Sunteți pe pagina 1din 11

Programul ERASMUS+ (2021-2027)

• Sprijinirea dezvoltării educaționale, profesionale și personale pentru oameni de


Obiectiv general diferite vârste în domeniile universitar, formare și dezvoltare profesională, școlar,
tineret, educația adulților si sport în Uniunea Europeană și nu numai

Țări participante • 33 țări ale programului + activități internaționale deschise către țări din afara UE

3 Acțiuni Cheie • Mobilități – Cooperare – Sprijin pentru dezvoltarea de politici

Mod de • Agenții Naționale și EAC/EACEA


• ANPCDEFP în România
accesare
Obiective specifice ale programului E+
să promoveze mobilitatea persoanelor și a grupurilor în scopul
învățării, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea și
echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul
organizațiilor și al politicilor din domeniul educației și formării;

să promoveze mobilitatea în scopul învățării nonformale și


informale, participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea,
calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul
organizațiilor și al politicilor din domeniul tineretului;

să promoveze mobilitatea personalului din domeniul sportului


în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea,
creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor sportive și al
politicilor din domeniul sportului.
PRIORITĂȚILE ERASMUS+
INCLUZIUNE ȘI TRANSFORMARE MEDIUL ȘI COMBATEREA
DIGITALĂ SCHIMBĂRILOR
DIVERSITATE CLIMATERICE
Caracteristici ale programului Erasmus+
• Protecția, sănătatea și siguranța participanților
• Multilingvismul
• Dimensiunea internațională
• Recunoașterea și validarea competențelor și calificărilor
• Comunicarea proiectelor și a rezultatelor acestora în scopul maximizării
impactului
• accesul deschis la materialele didactice în cadrul programului Erasmus+
• Accesul deschis pentru cercetare și date în cadrul programului Erasmus+
Parteneriate pentru Cooperare –
Parteneriate la scară mică
Sus
pași ținerea
re a ră s p
insti pre coo rimilor
ini r fă tuții
rij țiilo să ri a pera
p prin sem re cu
• S niza iență ndu re a u nu i proi ănăt
oare
g a er fo s p e rim e n ta ,
ecte ,
r
o xp ez u e Ex eu r op e a n si m
ple
e es sm n e r i a t
c Era parte e s o lu ț ii la
ac g ă s i r e ad
prin e c o m u ne
problem Sunt încurajate să
participe organizații
mici din zone
dezavantajate care
se ocupă de
persoane cu
oportunități reduse.
Cine candidează
Instituții/organizații publice sau private , active în

Colegii tehnice
Licee tehnologice

Instituții de învățământ vocațional


Școli profesionale
Inspectorate școlare
Furnizori de formare profesională
Centre de cercetare
Autorități locale
Universități
Camere de comerț
ONG-uri
Fundații Parteneri sociali
Companii
etc.
Buget

Proiectele de parteneriat de mică anvergură au un


buget fix

30.000 euro sau 60.000 euro

• Nu există costuri unitare predefinite!


• Bugetul se configurează în urma creării și
descrierii fiecărei activități
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor

Până la 3 noiembrie, ora 12:00:00


(amiază, ora Bruxelles-ului),
pentru proiectele care încep între
data de 1 martie și data de 31
mai a anului următor.
Structura proiectelor

Minim 2 organizații
implicate din 2 țări diferite Durata între 6 și 24 luni

Adresarea uneia dintre cele două priorități naționale:

Includere și diversitate Dezvoltare durabilă (Mediu și lupta


împotriva schimbărilor climatice)
Structura proiectelor

- Obiective clare, realiste, corelate cu prioritățile


selectate

- Grupul țintă descris concret

- Nevoia documentată și corelata cu o soluție concretă

- Echilibru între activitățile naționale și cele internaționale

- Prezentare clară a rezultatelor așteptate, tangibile și


intangibile.