Sunteți pe pagina 1din 21

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Disciplina: SERVICII DIPLOMATICE ȘI PROTOCOL


Tema: Aspecte generale privind diplomația

Conferențiar universitar: Nina GARȘTEA


I. NOȚIUNEA DREPTULUI DIPLOMATIC.
ACCEPȚIUNILE  totalitatea normelor juridice care guvernează statutul autorităților diplomatice;
DREPTULUI
DIPLOMATIC

totalitatea normelor de drept internațional care reglementează organizarea,


atribuțiile, competența şi statutul organelor pentru relațiile externe;

ramură a dreptului internațional public care are ca obiect normele şi practica ce


reglementează relațiile externe ale statelor şi ale altor subiecte de drept
internațional;

domeniul dreptului internaţional care include precedentele intervenite în cadrul


relațiilor externe între state

ramură a dreptului internaţional public care reglementează înfiinţarea,


funcţionarea, statutul juridic, precum şi încetarea activității autoritățiolor
diplomatice.
OBIECTUL DREPTULUI DIPLOMATIC

aspecte diverse ale activităţii diplomatice desfăşurate de organele interne ale statelor, ca şi
de organele externe ale acestora, create în acest scop – misiunile diplomatice permanente.

facilitează și garantează exercițiul liber și neîngrădit al acelor acțiuni specifice care


promovează interesele externe ale statului, asigurând dreptul instituțiilor abilitate să
folosească metode reglementate in acest scop: demersurile diplomatice, participarea la
conferințe și congrese, înființarea de reprezentanțe permanente etc., care sunt inițiative
interne,
unilaterale, dar care produc efecte internaționale.
II. NOȚIUNEA DIPLOMATIEI ȘI A
RELAȚIILOR DIPLOMATICE

a relațiilor externe ale unui


conducere prin anumit subiect al
DIPLOMAȚIE organe dreptului internațional cu
oricare alt subiect sau alți
reprezentative subiecți
Relațiile diplomatice sunt:

Dezvoltarea cooperării
Dezvoltarea cooperării
Internaționale
prin misiuni Internaționale
Statul A diplomatice
Raporturi Apărarea intereselor
politice permanente Apărarea intereselor
statului
trimise de statului
Statul ...n stat Apărarea intereselor și
Apărarea cetățenilor
intereselor și
drepturilor
drepturilor cetățenilor
FORME DE MANIFESTARE A DIPLOMAȚIEI

DIPLOMAȚIA PERMANENTĂ
Realizată prin intermediul organizațiilor
Bilaterală, multilaterală Internaționale, de ex:
UE; ONU; FMI; Banca Mondială;

DIPLOMAȚIA AD-HOC
delegaţii la conferinţele internaţionale;
trimişii itineranţi (delegaţi guvernamentali însărcinaţi cu o misiune în mai multe ţări);
misiuni speciale (misiuni temporare, având un caracter reprezentativ de stat, trimisă de un stat
realizată prin misiunile specializate într-un alt stat cu consimţământul acestuia din urmă pentru a trata cu el chestiuni determi- nate
sau pentru a îndeplini în acest stat o sarcină determinată).
CONDIȚII NECESARE PENTRU RELAȚIILE DIPLOMATICE

Subiect de Recunoașterea Stabilirea


drept reciprocă relațiilor
internațional diplomatice
STATUL

Acord reciproc
Nu doar intenția
ÎNCETAREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE

Încetare totală Încetare temporară


- ruperea RD - suspendarea RD

expresă tacită
III. MISIUNILE DIPLOMATICE – CATEGORII,
STRUCTURĂ, ORGANIZARE.

Organe de
stat interne

CATEGORIILE
MD

Organe de
stat externe
a) Organele de stat interne pentru relațiile diplomatice

Parlamentul adoptă legile de ratificare și aderare la tratatele internaționale, precum și alte


legi prin care se transpun în plan normativ strategiile de politică externă a
statului

stabilește relații directe, cu pronunțat caracter diplomatic, sau poate să-și


exprime poziția față de anumite aspecte internaționale cu implicații directe în
politica externă a statului.

desemnează reprezentanții statului pentru unele organizații


internaționale, de exemplu, în Parlamentul Consiliului Europei.
a) Organele de stat interne pentru relațiile diplomatice

