Sunteți pe pagina 1din 9

Free-Design

Aplicarea metodei Benchmarking, întreprinderea


Free-Design S.R.L.

Realizat: Buracinschi Cristian


Grupa: SMK200
Benchmarkingul presupune parcurgerea
următoarelor etape:
1.Planificarea investigației
Identificarea a ceea ce trebuie comparat- amplasarea (adresa fizică); capacitatea de
producere; diversitatea produselor si serviciilor puse la dispoziția clientilor; individualitatea
designului; varietatea materialelor utilizate; gradul de pregatire a angajatilor; accesibilitatea
prețurilor; viteza de executare a comenzilor; calitatea furniturei utilizate; calitatea rezultatului fina
l.
Identificarea firmelor cu care se va compara întreprinderea- „Mobvaro-M”; „Tandem”.
Determinarea metodelor de colectare a informațiilor- cercetarea; observația; documentarea,compar
ația,analiza.
2. Analiza- Determinarea diferențelor- ceea ce presupune realizarea unei comparații între întreprinderea „Free-Design”S.R.L. cu cel puțin un concurent din ra
mură ce deține o poziție pe piață mai favorabilă decât firma în cauză.

Criterii/ „Free-Design” „Mobvaro-M” „Tandem”


Întreprinderea
Amplasarea Municipiul Chișinău, strada Municipiul Chișinău, str. Calea Municipiul Chișinău,
Uzinelor 2. Ieșilor, 10, of. 109,, dar detine str. Milescu Spătaru 8/5, dar
filiale si magazine in toate
detine mai multe showroomuri in
sectoarele Chișinăului,dar si in alte
Chisinau si unul in Romania
locații ale Moldovei
Capacitatea de Volumul de producere este Este o intreprindere foarte Este printre cei mai mari
producere direct proportional cu nr de activa, ce ocupa practic locul concurenți din țară pe piata
asamblori(3) și suprafața de frunte dupa capacitatea de mobilierului, deci produce un
atelierului, deci are o capacitate producere volum mare de mobilier.
relativ mica
diversitatea produselor Preponderent se produce mobila de Varietate mare de produse, de la La fel produce o diversitate mare de
si serviciilor puse la corp( bucătarii, dulapuri, noptiere) mobila de corp pina la mobilă moale mobilier, atit de corp cit și moale
dispoziția clientilor saltele.
individualitatea Design special, estetic si adaptat dupa Design individual La fel poseda designul personal,
designului locatia și dorința clientului doar ca este ceva standart,nu este
elaborat la comanda clientului
varietatea materialelor PAL,MDF,PFL de la diversi PAL,MDF,PFL de la diversi PAL,MDF,PFL de la diversi
utilizate producatori si un bogat asortiment de producatori si un bogat asortiment producatori si un bogat asortiment
culori si calitate de culori si calitate de culori si calitate

gradul de pregatire a Înalt, se agorda o atenție deosebită Înalt.,doar ca fluctuația de personal Înalt, doar ca fluctuația de personal
angajatilor Fiecaruia este mai mare,deci sunt si angajati este mai mare,deci sunt si angajati
mai putin pregătiți mai putin pregătiți
3. Integrarea
Comunicarea rezultatelor- care constă în aprecierea acestora pe o scară de la 1 la 10:
Criterii de comparare / Localul „Free-Design” „Mobvaro-M” „Tandem”
Amplasarea 10 10 10
Capacitatea de 4 10 9
producere
diversitatea produselor si serviciilor puse la 7 9 9
dispoziția clientilor
individualitatea 10 10 9
designului
varietatea materialelor 9 10 10
utilizate
gradul de pregatire a 10 9 9
angajatilor
Accesibilitatea prețurilor 6 7 8
viteza de executare a 8 9 9
comenzilor
calitatea furniturei 10 8 6
utilizate;
calitatea rezultatului 10 9 9
final
Gradul de specializare 8 10 9

