Sunteți pe pagina 1din 15

TEMA 3.

STANDARDIZAREA
ŞI SISTEMELE DE
MANAGEMENT AL CALITĂŢII
ÎN ECONOMIA MODERNĂ.
1. Evoluţia activităţii de standardizare.
2. Standardizarea la nivel regional şi
internaţional.
3. Sistemele de management ale calităţii
(SMC) şi rolul standardelor ISO în
asigurarea funcţionalităţii lor.
1. Evoluţia activităţii de standardizare.

Standardizarea – “activitatea specifică prin


care sunt stabilite, pentru probleme reale sau
potenţiale, prevederi destinate unei utilizări
comune şi repetate, urmărind obţinerea unui
grad optim de ordine într-un context dat”.
Ghidul ISO/CEI
- “un document stabilit prin

consens şi aprobat de un
organism recunoscut care
furnizează - pentru utilizări comune
şi repetate - reguli, linii directoare
sau caracteristici referitoare la
activităţi şi rezultatele lor,
garantând un nivel optim pentru
comunitate în ansamblul său”.
Activitatea de standardizare - protecţia vieţii, a
sănătăţii oamenilor şi mediului înconjurător,
promovarea progresului tehnic, accelerarea înnoirii
produselor, ridicarea calităţii şi competitivităţii
mărfurilor, facilitarea schimburilor naţionale şi
internaţionale de produse, servicii şi informaţii.
2. Standardizarea la nivel regional şi internaţional.

Principalele obiective urmărite de organismele


europene de standardizare:
 programarea, finanţarea şi organizarea activităţii de
standardizare în domeniile lor specifice;
 furnizarea de proiecte de standarde europene
organismelor naţionale de standardizare pentru
anchetă publică şi vot, conform regulilor
sistemului;
 promovarea standardizării europene în domeniile
lor specifice.
3. Sistemele de management ale calităţii (SMC) şi rolul
standardelor ISO în asigurarea funcţionalităţii lor.

Sistemul de management al calităţii - “un ansamblu


de elemnte corelate sau în interacţiune prin care se
orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce
priveşte calitatea”.
Sistemele de management al calităţii sunt direcţionate către
îndeplinirea obiectivelor prin intermediul proceselor:

 - specializarea responsabilităţilor referitoare la calitate


prin intermediul funcţiilor şi structurilor
organizatorice;
 - crearea unui sistem informaţional care să furnizeze
angajaţilor indicii clare referitor la ceea ce trebuie să
facă pentru îndeplinirea obiectivelor;
 - realizarea rezultatelor necesare prin intermediul
proiectelor şi a planurilor de acţiune;
 - controlul prin intermediul benchmarking-ului,
auditurilor şi a feedback-ului.
Scopul implementării unui sistem de
management al calităţii - de a conferi
siguranţa că ori de câte ori are loc un
acelaşi proces, vor fi utilizate şi aplicate
consecvent aceleaşi informaţii, metode,
deprinderi etc.
Standardul ISO 9000

explică principiile fundamentale ale


Sistemelor de management al calităţii
precum şi termenii şi definiţiile utilizate în
domeniul calităţii, cu scopul folosirii unui
limbaj comun de către toate persoanele
implicate în implementarea, funcţionarea,
auditarea acestor sisteme.
Standardul ISO 9001

specifică cerințele generale pentru


dezvoltarea, implementarea și
îmbunătățirea sistemelor de
management al calitatii, în scopul de a
satisface cerințele clienților.
Standardul ISO 9001:2015

Implementarea unui sistem de management al


calităţii certificabil organizaţie necesită:
- Hotărârea fermă şi coordonarea nemijlocită a
managementului de vârf;
- Implicarea conştientă şi continuă a întregului
personal al organizaţiei,
- Aportul calificat al unor specialişti în
domeniul managementului calităţii;
- Stabilitate organizaţională şi managerială a
organizaţiei.
Avantaje certificare ISO 9001:2015 :

 - Creşterea eficacităţii prin îmbu­nătăţirea proceselor;


 - Îmbunătăţirea calităţii, serviciilor, costurilor şi a tehnolo­giei;
 - Reducerea semnificativa a costurilor;
 - Creşterea competitivităţii;
 - Eficienţă îmbunătăţită datorită proceselor optimizate;
 - Îmbunătăţirea satisfacţiei clien­tului şi a angajatului;
 - Acceptarea pe liste de furnizori;
 - Reducerea numărului de audituri interne şi reducerea
numărului neconformităţilor;
 - Motivarea angajaţilor.

S-ar putea să vă placă și