Sunteți pe pagina 1din 70

|  | 
 ± tumori maligne
primitive solide ale pancreasului exocrin

| ± tumorile
dezvoltate din componenta endocrina a
pancreasului
 
 |


 

OO 
 ! "
"#####"
#####"


OO$% &
 &''(

")*+,-"

%
).
± )
± 
OO
$.
± 
± 
%
%.
± .+/
± 0
0OO.
%
%
/1
± )
%
%
 (#2
± &#
&#''3#2 ' 4.
± .

 
%
% .%
.% 
%
%
 .1..

 
%
% %
%

± +.1+%../
...
± )+
± 4
4OO%

/.
± 
^^.
.OO
±
./5 6
%.

rin contiguitate
erineurală
erineural ă
Limfatică
Limfatică
Venoasă
Venoas ă
eritoneală
eritoneal ă
| 7 8##89
|$ |04

|# )4
)4 

 


|. .

| |%%
|%% .+:8
|8 |%%
|%% .+;8
|, |%
|% $.
$.% .+00%% 0
% .+
1. 
|< 41. 
41. 
$ ==004
# )%% .
.0
 .
.0
$ ..
..OO% 04
# )%% ..
..OO%
 ..
..OO%


 | |

# |. # # 
 | # #
> |8 # #
 |, # #
> |'',
| #
 |< #
4
? | 
0.%
0.%

@
.%

.%
)%% 0.
0.%%

0.

0. 55%
%
.%
. % /1
8@
/
0.%
0. %
.0%+.1
.0% +.1%%
|OO% .
| .%%

|/0/.07|..9
0.%
0. %.4
O%
O
A%
A % .
.%%
.0%
.0%
|/%
|/ %
,@
.
@ 0.%
0.%

 
%%
0.%
0. %
.0%+.1
.0% +.1%
% %
%
%
 %
% % .
.%
%

|/%
|/ %.4
$
.
.%
. % 0
0%%+.%
+.%
8@ 0.%
0.%
0
0OO 0O
0O
0
0

± 
OO% 4
4%
%
±
.4+04.
%
% 1
1% % 79

B.%
B. %
 4. |
%
 % .4
.4%
% %
%

%

 % 
%% 7@.9

.%
. %
± .
.%% 4$ 4.
± .
.%%
± .
.%
% 
± 
OO
%
% 

.
.%
%
4.%
4. %
%
%
.%
.%


.

|/'' 4
|/
<@ 4.
.4%
.4 %
.%
. % /
/%
% 7A.19
.%
. % 
%
%
B 
$%
$%
|./
± B//+O
B//+O0
0OO
C
± !
!''!
± 
%
%
OO
± 
0
± .. >
+ >B
.. >
+ >B+.
+.
± )
)OO
%
%
../3#2
.0!-2
.
± $.
± 
±


OO.4%
| 
‰ 
 


 

‰ 

‰ 
 
 


 
 

‰ 


‰ 

 
 
 
 
‰ 


‰ 
 

 
 
‰ 

  
  

   


 


‰ 
 
  
  
 
‰ 

 !

 


‰ " 
" | 
 

 
|  
 

 
|

± 1
± 1

± 
± 4
|
OO ± singurul tratament cu viz
 vizăă curativ
curativăă
± | rezec
rezecOOiei depinde de
localizarea tumorii
extensia acesteia
± /
/ 


 
 
 ! 
 
"

 
#

 
 $ 
 
  %
 %
&
& 

 
.0
|
@ 0%
0% 7D1
D199
8@ 4
7|
7 |4.'
4.'
99
4
4%% .1
.1OO
± .
± .
.%%
%
%
,@ %
%
OO

± |
|^^4
4%
% 
/.
† ï 

† 
 
† †  

† 
  
† 


 

 
 

†  
 
† 
 
 


' 


 ( )*% +*,
.


 


 


 


 
 
)*
)*%%-.,

+%*,!  

 /0.
 "
*,!  

 /0.
 "

 
 ## 
 
   $ 
 $ 

 
1
%2 
 
 
1
%
3,
456 5 

+,

7%%  

7
-8,
9 9 !+..+&
9 !+..+& +..*"
-),
.''
.
| 
|  

‰ 1


%%‰ 1

1

 (

 $(
‰ 

‰ 
‰ 


:
 


 :

‰  :
  :
‰ 


‰ 
 
(  


4O-
4O -%
% O
O4
4%
%
%
%
# 8#2

C/.4E-
8('-(2+.OE+
...7
 ./,9
|C4%
|C4%

± (-2/4044
E
± 3#244.
3#244.771
199

1 =/
=/%
%^^-
-'')
|4 
.
. 0

/.OO/%
/.
C''1 /4./%
± C
%
.


