Sunteți pe pagina 1din 9

m 6  reprezintă unul dintre cele mai Änocive´ fenomene

economice care se manifestă în economiile contemporane.


m Aceasta nu reprezintă un fenomen nou, manifestările ei fiind
întâlnite încă din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, şi
considerată drept o maladie cronică, greu de stăpânit.
m Tema inflaţiei a fost adesea pusă în discuţie de numeroşi
specialişti (economişti şi nu numai), aceştia încercând să
definească fenomenul, să explice cauzele apariţiei inflaţiei,
impactul acesteia asupra populaţiei şi agenţilor economici,
formele sale de manifestare, etc .
m in punct de vedere etimologic, termenul de inflaţie provine de
la latinescul «   « , care are semnificaţia de a se umfla in
mod exagerat.
m reluarea şi folosirea acestui termen in limbajul de specialitate
al teoriei economice sunt pe deplin motivate, de la începutul
manifestării sale şi până în zilele noastre , fenomenul denumit
 , s-a caracterizat sub raportul conţinutului şi al formei
de manifestare , printr-o creştere exagerată a preţurilor.
m 6 

 reprezintă un dezechilibru structural
monetaro-real, care exprimă existenţa in circulaţie a unei mase
monetare ce depăşeşte nevoile economiei, fapt ce antrenează
deprecierea banilor neconvertibili in aur, precum şi creşterea
durabilă şi generalizată a preţurilor.
m Nu orice creştere a preţurilor este sinonimă cu inflaţia.
m Ca să fie considerată inflaţie, cresterea preturilor, trebuie să fie
durabilă.
m returile cresc in mod neuniform.
m In prezent nu exista o teorie general acceptată a inflaţiei, cauzele care
generează acest proces economic putând fi de ordin economic,
psihologic, social-politic, intern sau extern, incluse prin relaţiile
economice internaţionale şi al creşterii interdependenţelor dintre
economiile naţionale.
m Anumite procese inflaţioniste provin din partea cererii, altele, din
partea ofertei. . Samuelson spunea referitor la aceste procese ca
³trăsătura caracteristică esenţială a inflaţiei moderne este că ele au o
dinamică internă şi că sunt greu de oprit după ce s-au declanşat´. Este
vorba in acest caz de aceea ce specialiştii numesc   ,
anticipată sau fundamentală, adică acea rata a inflaţiei pe care agenţii
economici o anticipează şi o iau in calcul atunci când incheie
contracte şi acorduri oficiale.
m Efectele inflaţiei diferă de la o perioadă la alta, in funcţie de forma şi
intensitatea procesului inflaţionist, de politicile economice promovate de
instituţii împuternicite, ca şi de capacitatea guvernelor de a cunoaşte şi
controla acest proces.

x
  ë ësunt:
m scăderea puterii de cumpărare a populaëiei;
m redistribuirea veniturilor 0i avuëiei;
m este stimulată înclinaëia spre consum 0i este descurajată înclinaëia spre
economisire;
m inflaëia avantajează debitorii (in moneda naëională);
m rata dobânzii este influenëată de rata inflaëiei.
m ½
         
     
 otrivit Eurostat , inflatia a
cunoscut o accelerare destul de mare avand in vedere ca in
prima luna a lui 2011 aceasta atingea un nivel de 7%.
m Inflatie foarte mare s-a inregistrat si in Estonia (5,1%) si
Grecia (4,9%). La polul opus se afla Irlanda (0,2%) si Suedia
(1,4%). Comparativ cu luna decembrie, inflatia a crescut in 15
state membre UE si a scazut in 12.
m ½ata inflatiei a crescut cu 0,77 de procente in februarie fata de
ianuarie 2011, in timp ce, comparativ cu perioada similiara de
anul trecut, a ajuns la 7,60 la suta, se arata intr-un comunicat al
INS.
m Comparativ cu februarie 2010, pretul marfurilor alimentare s-a
majorat cu 8,83%, iar al marfurilor nealimentare cu 7,27%. e
asemenea, tarifele serviciilor a inregistrat o crestere de 5,96 %