana cât mai potrivită
pentru funcția vacantă o persoană din lista candidaților
în mod obiectiv
 Niciun membru comisie nu poate fi persoană
cointeresată în vederea câștigului a unuia dintre
candidați, adică să nu aibă loc conflict de interese
 Concursul are termenul să de limită
 Concursul nu poate fi desfășurat în cazul în care în lista
candidaților figurează numai o persoană, trebuie să fie
cel puțin două
 În cazul în care vreo persoană nu este satisfăcută cu
rezultatele concursului, ea are dreptul să atace decizia
comisie în instanța de judecată.
Diferența între concurs și alegerea

 Concursul are o procedura prestabilită care conține anumite etape care


trebuie să fie parcurse numaidecât
 Alegerea este o procedură de alegere a unei persoane.
 Concursul este diferențiat de alegerea în funcție prin faptul că, la
alegeri(prezidențiale, parlamentare) particip cetățenii țării, în schimb, la
concurs este stabilită comisia și deja ea apreciază care persoană din lista
candidaților este mai potrivită pentru această funcție.
Concluzii
 Deci avem anumite concluzii, că cerințele pentru concurs nu
sunt consfințite expres în Codul Muncii, ci sunt prevăzute în
legi speciale.
 Fiecare instituție are cerințele sale pentru desfășurarea
concursului, cerințele față de persoană care vrea să ocupe
funcția vacantă.
 Vedem o neconcordanță între legislația muncii și legea
ordinară(Legea cu privire la CNA). Mai ales, în conformitate
cu art. 62 lit. c) CM RM, perioada de probă nu poate fi
aplicată persoanelor care sunt angajate prin concurs, însă
conform Legii menționate mai sus, mai ales conform art. 13 1,
alin. (1) La angajarea unei persoane în cadrul Centrului,
acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de 6 luni.
Perioada de probă nu va include perioada aflării angajatului
în concediu medical sau alte perioade în care acesta a
absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate
documentar.
 Este o modalitate destul de comodă pentru vreo instituție, în
sensul că, utilizând această metodă, sunt mai multe variante
pentru a alege o persoană corespunzătoare funcției.
Recomandări

 La ziua de astăzi văd că concursului i este


atrasă foarte puțină atenție, astfel aș
recomanda ca concursul să fie definit legal.
 Pe plan teoretic, foarte puțină teorie am
găsit, astfel această modalitate de angajare ar
fi bine să fie analizată de către doctrinari mai
profundat.

S-ar putea să vă placă și