Sunteți pe pagina 1din 17

PROPOZIŢIA

SUBORDONATĂ
ATRIBUTIVĂ

CLASA a VIII-a

1
DEFINIŢIE
• Propoziţia subordonată atributivă are în
frază rolul atributului, pe lângă un substantiv
(sau substitut al acestuia) din propoziţia
regentă.
Ex.:Turcii nu taie decât capetele plecate.
care capete?- “plecate”-atribut
Expansiunea atributului :
Turcii nu taie decât capetele/ care se pleacă
care capete? -“care se pleacă”-
propoziţie atributivă
• Ca şi atributul, răspunde la întrebările:
care?; ce fel de ? ; al ,a, ai, ale cui?. 2
FIŞĂ DE LUCRU
• Transformă atributele subliniate în propoziţii
subordonate atributive ( extensia atributului ):

1. Omul înţelept m-a impresionat.


2. Oraşul meu natal este Hîncești.
3. Cartea de pe birou este un bestseller.
4. Ideea plecării a fost a mamei.

3
REZOLVARE
1. Omul / care dovedea înţelepciune /
m-a impresionat.
2. Oraşul / în care m-am născut / este
Hîncești.
3. Cartea / ce se află pe birou / este un
bestseller.
4. Ideea / să plecăm de-acasă / a fost a
mamei.
4
ATRIBUTIVA DETERMINĂ:
• substantiv: Am cumpărat cartea /
care mi-a plăcut.
• locuţiune substantivală : Nu dormea din
cauza aducerilor-aminte/ ce îl chinuiau.
• pronume : I-am mulţumit aceluia / pe care
îl stimam.
• numeral : Tu ai ales doi / care ţi-au plăcut.

5
• adjectiv substantivizat :
Toată sala aplauda pe cel talentat /
care a stârnit admiraţia tuturor.

• locuţiune pronominală :
El părea atras de nu ştiu ce/ care-l
îndemna spre vârful muntelui.

• locuţiune numerală: El îţi oferea câte şi


mai câte/ de care nici nu aveai nevoie.
6
ELEMENTE INTRODUCTIVE
• pronume şi adjective pronominale relative
(care,cine,ce,ceea ce)
Exemple:
Îmi place persoana/ pe care mi-ai prezentat-o.
Aceasta este prietena / căreia i-ai oferit flori.
Te-ai aşezat pa scaunul/ cui nu-l ocupase.
A sosit scrisoarea/ ce o aşteptam.
Nimic/ din ceea ce mi-ai spus/ nu este adevărat.

7
ELEMENTE INTRODUCTIVE
• adverbe relative ( unde, cum, când, cât)

Exemple :
Mi-ai arătat locul/ unde s-a aflat casa voastră.
El numără orele/ de când ai plecat.
Ai locuit aici toată perioada/ pe cât ai fost angajat.
Ne-a impresionat modul/ cum ai răspuns.

8
ELEMENTE INTRODUCTIVE

• conjuncţii subordonatoare
(că, să, dacă, de, ca ... să )
Exemple :
Mă preocupă ideea/ că nu voi ajunge la timp.
Gândul/ de va pleca mâine la bunici/ îl domină.
Decizia / ca toţi să contribuim la curăţenie/ a
fost a noastră.

9
ELEMENTE INTRODUCTIVE

• pronume şi adj. pron. nehotărâte


( oricare, oricine, orice )
Exemple :
Îţi voi susţine ideea/ oricare ar fi ea.
Suferinţa lor impresiona sufletul /
oricărui om îi vedea.

10
TOPICA ŞI PUNCTUAŢIA
• Stă întotdeauna după termenul regent,
de obicei, imediat după acesta şi este
adesea intercalată în regentă.
• De cele mai multe ori, atributiva nu se
desparte prin virgulă de regentă.
• Când aduce o explicaţie suplimentară,
atributiva se numeşte atributivă expli-
cativă şi se desparte prin virgulă sau
linie de pauză de regentă.
11
FIŞĂ DE LUCRU
• Motivează folosirea virgulei în fraza
următoare :

Urmărirea acestui film , care i se păruse


deosebit , l-a mişcat foarte mult.

12
REZOLVARE
• Propoziţia atributivă “ care i se păruse
deosebit de interesant” exprimă o
explicaţie suplimentară şi de aceea se
izolează prin virgulă de restul frazei.
Această atributivă apare deseori definită
ca atributivă explicativă sau izolată.

13
EXPANSIUNE ŞI CONTRAGERE
• 1.Un atribut poate fi dezvoltat într-o
subordonată atributivă:
Omul bun este ca pâinea caldă.
Omul /care este bun/este ca pâinea caldă.
• 2.O subordonată atributivă se contrage
într-un atribut:
Cartea/pe care mi-ai împrumutat-o/
este foarte interesantă.
Cartea împrumutată este foarte interesantă.

14
FIŞĂ DE LUCRU
• Contrage subiectivele din următoarele enunţuri :
1. Ce naşte din pisică , şoareci mănâncă.
.......................................................................
2. Cine este sătul, nu crede celui flămând.
.......................................................................
3. Este bine să pleci devreme.
.......................................................................
4. De prisos să mai asistăm la dispută.
.......................................................................

15
REZOLVARE
1. Pisica şoareci mănâncă.
2. Sătulul nu crede celui flămând.
3. Este bine a pleca devreme.
4. De prisos a mai asista la dispută.

16
TEXTE PROPUSE PENTRU ANALIZĂ GRAMATICALĂ

”Un brad foarte bătrân,în a cărui scoarţă îngroşată de ani
zeci
de ochi picură lacrimi de răşină, îşi aşterne umbra peste locul în
care Oltul vede lumina zilei.” Geo Bogza

• ”Sunt oameni cărora le este dat să guste numai otrava din


lucruri ,pentru care orice surpriză este o surpriză dureroasă şi
orice experienţă este un nou prilej de tortură.”
Emil Cioran

17