Sunteți pe pagina 1din 77

Competențe Antreprenoriale

Suport de Curs

Formator:
Drd.ing. Alexandru BÎNDAR

- Septembrie, 2021 -
Bine ne-am găsit! Să începem...

Descriere
proiect si
stakeholderi

Analiza SWOT Prezentare


Personală Formator

Ice
breaking
Concepte Detalii
cheie Curs CA organizatorice
Curs CA

Prezentare
Participanți
Să cunoaștem regulile jocului...

• 10 zile cate 4 ore pe zi teorie si aplicații practice;


• în ultima zi (30.10.2021) examen cu comisia ANC, online;
• examenul constă în test grilă sub forma unui formular google form (10
întrebari cu un singur răspuns corect) și prezentarea unui plan de afaceri
care va fi întocmit în partea practică a cursului;
• Participanții vor avea pe cât posibil camera web deschisă iar ca nick-name
de conectare vă rugăm să aveți numele complet din actul de identitate
Să ne cunoaștem...

• Nume și prenume, studii, ocupația actuală;


• Hobby-uri,
• Interacțiunea cu antreprenoriatul(cursuri, seminarii, deținerea unei
afaceri, idei de afaceri);
• Motivația participării la acest curs;
• Așteptări de la acest curs/temeri;
Ce vom învăța...

• Introducere în antreprenoriat;
• identificarea ideii de afacere;
• Forme juridice de desfășurare a unei activități economice (PFA, II, SRL, S.A,
etc);
• Documentele și formalitățile de înființare ale unei societăți comerciale;
• Domenii de activitate pentru activitatea economică (coduri CAEN);
• Planul de afaceri;
Ce vom învăța...

• Produsul/ serviciul livrat;


• Concurența;
• Politica de preț;
• Marketingul afacerii și al produsului/serviciului;
• Piata si clienții țintă;
• Bugetul afacerii și fluxul de lichidități;
Ce vom învăța...

• Resursa umana și managementul afacerii;


• Elemente de contabilitate și de legislație în domeniul antreprenorial (taxe,
impozite, declarații depuse, obligațiile antreprenorului, instituții cu care
interacționăm);
• Surse de finanțare ale afacerii (fonduri nerambursabile, business angels,
credite);
• Pregatire pentru examen (teste intermediare-3 teste si întocmire plan de
afaceri);
Aplicație practică. Analiza SWOT personală
I.Antreprenoriatul. Introducere

Etimologie
Cine este?

Afacerea

Semnificație Ce calități
are?

Cine face Întreprinzătorul


afaceri?

Riscurile

Sinonime
I.Antreprenoriatul. Introducere

Evoluție istorică

Definiții

Antreprenoriat

Caracteristici
Antreprenoriale

Concluzii
II. Inițierea unei Afaceri

• De unde încep?

• Unde vreau să ajung?


II.1 Generarea ideii de afacere

Consumatorii

Guvernul/Legislația/
Oportunitățile Mediul
profesional

Ideea de afacere
Companiile
Viața economică
existente

Canalele de
Viața cotidiană distribuție ale
produselor
II.2 Ce presupune începerea unei afaceri?

Investiții

Implicare
directă/activă Sacrificii

De la vis la
Sa fim realisti
realitate
Economisire

Pragmatici/Să
Sa fim pasionati
cerem ajutor
În încheiere...

• Cum pornim la drum în înființarea unei afaceri?

• Temă de reflexie
a) Ce idei de afaceri am?
b) Ce este Antreprenoriatul pentru mine?

• Feedback
a) Participanți
b) Formator
Vă mulțumesc!
Drd. Ing. Alexandru BÎNDAR
Alexandru.bindar@gmail.com
0761360018
Bine ne-am regăsit...

• Ce am învățat ieri?

• Ce știu despre Antreprenoriat?