TOTAL 92 101 97
Concluzie:
În conformitate cu rezultatele reflectate în tabelele de mai sus, se poate menționa că e
ntitatea „Free-Design” a înregistrat un punctaj de 92 puncte, ceea ce reprezintă cu 9
puncte mai puțin față de firma „Mobvaro” și cu 5 puncte mai puțin față de intreprinderea
„Tandem”. Astfel punctajul rezultativ de 101 puncte al intreprinderii „Mobvaro-M” a fost
influențat negativ de către criteriile ce țin de calitatea furniturei, a produsului final si
accesibilitatea preturilor. În cazul entității „Tandem” punctajul de 97 puncte, a fost
defavorizat de următoarele criterii: Calitatea mobilierului, pregatirea angajaților și
accesibilitatea prețurilor. Criteriile ce au fost evaluate cu cel mai mic punctaj, în cazul
firmei „Free-Design”, sunt: capacitatea și viteza de execuție, accesibilitatea prețurilor,
diversitatea produselor.
Nici una din cele 3 întreprinderi nu a atins limita de maxim de 110 puncte, ceea ce în
general se apreciză pozitiv pentru „Free-Design”, dat fiind faptul că neajunsurile sau
punctele slabe ale concurenților respectivi, pot servi drept oportunități sau/și puncte de
plecare pentru însăși dezvoltarea activității entității „Free-Design”.
Stabilirea obiectivelor funcționale- care se realizează
în baza rezultatelor menționate mai sus:

O1 – îmbunătățirea gradului de specializare a firmei;


O2 – mărirea diversității sortimentale a produselor realizate ți a materialelor folosite la producere
O3 –Marirea capacității de producere și a vitezei de execuție a comenzilor
O4 –Concentrarea sporită pe micsorarea costurilor pentru a mari accesibilitatea produselor fara a p
ierde din calitatea lor
O5-Marirea numarului de angajati pentru marire profitului și a vitezei de execuție
4. Acționarea:
 Fundamentarea planurilor de acțiune, are la bază:
- Marirea suprafetei spatiului de lucru pentru a putea angaja mai multi lucratori, ceea ce va creste profiturile
entității, prin faptul ca cheltuielel fixe se vor raporta la mai multi angajati, ceea ce se apreciaza pozitiv. Al doile
a efect va fi executarea intr-un timp mai restrins a comenzilor, ce va genera satisfacerea clientilor la un nivel
mai inalt;
- Odata ce ar avea loc o marire a fabricii, s-ar putea de extins sortimentul de produse ce vor fi fabricate(de
exemplu mobilă moale,fabricarea de sinestătător a usilor din oginzi și sticlă, mobila șponată,etc;
- Reducerea costurilor pentru a putea micșora prețul produselor fără a pierde calitatea.
 Implementarea unor acțiuni specifice:
 Arendarea unui spatiu de lucru mai mare;
 Angajarea suplimentară de asamblori, designer și tehnolog;
 Promovarea intensivă a companiei , pentru dezvoltarea sa și pentru a oferi angajaților suficient volum de lucru;
 Motivarea angajaților permanent pentru a îndeplini sarcinile calitativ și rapid;
 Investirea în extinderea activităților și serviciilor prestate, precum și instruirea în permanență a angajaților.
 Reevaluarea propriilor standarte- aceasta permite identificarea punctelor tari, care pot fi transformate în oportu
nități și la majorarea ulterioară a limitelor de maxim, care până în momentul actual serveau drept „plafon” pent
ru posibilitățile întreprinderii.
5. Maturitatea:

La etapa de maturitate, se anticipează următoarele:


 Îmbunătățirea poziției pe piață și anume în ramura producerii mobilei prin obținerea poziției de lider în
raport cu cel puțin 2 entități.
 Integrarea completă, în procesul de realizare a activității întreprinderii, a următoarelor practici: largirea
spatiului de lucru și a sortimentului de produse.
În urma realizării procesului de benchmarking în baza întreprinderii „Free-Design”S.R.L., autorul propune urm
ătoarele strategii de dezvoltare:
 Majorarea numărului de clienți, în baza îmbunătățirii gradului de satisfactie a clienților prin calitate și timp
de execuție;
 Mărirea volumului de producție, în baza maririi spațiului firmei și introducerii de noi produse și categorii
de produse în sortimentul entității;
 Majorarea numărului de consumatori, prin intermediul individualizării produselor prin design unic;
 Creșterea cotei de piață a întreprinderii, în baza optimizării costurilor de producție și a prețurilor de comerci
alizare a acestora.