± C
C1
1
OO

± E
E /
± 
.E
.E/
/+
+.
.
%/%
%
%O
± 4
4OO/
/''.4
.4
± C/$761+..9
.4%
± 
''.$/
± 
.
.''CC
CC.
.%%

a 

‰ 1
 


 
1
 


 
‰ 

$ 

;


 $ 

‰ 


‰ ' 
;< |
u imioterapie cu Gemcitabină ^i 5-
5-FU
Radioterapie
± externă (50 Gy) (5
(5--FU acţionează ca
radiosensibilizator)
± bra iterapia cu ace din Iridium

ermit uneori conversia la rezecabilitate a


unor tumori pancreatice voluminoase, iniO
iniOial
nerezecabile
|=>?
=>a> 
funcţ
fun ionale 7.9
cţionale 7.9'' (-2
± entopice 71.E
/F.'' .%++
/F.
..%+

9
± ectopice 71.
..'' .%+
..
.4.4?
+0/
|B'' =)+.%9
|B
nefuncţionale
= |  Î
 G ='
G =' 


H#+2E
82E
82 E 
4
3-2.
8-2..
8-2.. ''
&#2/%/E
?5./ &#
?5./ &#
 

>%.%.4%' 
>%.%.4%'
75%%1|9+
4
'' -#2E

/./E
..%/5%
..&7/
..%9
./1
=.8##F @###"C
=.8##F
E7##'' 8##"9I.@###
E7##
",#2E
|.4.%E
.%
//.-J"%.
-J"%%4
E


| ./.."
| ./.. "
0.4%4.%
0.%
.
| 


1/ 7

9
/EB8

| ± 8#
8#2 0
2

± 0
0&&-2
E4.E
0
=.%
± 0E 
 7./#2
7./#2''


9
±


OO.
.%% 

| 
5-fluorouracil 7%%..
átreptozocină şi 5-
-#''3#29
-#
|
| .1
/1
OO1%70%
 1%70%^^
OO
OO%9

|ransplant epatic ± cazuri selectate
  
÷imptome neuroglicopenice:
± /%4
± 0
± 0%.%FE%
± .
± 4.
÷imptome datorate eliberării de catecolamine
conáecutiv hipoglicemiei:
± .E
± 
± 1
a
 
|D1.0%
@ .1C
8@ H-#"
,@ ...
%

Î 4.<
4.<''&
F.7C
E4.8<''389
E4.8<
± ináulinemie ü&K "
± hipoglicemie
± peptidul C F
Fproináulina
proináulina .
Ô


./E0%4
..
#2'' 
#2
$.%1.
I..
../E
.7#29
$
| +0+4/
.5
0 ' ./
%7%.!#29
$1% ' %
CE+.4
0%%.

| 79
4.E
4.E %
79
EL/%M.%
/.%'' %
/.%
$1/''.%
$1/
7.%./%9
| 
41.%E
%F./+4
&-2FE.8+(
@

|4
diazoxid - 1/%/.%
/
octreotid
1átreptozocină
1 átreptozocină++dacarbazină+
dacarbazină+
doxorubicină
?
'' 
?

.D B 7@LNO
.D B 7@LNO
1+1OP+11OM9
± .%,'
.%,'-4%.
%
± 1.0
± 1
1'' .1
± 4.?
.I.
.F.F
1.%''%
1.%

$ 
| /F
0%
|
91F1/
Qoctreotid
Q +cortizon
octreotid+cortizon .
indometacin .%4?

/9$1/
± C'
C' .4
..pancreatectomie
..pancreatectomie diátală
± %.%.F%7-#2
9.$%.
R.4.'
.4. ' átreptozocină F
interferon
= = 


/F
%.4%
%.4% 
 7/0++
+ /09
/09
/4.+.%++
.%%
./1
.ü-##"7 #
.ü-##"7 #''-#"9


| ++0
|
$1%./I&(2
E.
.
± ..
./
%/F
/F..
/F4
1>|>1||>=?

