Sunteți pe pagina 1din 7

3.

INSTRUMENTE DE
ECONOMISIRE ȘI DE INVESTIRE
SPECIFICE PERSOANELOR
FIZICE

RB
ECONOMISIREA:

 Suma de bani care rămâne după scăderea


cheltuielior de consum, din veniturile realizate
ale menajelor.
 Necesitate:
 - amenințări extraeconomice: furt, calamități,
probleme medicale etc.
 - factori economici negativi: inflație,
schimbarea administrativă a banilor, fluctuații
valutare.
 Economiile pot fi investite, în vederea obținerii
unui câștig.
Posibilități de investiție:
 1. Pe piața monetară (căștig=dobândă);
 2. Pe piața de capital (câștig= diferența de

curs sau dividendul/cuponul);


 3. Pe piața imobiliară (câștig=diferența de

preț sau chiria/arenda);


 4. În bijuterii (câștig=diferența de preț);
 5. În obiecte de artă (câștig=diferența de

preț).
 Orice venit se impozitează!
INVESTIREA PE PIAȚA MONETARĂ
 Prin realizarea de depozite bancare.
 Câștig=dobânda
 Tipuri de dobândă:
 1) simplă (fără capitalizare, se poate ridica
periodic);
 Ds=Cr x d' x n
 2) compusă (cu capitalizare, nu se poate ridica
decât la scadență; și dobânda va produce
dobândă, deci câștigul va fi mai mare).
 Dc=Cr x d'(1+d')²-Cr
INVESTIREA PE PIAȚA DE CAPITAL
 Se realizează prin tranzacții de vânzare-
cumpărare de titluri de valoare (acțiuni,
obligațiuni etc.),
 Modalități:
 1. Cumpărare de titluri de valoare nou emise, prin
intermediul băncilor comerciale;
 2. Cumpărare de titluri de valoare care se
tranzacționează deja la Bursa de valori, prin
intermediul companiilor de brokeraj:
 - informare asupra comisioanelor percepute;
 - alcătuirea unui portofoliu.
Forme de câștig pe piața de capital:

 Investiție pe termen lung:


dividendul/cuponul
 Investiție cu caracter
speculativ: diferența de curs
(cursul de vânzare mai mare
decât cel de cumpărare).
 Rata investiției= raportul
procentual dintre câștigul net
și valoarea investiției.
 Condiția pentru un câștig real:
rata investiției să fie mai mare
decât rata inflației!
Factori care influențează decizia de
investire:
 1. Rata investiției;
 2. Riscul asumat;
 3. Lichiditatea investiției (posibilitatea de a retrage
rapid suma investită pe o piață, în vederea orientării ei
pe o altă piață, mai rentabilă în momentul respectiv).
 Diminuarea riscului:
 -alcătuirea unui buget de familie fundamentat
economic, realist;
 -cunoștințe economice în domeniu;
 -estimarea pierderilor maxime suportabile;
 -stabilirea unui portofoliu de investiții, pe baza datelor
corecte din piețe;
 -consultanță financiară la nevoie.

S-ar putea să vă placă și