Aplicație practică

• Gândește-te la 2 idei de afaceri care te atrag;


• Amintește-ți despre analiza SWOT personală;
• Ia fiecare idee în parte și fă o analiză SWOT (de data aceasta a afacerii);
• Alege ideea care te face să te simți în siguranță
• Prezintă fiecare analiză SWOT și motivează-ți alegerea
II.3.1 Studiul de fezabiliate

Studiu de fezabilitate:
• Definim produsul/serviciul
• Facem un studiu de piață
II.3.2. Studiul de fezabilitate

1. Definire Analiza industriei


Produs/serviciu-
caracteristici, specificatii Oportunități/
amenințări Segmentul de piață
2. Avantajul competitiv al
produsului/servicului
3. Canalele de
distributie-cum ajunge
produsul/serviciul la
consummator? Canale de
Competiția
distribuție/furnizori Studiul de piață

Poziționarea pe
piață

Stabilirea prețului
Acoperirea pieței
II.3.3 Planificarea producției, a operațiunilor și a RU

Resurse umane

Aspecte
Procesul de
specifice/particul
producție
are

Planificare

Plan de
Plan de activități
marketing

Proces de
distribuție
II.3.4. Analiza financiară

Pragul de
rentabilitat
e
Costuri Costuri
inițiale lunare

Analiză
financiară
În încheiere...

• Ce am învățat astăzi?

• Temă de reflexie
a) Este ideea mea de afacere atât de fezabilă pe cât mă așteptam?
b) Ce aș putea să îmbunătățesc?

• Feedback
a) Participanți
b) Formator
Vă mulțumesc!
Drd. Ing. Alexandru BÎNDAR
Alexandru.bindar@gmail.com
0761360018
Bine ne-am regăsit...

• Ce am învățat ieri?

• Ce știu despre Ideea mea de afaceri și viitoarea mea afacere?


Aplicație practică

• Gândește-te la ideea de afaceri pe care ai ales-o;


• Amintește-ți despre cum trebuie să realizăm un studiu de fezabilitate;
• Acum ar fi cazul să aplicăm ceea ce am învățat
• Prezintă studiul de fezabilitate precum și o concluzie personală.
Aplicație practică - Studiul de fezabilitate

Analiza industriei

Produsul/serviciul? Oportunități/
amenințări Segmentul de piață

Competiția
Canale de
distribuție/furnizori Studiul de piață

Poziționarea pe
piață

Stabilirea prețului
Acoperirea pieței
Bine ne-am regăsit!
Aplicație practică – Analiza financiară
În încheiere...

• Ce am învățat astăzi?

• Temă de reflexie
a) Acum că am aprofundat despre ideea mea de afaceri, care sunt
temerile mele?

• Feedback
a) Participanți
b) Formator
Vă mulțumesc!
Drd. Ing. Alexandru BÎNDAR
Alexandru.bindar@gmail.com
0761360018
II.4.1 Constituirea organizației. Cadrul general

Societate în
nume colectiv
(SNC)

Societate în
comandită
simplă (SCS)

Forme juridice

Societate
Societate pe comercială în
acțiuni (SA) comandită pe
acțiuni (SCA)

Societate
comercială cu
răspundere
limitată (SRL)
II.4.2 Alegerea formei juridice. SRL vs SA

Accesibilitate la
înființare

Funcționalitate

SRL vs SA

Legislație și
Particularități
restricții

Modalitate de
organizare
II.4.3 Documente necesare pentru înregistrare

• Rezervare disponibilitate denumire


• Cerere înregistrare
• Anexa 1 (și/sau Anexa 2)
• Declarație tip pe proprie răspundere asociați
• Act constitutiv
• Contract de comodat
• Dovezi aporturi financiare/în natură
• Declarație proprie răspundere administrator/cenzor
• Acte de identitate asociați/administrator
• Specimen semnătură
• Cazier fiscal asociați/administratori
• Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice
• Dovadă plata tarif legal de înființare
II.4.4 Stabilirea obiectului principal de activitate.
Activități secundare

Clasificare pe
nivele

Cum alegem
Reguli de bază în codul CAEN
autorizare

CAEN

Autorizarea Restricții
Codului CAEN
II.4.5 Autorizarea unei activități în cadrul firmei

Declarație
Autorizare

AFM
Registrul
comerțului
(ONRC)

Autorizare
activitate

ITM DSP

DSV
Aplicație practică

• Gândește-te la ideea de afaceri pe care ai ales-o;


• Consultă nomenclatorul de coduri CAEN;
• Identifică Codul CAEN principal al afacerii tale;
• Identifică de asemenea alte 5 coduri CAEN secundare pe care ai vrea să
le autorizezi.
Vă mulțumesc!
Drd. Ing. Alexandru BÎNDAR
Alexandru.bindar@gmail.com
0761360018
III Planificarea strategică a unei afaceri
III.1. Nivelurile planificării
III.1. Nivelurile planificării