Șeful statului poate încheia/negocia tratate internaționale


– reprezentantul
statului în
raporturile cu alte
state acreditează și recheamă
reprezentanții diplomatici

aprobă, înființează, desființează sau schimbă rangul misiunilor


diplomatice.
a) Organele de stat interne pentru relațiile diplomatice

poate încheia/negocia tratate internaționale


Șeful
guvernului –
reprezentantul
statului în
raporturile cu alte numeşte negociatorii acordurilor internaționale care sunt supuse aprobării lui,
state numeşte și recheamă unele categorii de diplomați

Ministerul Afacerilor Externe, ca organ de specialitate în domeniul


relațiilor externe, pregăteşte proiectele tratatelor care urmează a fi încheiate cu alte
state, poate încheia anumite acorduri, notifică statelor străine numirea sau rechemarea
unor agenți
b) Organele de stat externe pentru relațiile diplomatice
Misiunea diplomatică
Permanentă și temporară

Generală și specială

Bilaterală, multilaterala

delegațiilor permanente ale statelor la organizațiile internaționale și misiunilor internaționale în


diferite state sau la diferite organizații internaționale.
Șeful misiunii

Membrii
misiunilor personalul misiunii (diplomatic, administrativ și
tehnic, de serviciu)

diplomatice personalul privat al misiunii.


FUNCȚIILE MISIUNILOR DIPLOMATICE

 Precizări preliminare
 Funcția de reprezentare
 Funcția de negociere
 Funcția de observare și informare
 Funcția de realizare a cooperării internaționale
 Funcția de protejare a intereselor statului acreditant și a cetățenilor acestuia
IV. IMUNITĂȚI, PRIVILEGII ȘI FACILITĂȚI
DIPLOMATICE

A) IMUNITATE

MD

Tratamentul
statului acreditar
Categoriile imunităților diplomatice

Imunitate de • Scoaterea de sub actiunea legii penale


jurisdicție sau civile

• Inviolabilitatea misiunii
Inviolabilitățile • Inviolabilitatea arhivelor
• Inviolabilitatea diplomatului și a reședinței

Exceptarea de
a fi martor
B. PRIVILEGIILE DIPLOMATICE - înlesniri excepționale.

Libertatea de mișcare

• dreptul agentului diplomatic de a circula liber pe teritoriul statului acreditar, cu posibilitatea


acestuia de a declara anumite zone interzise, din motive de securitate a agentului
diplomatic sau a statului acreditar

Privilegii de ordin fiscal

• dreptul misiunii și a diplomaților de a fi scutiți de taxe și impozite, cu excepția


impozitelor indirecte sau a celor aplicabile bunurilor imobile particulare, veniturilor
particulare și taxelor corespunzătoare dreptului de succesiune
B. PRIVILEGIILE DIPLOMATICE - înlesniri excepționale.

Privilegii de ordin vamal

• scutirea de taxele vamale care se percep cu ocazia importurilor de bunuri și vizează bunurile destinate uzului oficial și chiar
personal al misiunii, al diplomaților și membrilor familiilor acestora. Este inclusă în acest privilegiu și scutirea de la
controlul bagajelor, cu excepția cazului când există motive serioase să se creadă că acestea conțin obiecte care nu beneficiază
de scutiri vamale sau al căror import sau export este interzis. Într-un asemenea caz, controlul se va face numai în prezența
agentului diplomatic sau a reprezentantului său autorizat.

Facilități de şedere

• sunt concretizate în dreptul agentului diplomatic de a fi scutit de la obligațiile de a obține permis de şedere pe teritoriul
statului acreditar și de a anunța organele de poliție locale despre prezența sa. Scutirea de prestații personale, precum serviciul
militar, rechiziții militare etc. Scutirea de la obligațiile privind asigurările sociale, pentru cazuri de accident, boală, deces etc.,
ceea ce nu exclude posibilitatea diplomatului de a participa voluntar la asemenea sisteme de protecție.
C) FACILITĂȚILE DIPLOMATICE

Obligațiile de a înlesni obținerea de localuri pentru misiunea


statului diplomatică
acreditar:
de a acorda ajutor la obținerea de locuințe pentru membrii
misiunii

de a pune la dispoziție mijloacele de transport necesare


părăsirii teritoriului statului acreditar
Membrii familiei continua
În caz de deces sa beneficieze pînă la
părăsirea statului acreditar

Încetarea

Părăsirea statului, expirarea


perioadei mandatului