Sunteți pe pagina 1din 13

INVENTAREA SCRIERII

de la pictograme la alfabet

Profesor RĂDUȚĂ THEODORIAN


Scrierea a apărut în
Orientul Antic, în
cursul mileniului al
IV-lea î.Hr.
Scrierea a apărut ca
urmare a unor
necesităţi practice:
- Să țină socoteala
recoltelor şi a
mărfurilor
- de a cunoaşte
numărul locuitorilor
- evidența taxelor
datorate de oameni
templelor sau regelui;
• Cele mai vechi forme de
scriere au fost inventate
în :
• 1. Mesopotamia, la
Sumerieni ( mil. IVî.Hr.)
• – scriau pe tăblițe de lut
arse, piatră
• a) scrierea pictografică -
cu ajutorul pictogramelor
(desene ce exprimau idei,
cuvinte, animale sau
obiecte);
b) scrierea
cuneiformă -
cuneiformele fiind
semne grafice în
formă de cuie, erau
în număr de 600;
• 2. Egipt ( mil. IV
î.Hr.)
• b) scrierea
hieroglifică
• - cu ajutorul
hieroglifelor - erau
aproape 1000 de
semne;
• - scriau pe peretii
templelor,
pergament, lemn sau
papirus.
• 3. China (mil.II î.Hr)
• - scriau pe lemn de bambus și pe hârtie
• - scrierea cuprindea cateva mii de semne
Evoluția
scrierii
chineze din
antichitate
până azi
• 4. Fenicia
• - fenicienii au
inventat primul
alfabet
• - conţinea 22 de
litere, consoane
• - se scria de la
dreapta la stânga
• - de la fenicieni,
alfabetul a fost
preluat de evrei,
greci, apoi de
romani.
• Scrisul era cunoscut doar de
puțini oameni, precum
conducătorii, preoţii,
funcţionarii sau scribii;
• În Orientul Antic se scria pe
piatră, lemn, tăbliţe de lut,
papirus, pergament (piele de
animal prelucrată) şi chiar pe
hârtie, în China.