Sunteți pe pagina 1din 11

Tema 4.

Documentaţia sistemului de
management al calităţii.
Cuprins: Caracteristicile generale, scopul
01 și importanța documentației în
sistemul de management al
calității.

Politica de calitate, obiectivele și


02
asigurarea implementării.

03 ISO 9001:2015 Cerintele de


documentatie.
Componentele documentaţiei SMC:

Procedurile documentate
Politica şi obiectivele în
cerute de standardul
domeniul calităţii
SR EN ISO 9001
realizate de managementul de vârf controlul documentelor, controlul înregistrărilor,
auditul intern, controlul produsului neconform,
acţiuni corective şi acţiuni preventive

Documente necesare pentru


Înregistrările calităţii
deţinerea controlului asupra procese verbale de la şedinţe, certificate de calitate,
tuturor proceselor rapoarte de instruire, rapoarte de audit, buletine de
analiză, procese verbale de recepţie, chestionare
proceduri operaţionale, instrucţiuni completate de clienţi, furnizori, registre completate
tehnologice, instrucţiuni de lucru etc pentru diverse activităţi din cadrul organizaţiei, etc.
Obiectivele Documentaţia SMC:
- furnizarea de informaţii adecvate şi utile pentru
realizarea şi coordonarea diverselor procese din firmă;
- demonstrarea conformitãţii activităţii desfăşurate cu
cerinţele diferitelor norme şi referenţiale (ex : standardul
SR EN ISO 9001);
- împãrtãşirea cunoştinţelor, păstrarea şi transmiterea
experienţei acumulate.

Documentaţia poate contribui la :


- obţinerea conformitãţii cu cerinţele clientului şi a
îmbunãtãţirii calitãţii;
- asigurarea unei instruiri adecvate;
- asigurarea repetabilităţii şi a trasabilităţii;
- furnizarea de dovezi obiective, referitoare la activităţile
desfăşurate în cadrul organizaţiei;
- evaluarea eficacitãţii şi a adecvãrii continue a
sistemului de management al calităţii în concordanţă cu
schimbările care pot surveni în structura şi orientarea
organizaţiei.
2. Politica de calitate, obiectivele și asigurarea implementării.

Teoriile pe baza cărora poate fi formulată politica firmei în domeniul calităţii:

- teoria capabilităţii - desfăşurarea


corespunzătoare a procesului de producţie;
- teoria competitivităţii - atragerea clienţilor, astfel
încât aceştia să rămână fideli întreprinderii;
- teoria utilizării - diversificarea produselor şi
serviciilor, pentru satisfacerea diferitelor cerinţe
ale clienţilor;
- teoria performanţei maxime - întreprinderea
urmăreşte să devină lider prin calitatea produselor
şi serviciilor pe care le oferă.
ISO 9000:2006 - politica
referitoare la calitate reprezintă
“intenţii şi orientări generale ale
unei organizaţii referitoare la
calitate aşa cum sunt exprimate
oficial de managementul de la
cel mai înalt nivel".
Cerinţele față de obiectivele:
- să nu reprezinte o constrângere în realizarea
obiectivelor fundamentale ale firmei;
- să fie formulate clar;
- să fie realiste - ţinând seama de resursele umane,
materiale şi financiare disponibile;
- să fie astfel formulate încât să existe posibilitatea
evaluării lor.
Categoriile de structurare a
obiectivelor în domeniul calităţii:
- obiective strategice care decurg din politica
în domeniul calităţii.
- obiective legate de realizarea produsului în
concordanţă cu cerinţele.
- obiective legate de performanţa proceselor
care se referã la capabilitatea, eficacitatea şi
eficienţa acestora, la resurse şi la
posibilitatea de control a acestora.
Programul anual de obiective în domeniul calităţii ar
trebui să răspundă punctual, pentru fiecare
angajament din politică:

- Obiectiv;
- Indicator;
- Valoare iniţială a indicatorului;
- Valoarea ţintă propusă pentru indicator;
- Acţiuni;
- Responsabil;
- Resurse alocate;
- Termen de realizare.
Informatiile documentate se pot referi la:
a) Informatii documentate necesar sa fie mentinute de catre organizatie in scopul stabilirii SMC ( Domeniul de
aplicare al sistemului de management al calitatii, Informatii documentate necesare pentru a sprijini functionarea
proceselor, Politica in domeniul calitatii, Obiectivele in domeniul calitatii).
b) Informatii documentate mentinute de catre organizatie in scopul comunicarii informatiei necesare pentru ca
organizatia sa functioneze (Organigrame, Hărti ale proceselor, diagrame flux si /sau descrieri ale proceselor,
Proceduri, Instructiuni de lucru si/sau de control (tesatare), Specificatii, Documente care contin comunicari
interne, Programari de productie, Liste de furnizori aprobate, Planuri de inspectii si incercari, Planuri ale
calitatii. Manuale ale calitatii, Planuri strategice, Formulare)
c) Informatii documentate care trebuie sa fie pastrate de catre organizatie in scopul furnizarii de dovezi ale
rezultatelor obtinute (Informatii documentate in masura in care este necesar pentru a avea incredere ca
procesele sunt efectuate conform planificarii, Dovezi ale adecvarii pentru utilizare a resurselor de monitorizare si
masurare, Dovezi ale referintelor folosite pentru calibrarea resurselor de monitorizare si masurare, Dovezi ale
competentelor persoanei, Rezultate ale analizei si noi cerinte pentru produse si servicii, etc.
Vă mulţumesc pentru atenţie!

S-ar putea să vă placă și