Sunteți pe pagina 1din 11

Lecție pentru clasa a VIII-a

Prof. Doina Gheorghiță,


Școala gimnazială nr.10“Mihail Koiciu”,
Constanța
 “-Vom vedea dacă
minte, spuse
jupânul;dar dacă nu
minte, ați pățit-o, chiar
dacă ați furat amândoi
bani din tejghea”.
 “Niciodată nu i-am
văzut batjocoritori cu
căpitan Mavromati,
oricât îmi părea de
Despărțiți în propoziții frazele ridicolă apropierea
următoare, notați cu litera P aceasta”.
propozițiile principale și cu S
pe cele secundare
Identificați propozițiile subordonate
învățate până acum.
Prima frază este alcătuită din : trei propoziții principale
dintre care una este incidentă și trei propoziții secundare
dintre care numai una nu a fost studiată până acum.

Identifică incidenta și propoziția subordonată necunoscută.

Poți identifica regenta necunoscutei?

Ar fi putut acțiunea din subordonată să împiedice acțiunea


din regentă? O impiedică?

Reține! Propoziția care arată o împrejurare ce ar fi putut


împiedica realizarea acțiunii din regentă, dar nu o
împiedică, se numește propoziție subordonată
circumstanțială Concesivă.
Identifică propoziția concesivă din
cea de a doua frază.

Identifică elementul de relație care o


introduce în frază.
ELEMENTE DE RELAȚIE

-CONJUNCȚII: deși, dacă, de, să.

--LOCUȚIUNI CONJUNCȚIONALE : cu toate că,


măcar că, chit că, fără să, chiar dacă, chiar
de, chiar să, măcar de, măcar să, și dacă, nici
dacă, nici de.

--PRONUME ȘI ADJECTIVE PRONOMINALE


NEHOTĂRÂTE: orice, oricare, oricât

--ADVERBE RELATIVE ȘI NEHOTĂRÂTE: cât,


oricum, oricât
“ Deși ziua era la început, soarele totuși
ardea cu putere și prevestea o adevărată
zi de cuptor .”

( Calistrat Hogaș _ Singur )

În regentele propozițiilor concesive există,


adeseori, unul din adverbele corelative
totuși, tot sau locuțiunea adverbială cu
toate acestea.
Propozițiile concesive stau, de
obicei, înaintea regentei .

Oricare ar fi locul acestei


subordonate față de regenta ei, se
desparte prin virgulă de aceasta.
Completează frazele următoare:

Măcar că Vlad Țepes a domnit puțin,…………………………….


Deși nu am citit lecția, ………………………………………………….
Fără să fi fost de față la discuția lor, ……………………………
Nici dacă vii mai târziu, ………………………………………………..
Chiar să fi vrut tu, …………………………………………………………
Oricât m-ai ruga, ………………………………………………………….
Orice s-ar fi întâmplat în ziua aceea, …………………………..
Oricât era de înalt, ……………………………………………………….
Cu toate că l-am așteptat, …………………………………………..
Oricâte promisiuni i-am făcut, ……………………………………..
Analizează sintactic frazele următoare :

“ Însă, oricat de bun baiat ar fi fost, avea și el păcatele


lui.”(Ioan Slavici- ‘Budulea Taichii”)

“Avea ochii cârpiți de somn, fiindcă, deși era trecut de


amiază, abia se sculase din pat. “ ( Fanuș Neagu -“ Dincolo
de nisipuri “)

N-am doborât nici un bombardier,cu toate că erau mari


cât niște case… “(Marin Preda _”O oră din august “)

Vrei, nu vrei, trebuie să faci acest tratament .

Oricât mi-aș frământa mintea, nu știu unde am pus stiloul


cel vechi.
Tema : Analizează din punct de vedere al sintaxei frazei,
textul următor :
 Deși înserarea își așternuse vălul ei mohorât peste campia
întinsă, Stelian își continua cu hotărâre drumul. Chiar dacă
ar fi întâmpinat orice obstacol, nu s-ar fi abătut de la
planul sau, măcar că era foarte obosit. Chiar de întârzii
puțin, nu se întâmplă nimic, deoarece tata știe că drumul
a fost lung și anevoios.
 De-ar fi știut că va călători toată noaptea, tot nu s-ar fi
dat bătut.
 Oricât încercam noi să-l oprim și oricum căutam să-l
convingem că exagerează, el mergea neabătut înainte.
LA REVEDERE!