Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect

“ Rolul tehnologiilor
informaţionale în
viaţa omului “
Realizat de eleva clasei a XII-a din L.T “Eugen Coşeriu”,
Obadă Daniela
Termenul de Tehnologia
Informaţiei a fost folosit pentru
prima dată în 1958 într-un
articol publicat în
revista Harvard Business
Review, articol în care autorii
Leavitt și Whisler afirmă:
«Noua tehnologie încă nu are
un nume bine stabilit; noi o
vom denumi „tehnologia
informației”. Aceasta este un
domeniu element de legătură
între electrotehnica clasică și
mult mai noua informatică,
multe instituții profesionale
profilate (inițial) electrotehnic
extinzându-se cu timpul și
spre domeniul de tehnologia
informației. 
¤Tehnologiile informaţionale au modificat radical
mai multe domenii de activitate umană:
politică,economie, societate, cultură, timp liber etc.
Radioul,cinematograful, televiziunea, iar azi şi
internetul, au devenit domenii importante de influenţă
şi propagandă politică.
¤Capacitatea de manipulare a opiniei publice prin
intermediul mass-mediei a devenit şi mai evidentă
odată cu răspândirea televiziunii şi folosirea imaginilor
în scopul de a convinge publicul să cumpere anumite
produse a devenit una dintre temeliile dezvoltării
noilor tehnologii audiovizuale, care prin intermediul
acestora, marile companii puteau nu numai să-şi
promoveze marfa (oferta), dar şi să creeze gusturi.
Invenţii:
•1922 Crearea BBC  (Corporația Britanică de radiodifuzare);
•1925 Englezul John Bird înfiinţează prima societate de televiziune
din lume;
•1928 Introducerea teletipului;
•1933 Inventarea radioului FM;
•1936 Prima emisiune televizată cu ocazia olimpiadei din Berlin;
•1937 Prima emisiune TV din România ;
•1948 Televiziunea prin cablu;
•1951 Apariţia televiziunii color în SUA;
•1958 Prima emisiune a Televiziunii din Republica Moldova;
•1959 Xerox face primele copii;
•1962 Satelitul Telstar transmite imagini transatlantice;
•1963 Compania olandeză Philips inventează caseta audio;
•1965 Primul război televizat – Vietnam;
Primul calculator personal a companiei Apple (1976-
1980) :

 Apple I  Apple II
Istoria telefoniei mobile
Telefonul mobil s-a născut în anul 1973 pe măreţul tărâm american, deşi
diverse concepte,planuri şi prototipuri au ezistat încă de la-nceputul
secolului al xx-lea.
În data de 7 aprilie 1973, Dr. Martin Cooper (unul dintre managerii
companiei americane), a fost prima persoană care a iniţiat un apel de pe
telefonul mobil.
Abia în 1983 a apărut primul telefon mobil destinat tuturor, aprobat
pentru comercializare.
Primul telefon Nokia GSM(Nokia 1011) a fost lansat după nouă ani
de la apariţia lui DynaTAC, în 1992
În anul 1994 a fost scos din producţie, find înlocuit de că tre Nokia
2100- primul telefon Nokia care a venit cu celebrul ringtone Nokia Tune,
dar şi primul terminal ce oferea transfer de date, fax şi mesaje SMS.
Finlandezii sperau să vândă măcar 400.000 de modele, dar Nokia 21000
a depăşit toate aşteptările atingând uimitoarea cifră de 20 de milioane de
terminale vândute în întreaga lume.
Nokia 1011 Nokia 2100
Dezvoltarea informaticii, dublatã de extinderea sferei de
aplicare a tehnicii de calcul, creeazã o nouã viziune
asupra modului în care evolueazã societatea, a modului în
care sunt identificate nevoile şi direcţiile acesteia.Efectele
pe care tehnologiile informaţionale le au asupra
dezvoltãrii sociale se manifestã de la cele mai elementare
procese economice pânã la cercetãri fundamentale, toate
fiind legate printr-o spiralã a evoluţiei, a cãrei vitezã este
din ce în ce mai mare.Structurarea informaţiei la nivel
social, posibilitatea comunicãrii şi utilizãrii acesteia pe
plan mondial au consecinţe pozitive semnificative, a
cãror pãstrare este determinatã de contextul tehnic,
economic şi legislativ.
IMPACTUL TEHNOLOGIILOR
INFORMAŢIONALE
Valorile societãţii moderne sunt promovate, în mare mãsurã, de cunoştinţele
acumulate, dar şi de tehnologiile elaborate. Tehnologiile informaţionale sunt
acele tehnologii care vor dota atât omul cât şi maşinile (mecanismele) cu date
ce pot fi transformate ulterior în raţionamente şi cunoştinţe. Utilizarea
adecvatã a acestora poate contribui la dezvoltarea durabilã atâta timp cât
oamenii informaţi şi autorizaţi îşi cunosc rolul lor în societate, iar maşinile
(procesele tehnologice) sînt capabile sã minimalizeze consumul de resurse
energetice, sã reducã cantitatea deşeurilor şi a poluanţilor. Tehnologiile
informaţionale faciliteazã, în primul rând, accesul rapid şi eficient la
informaţie, oferã oportunitãţi de învãţare şi servesc drept instrumente-suport
în cooperarea internaţionalã. Actualul cyberspaţiu, Internet-ul, înlesneşte
realizarea celor mai variate activitãşi şi nãzuinţe umane. Procesarea, stocarea,
transmiterea informaţiei în format electronic fãrã limite spaţiale sau temporale
permite oamenilor accesul la datele dorite. Analiza sau cercetarea
informaţionalã contribuie tot mai mult la elaborarea de noi raţionamente şi
metode de optimizare a proceselor tehnologice. Întrucît informaţia a devenit
mult mai accesibilã pentru fiecare şi aproape oriunde, este lesne de înţeles cã
astãzi aceasta reprezintã un mijloc (resursã) economic şi un factor important
în societate.
Concluzii:
Dezvoltarea durabilã urmãreşte, pe de o parte, menţinerea
calitãţii mediului (componentã a calitãţii vieţii), iar pe de
altã parte, dezvoltarea economicã. Prin urmare, dezvoltarea
durabilã cere împletirea cât mai armonioasã a acestor
deziderate (integrarea problemelorde mediu în dezvoltarea
socioeconomicã).
Tehnologiile comunicaţionale şi informaţionale îşi au rolul
bine meritat în societatea contemporanã şi sunt privite ca un
factor pozitiv în rezolvarea multor probleme, inclusiv a
celor de mediu, efectele colaterale nefavorabile generate de
implementarea noilor tehnologii fiind nesemnificative.
Putem afirma cã aplicarea tot mai largã a tehnologiilor de
vîrf constituie un element-cheie în pãstrarea unui mediu de
viaţã sãnãtos.

S-ar putea să vă placă și