4
1+.+
%/
!#2'' +C
!#2
..
|=? 5>>=? |=? 1a>=? , 1 A| ,
|=> ? ?=? ?@ 1
 

@
 @
 
a = 
 8.%B.
 a !-.% +*
a
 3."
!).%
+."
   
C 5  ).%)* 
 ).D  5 a


 8.%E. 1 

 

 
 5 
 
 !).,"


 

@ 
 @ 
 5  8.%0. 
 

a
 


1

 1

 
a 5  B.
   

 1
 $

? 
' 
 !33,"

@ @F 


 -. : 

 !*-,"

  
 !).,"
!0,"
   % /8.
 
 >
  

 
 % % % /8.
 

|   
 | |
› i i l i
1 % i
i t ril rr ri
ril ri rti
r ti

t i tl
i
 ri li
li ( i t), ri l i 
ri i t ri rti
-
-6% - li


if t ri lii
lii
 i t ti ri îl
t i
 tit iitl
r^
r^tr lt
i ii ri i t ti
t ti
  r i
rr
lil t rii
rl
araclinic
± Nu se decelează niveluri plasmatice crescute ale ormonilor
pancreatici
± Ecografia, u|, RM
prezenOa unei formaO
prezenO formaOiuni tumorale pancreatice
pot evidenO
evidenOia eventualele metastaze ( epatice)
± Ecoendoscopia ± punc
puncOOie-
ie-biopsie, adenopatii
± Scintigrafia ± uneori neconcludentă

Diagnostic
± |ardiv (comparativ cu tumorile secretante)
± Adeseori in stadiul metastatic
± Stabilit de examenul istopatologic
Gradul de diferenO
diferenOiere
Numărul de mitoze
± Imuno istoc imia
Indicele de proliferare Ki-
Ki- 7
rognostic
± mai sumbru decât în tumorile secretante
± prezen
prezenOOa ^i evolutivitatea MH ± cel mai important
factor prognostic
± nefavorabil
Ki-
Ki- 7 > 5
expresia p27 ^i a topo-
topo-izomerazei IIa
|ratament
± Rezec
RezecOOia tumorii ± singurul tratament cu viză curativă
Enucleere
Duodenopancreatectomie cefalică
Splenopancreatectomie
ancreatectomie centrală
Rezultate
± Supravie
SupravieOOuire la 5 ani ± 3 -50
Metatazele epatice ale tumorilor
neuroendocrine
|ratament
± Rezec
RezecOOia epatică
R0 ± supravie
supravieOOuirea la 5 ani
ani -
-82
R ± pare să amelioreze supravie
supravieOOuirea
± ameliorează calitatea vie
vieOOii
± Abla
AblaOOia prin mijloace fizice
RadiofrecvenOă
RadiofrecvenO
Microunde
Laser
urioterapie
± u emoembolizare
± |ransplantul epatic ± MH nerezecabile
IndicaOOii
Indica
± acienOi tineri (<
acienO (< 50 ani)
± |umori primare bine diferenO
diferenOiate ^i complet rezecabile
± Fără metastaze extra epatice
± Indice proliferativ scăzut
± Ki-
Ki-7 < 5
Rezultate
± Mortalitate ± cca. 20 (dublu faOfaOă de alte indicaO
indicaOii ale |)
± Supravie
SupravieOOuirea la 5 ani ± 3
3--50
± Rată mare a recidivei epatice ± peste 50

± u imioterapie adjuvantă ± recomandată


recomandată
uisplatin, Etoposid
Gemcitabină
Streptozocină, Doxorubicină
% %
%'

5 

  
  

  

 
 


|     
 


 5 

   
G 
 
 
 

 


 a

 

 
  
Duodenopancreatectomia cefalica ± sc ema anastomozelor
4 .1.
0%


| |= 5 ?
5| H
D>|H >=H
C>| 1

D>|H
DI| H
DI| H 1=>H
1=>H

a =?a |>A|1D%%%%


 
 JJ
a %

 
 K

   

K 
 $ 

a %

 
 K

   

K 
 $ 


'
.' Q.% QE
1 

|5| H>
C>||= 5
?

D
>|H

|@1|>%a=>a?H
.0

.0
|%%.%
%%^^
%%
.%1%%.&''3
.%1%%.&


.
.
''%^
 %^
1%
.&''3
.&