Misiunea
întreprinderii

Scopul

Planificare

Obiectivele

Strategia
III.2. Analiza situației Existente – Analiza SWOT

Matricea SWOT
III.2. Analiza situației Existente – Analiza PEST

Factori Politici

Factori Economici

PEST

Factori Sociali

Factori
Tehnologici
III.3. Obiectivele întreprinderii

Specific

Măsurabil

Obiectiv

Realist

Încadrat în timp
III.4. Strategiile. Indicatorii de performanță

Indicatori de
intrare

Raportare la Indicatori
standarde cantitativi

Indicatori de
performanță

Indicatori de Indicatori de
eficiență rezultat

Indicatori de
calitate
IV. Planul operațional
IV.1 Corelarea cu planul strategic și planul de
afaceri
Decizii privind capacitatea de producție/stocare/vânzare

Consultare oferte
Plan
eficient
Analiză spațiu pentru afacere

Organigrama și necesarul de RU

Listă de activități

Plan
eficient
Anexe
IV.2 Instrumente de planificare. Diagrama Gantt
Aplicație practică

• Stabilește-ți Misiunea, Scopul întreprinderii și minim 3 obiective SMART.


• Enumera in ordine cronologica activitatile desfasurate pentru
indeplinirea obiectivelor, resursele folosite si rezultatele asteptate
• Stabileste indicatorii de performanta pe baza obiectivelor propuse
(cantitativi, calitativi, financiari)
Vă mulțumesc!
Drd. Ing. Alexandru BÎNDAR
Alexandru.bindar@gmail.com
0761360018
V Planul de marketing

Creșterea nr. de
clienți

Creșterea
încasărilor

Creșterea valorii
cumpărăturilor de
către clienți

Creșterea frecvenței
de cumpărare
IV.1. Analiza pieței

Oferta Cifra de afaceri


concurenței Produsul
Relația cu bancile - Calitate
Relația cu statul -distribuție
Analiza pieței -capacitate de
producție
Culegere și
interpretare
date
Cum vinde? Furnizorii

Cererea clienților Politică de preț Concurența

Promovare
Mediul
înconjurător
Clienții
-Cine sunt?
Canal de distribuție
-Ce relație există?
V.2. Strategia de marketing
V.2. Strategia de marketing

Caracteristici

Avantaje

Produsul

Beneficii
IV.2. Strategia de marketing

Intermediari

Plasare
Directă

Off-line AIDA
Promovare Atenție Interes Decizie Achiziționare

On-line
V.3. Procesul de vânzare

De unde vin
clienții?

Contactul cu
Procesul post vânzătorul?
vânzare

Vânzarea
Comunicarea
cu vânzătorul

Livrarea și plata
Rezultatul
comunicării
IV.4. Bugetul de marketing

Buget
disponibil

Bugetul
Procent din
vânzări de Obiective

Marketing

Comparație
V.5. Previzionarea vânzărilor

Faza de debut

Particularități Previziuni Grafic

Efort de
marketing
Aplicație practică

• Amintește-ți de studiul de fezabilitate lucrat și


corelează cu noile informații din acest capitol;
În continuare te rog să descrii:
• Strategia de Marketing (Mixul de Marketing):
PRODUS,
• PREȚ,
• PROMOVARE (Canale de promovare, medii in care
ne promovam),
• PLASARE (Canale de distributie)
• Bugetul de Marketing
Vă mulțumesc!
Drd. Ing. Alexandru BÎNDAR
Alexandru.bindar@gmail.com
0761360018
VI. Planul Financiar
VI.1 Management Financiar

Asigură administrarea resurselor financiare

Manager
financiar Asigură profitabilitatea afacerii

Monitorizează activitatea financiară a întreprinderii

Ariile de activitate ale firmei

Aprovizionar
Desfacere Producție
e
VI.1 Management Financiar

Echilibrează nevoile de numerar:

Manager Active imobilizate să fie acoperite din capital


permanent
financiar Capital permanent=Capital
propriu+împrumut /termen lung

Activele circulante să fie acoperite din capitalul


permanent și/sau împrumuturi pe termen scurt
VI.1 Management Financiar

Plan Strategic

Buget operațional

BUGET
Buget de capital

Fluxul de numerar
VI.1 Management Financiar
VI.2 Previziuni financiare

Ce
Ce are
datorează Bilanț
afacerea
afacerea financiar
(+)
(-)

