Sunteți pe pagina 1din 6

Managerul de resurse umane

Politica de resurse umane reprezintă în


economia concurenţială una dintre cele
mai importante laturi ale
managementului unei organizaţii.
Inexistenţa unei strategii coerente în
MRU sau aplicarea defectuoasă a
acesteia este o garanţie a pierderii
competitivităţii pe termen mediu şi
lung. Implementarea unei politici
MRU corectă şi eficientă necesită
eforturi financiare şi umane în
condiţiile în care rezultatele nu sunt
vizibile imediat

Crearea
şi
Conceperea dezvolta Construcţi
unei rea a şi
strategii de Evaluarea culturii administrar
integrare periodică a organiza Managementul ea fişelor
Atribuţii şi responsabilităţi: profesională angajaţilor ţionale carierei posturilor

Recrutarea şi Instruire Elaborarea Managemen Aspecte


selecţia a şi unor tul administra
personalului formarea strategii de schimbării tive
profesio motivare a şi
nală angajaţilor dezvoltării
Centru de Excelență în Medicină și Farmacie “Raisa Pacalo”
Catedra Disciplinei farmaceutice
Unitatea de curs Organizația Activității Farmaceutice

Managementul resurselor umane

A coordonat: Tincu Sergiu


A elaborate: Didencu Mihaela
Etapele de elaborare a unei
strategii  Metode de cule
gere a informaţi
ilor
 
Documentare •
Analiza
Analiza situaţiei concrete • Schema
procedurilor
entitate-relaţie
Elaborarea unui proiect
standard

Discuţie de grup •

Optimizarea proiectului
iniţial
Sondaje Interviuri

Obţinerea sprijinului organizaţional


pentru aplicarea strategiei propuse •

Analiza de nevoi  Analiza


situaţiei
Harta Metode de concrete din
micropolitică analiză  cadrul unei
organizaţii se
Analiza SWOT
face pentru:
Tehnica
Fishboning
detecţia
Analiza cauze- cauzelor unor evidenţierea
consecinte fenomene oportunităţilor
negative şi a de dezvoltare şi
elabora strategii materializarea
de contracarare lor
a acestora •