Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea de Stat din Tiraspol

Catedra: Fizica teoretică și experimentală

Lucrarea de laborator
Tema: Oscilații și unde

Verificat: Postolachi I., dr. conf.univ.


Efectuat: Nicolai O., master.Gr.C2F2
Chișinău, 2021
Definiţie
Pendulul gravitațional (matematic) este format dintr-un corp de
masă m suspendat într-un punct fix printr-un fir de lungime l, care
efectuează o mișcare oscilatorie în plan vertical, sub
acțiunea propriei greutăţi.


l

m
poziţia de echilibru

http://www.youtube.com/watch?v=TI4xnkG8rCU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?
Click v=jyHFXTZmWgI&feature=related
Perioada pendulului gravitaţional

l
T  2
g

►Perioada de oscilaţie a pendulului nu depinde de


amplitudinea oscilaţiilor, când acestea nu depăşesc 5°
►Perioada de oscilaţie nu depinde de masa m a pendulului

►Perioada de oscilaţie depinde de lungimea l a pendulului, fiind


direct proporţională cu rădăcina pătrată a acesteia
►Perioada de oscilaţie depinde de acceleraţia gravitaţională,
fiind invers proporţională cu rădăcina pătrată a acesteia
Experiment virtual
► Deschideţi linkul, sau click pe imagine

http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_en.html

► Puneţi în funcţiune “photogate timer” pentru înregistrarea


perioadei pendulului
1.Verificaţi că perioada de oscilaţie a pendulului nu depinde de
amplitudinea unghiulară
● fixaţi o valoare pentru lungimea pendulului şi pentru masa corpului,
valori care rămân constante în timpul experimentului

● modificaţi amplitudinea Nr.


unghiulară, înregistraţi perioada şi det. Unghiul  Perioada, (s)
completaţi tabelul:
1 2° 1,87
Vă amintesc că perioada se
determină: T=t/n; 2 4° 1,80
t –intervalul de timp;
n – numărul de oscilații. 3 6° 1,87
Concluzie ………………………
Concluzie:
În acest experiment am luat lungimea firului egal cu 1m și masa de
1kg, numărul de oscilații 10 și am observat că în rezultatul măsurării
perioadei în cele 3 cazuri, perioada ramâne aproximativ constantă,
ceea ce rezultă că perioada nu depinde de măsura unghiulară.
http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-
lab_en.html

2.Verificaţi că perioada de oscilaţie a pendulului nu depinde de


masa pendulului

● fixaţi o valoare pentru lungimea pendulului şi pentru amplitudinea


unghiulară ( de ex.4°), valori care rămân constante în timpul
experimentului
Nr.
● modificaţi masa pendulului, det. Masa ( kg ) Perioada (s)
înregistraţi perioada şi 1,793
1 0,400
completaţi tabelul:
2 0,800 1,797
3 1,200 1,802
Concluzie ………………………
Concluzie:
La această etapă a experimentului am luat lungimea firului de 0,9 m și 3 mase diferite de
0,4 kg, 0,8 kg, 1,2 kg și numărul de oscilații 10 și am observat că perioada nu depinde
de masa greutății ea diferă de la un caz la celălalt fooarte puțin
3.Verificaţi dependenţa perioadei de oscilaţie de lungimea
pendulului
● fixaţi o valoare pentru masa pendulului şi pentru amplitudinea
unghiulară ( de ex.4°), valori care rămân constante în timpul
experimentului Nr. Lungimea Perioada
● modificaţi lungimea det. (m) (s)
pendulului, înregistraţi 1 0,60 1,469
perioada şi completaţi tabelul:
2 0,80 1,669
3 1 1,89

Concluzie ………………………
Concluzie:
În acest experiment am luat o greutate cu masa de 1kg și lungimea firului de 0.60m,
0.80m și 1m am numărat 10 oscilați și am observat că perioada pendulului depinde de
lungimea firului cu cât firul este mai scurt el se mișcă într-o perioadă de timp mai scurt,
cu cât este mai lung cu atât pendulul matematic se mișcă mai lent