(+) (-)
Datorii
curente
Active
imobilizate
Datorii pe
termen lung

Active
Circulante Capital
VI.2 Previziuni financiare

Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale (terenuri, mijloace fixe,


Active imob în curs)
imobilizate
Stocuri
Imobilizări financiare

Creanțe
Active
circulante Investiții
/termen scurt

Casa și conturi la bănci


VI.2 Previziuni financiare

Cheltuieli și venituri din exploatare

Contul de Cheltuieli și venituri financiare


profit și
pierdere
Cheltuieli și venituri excepționale

Nr.crt Indicator Formulă de calcul


1 Profit Venit realizat - Cheltuieli pt realizarea si
operațional comercializarea produselor
2 Profit Profit operațional – Cheltuieli financiare
brut (dobânzi, obținere de fonduri)
3 Profit net Profit brut – taxe și impozite/profit
VI.2 Previziuni financiare

Pe plan operațional

Pe plan investițional
Fluxul de
numerar

Pe plan financiar
VI.3 Indicatori financiari

Indicatori de lichiditate

Indicatori de solvabilitate
Indicatori
financiari
Indicatori de gestiune

Indicatori de rentabilitate
Aplicație practică

• Recitește Analiza financiară inițială;


• Asigură-te că acoperă toate resursele de care ai nevoie pentru
lansarea și funcționarea afacerii în primele 12 luni de activitate;
• Utilizează aceste informații pentru realizarea bugetului conform
modelului excel atașat.
Vă mulțumesc!
Drd. Ing. Alexandru BÎNDAR
Alexandru.bindar@gmail.com
0761360018
VII. Analiza riscurilor
VII.1. Tipuri de risc în antreprenoriat

Mediul Mediul Total


extern intern Riscuri

Inovaționale
De
De
proprietate
fabricație

Comerciale
Naturale Riscuri
Financiare

Politice
Sociale
VII.2. Diminuarea și gestionarea riscurilor

Evitarea riscului

Limitarea riscului
Reducerea
riscurilor
Diversificarea riscului

Transmiterea/Asigurarea Riscului
VII.3. Stabilirea gradului de risc. Planul de răspuns

Probabilitatea de a se produce riscul


respectiv
Pentru aceasta se acordă fiecărui risc
identificat o notă (p) în intervalul 1-9 (1
având semnificaţia unei probabilităţi foarte
mici de apariţie, iar 9 semnificând o
probabilitate foarte mare)

Impactul (consecinţele) riscului asupra


proiectului
Impactul fiecărui risc (I) se poate evalua
prin trei calificative/note, mare - mediu –
mic, în funcţie de efectele asupra
programării activităţilor şi costurilor
proiectului.

Pe baza celor două caracteristici, se poate


apoi determina gradul de risc (Gr)
VII.3. Stabilirea gradului de risc. Planul de răspuns

Responsabilitatea managementului riscurilor (managerul întreprinderii)

 identifică riscurile potenţiale, pentru a dezvolta un plan de acţiune;


 deleagă responsabilitatea (o reală împuternicire) partenerilor/angajaților
pentru a se ocupa de anumite riscuri.

Controlul riscului
 implementarea planului respectiv, care va fi comunicat tuturor persoanelor
implicate în întreprindere pentru a dezvolta o atitudine colectivă la risc.

Monitorizarea riscului (se face periodic, pe toată perioada funcționării


activității)
 există riscuri care îşi pot schimba efectele şi caracteristicile; pot apărea noi
riscuri care trebuie identificate şi cuantificate;
 lista de riscuri reprezintă o sursă foarte importantă de învăţare şi dobândire a
informaţiilor necesare pentru proiectele viitoare;
 un risc care devine realitate trebuie să fie tratat ca fiind o problemă şi trebuie
soluţionat prompt.
Aplicație practică

• Recitește Analiza SWOT, (în special punctele slabe și amenințările);


• Ai libertatea să o îmbunătățești;
• Folosește acele informații pentru a realiza o listă de riscuri pe care
să le clasifici pe structura intern/extern;
• Stabilește gradul de risc pentru fiecare risc în parte;
• Propune măsuri de diminuare a fiecărui risc
Vă mulțumesc!
Drd. Ing. Alexandru BÎNDAR
Alexandru.bindar@gmail.com
0761360018