Sunteți pe pagina 1din 15

CEHTA

Formule. Adrese relative și


adrese absolute
Grupa 23-C

Țaul, 2021
Generale
• Formula se utilizează când se dorește
calcularea valorilor;
• Formula se poate introduce direct în celulă
sau cu ajutorul barei de formule;
• Formula este alcătuită din operanzi și
operatori.
Operatori
• Aritmetici (^, +, -, *, /, %);
• Comparare (=, >, <, >=, <=, <>);
• Text (&).
Operanzii
• Pot fi constante sau variabile;
• Constanta – valoare numerică sau text
introdusă în celulă de la tastatură;
• Variabila – adresă a celulei sau funcție care
furnizează valori.
Adrese în formule
Cu ajutorul adreselor, se pot utiliza într-o
formulă date plasate în zone diferite şi se poate
folosi valoarea unei celule în mai multe formule.
Adresele din formule
• identifică grupuri de celule sau celule singure
pe o foaie de calcul;
• indică aplicaţiei Excel, în care celule să caute
valorile, ce vor fi folosite în formule;
• sunt construite pe titlurile de coloană şi
numărul de rând dintr-o foaie de calcul.
Tipuri de adrese
• Absolute
• Relative
• Combinate
Adresa absolută
Este acea adresă de celulă dintr-o formulă
care nu se modifică atunci când, formula este
copiată în altă poziţie. O adresă absolută este
desemnată prin adăugarea semnului dolar ($)
înaintea literei coloanei şi a numărului de rând.
De exemplu: $C$7.
Adresa relativă
Adresa relativă este acea adresă de celulă
dintr-o formulă, care se modifică
atunci când formula este copiată.
De exemplu: C7.
Introducerea adreselor
Cea mai uşoară modalitate de a introduce
o adresă în formulă este de a selecta celula
direct pe foaia de calcul.
După tastarea semnului egal sau a unui
operator, (de exemplu, +, -, < sau o virgulă)
este suficientă executarea unui click pe
celulă.
Funcții
Funcţiile sunt formule complexe predefinite,
care execută o serie de operaţii cu o gama de
valori specificate.
Funcţiile, asemenea formulelor, permit
introducerea de valori în celulele foii de calcul.
Prin intermediul lor se pot efectua calcule
matematice şi logice, prelucrări de texte, căutări
de informaţii despre foaia de calcul activă.
Funcții
Funcţiile acceptă informaţii numite
argumente şi returnează rezultate.
Rezultatele pot fi: valori numerice, texte,
referinţe, valori logice, matrici sau informaţii
despre foaia de calcul.
Elementele funcției
• semnul egal, care arată că urmează funcţia;
• numele funcţiei, care indică operaţia ce va fi
executată;
• argumentele, care indică adresele celulelor cu
ale căror valori va opera funcţia, valori de tip
text, valori logice, tablouri de elemente, valori
numerice.
Funcțiile standard (meniul Formulas)
Introducerea funcțiilor
Se procedează ca și în cazul formulelor.