Sunteți pe pagina 1din 9

LOVITURA DE STAT

BOLSEVICA SI INSTAURAREA
COMUNISMULUI
REVOLUTIA DIN OCTOMBRIE 1917
În octombrie
1917, Lenin și Troțki au considerat
că a venit timpul să termine cu
dubla putere.

Vladimir Ilici Lenin


Lev Davidovici Troțki (Vladimir Ilyich Ulyanov ) 
DEZBATERI PE TEMA UNEI LOVITURI
DE STAT
Dezbaterile din Comitetului central al Partidului Bolșevic pe
tema organizării unei lovituri de stat și preluării puterii au fost
indelund discutate deoarece unii considerau că mai trebuie
așteptat, pentru că

partidul își asigurase deja o


majoritate în soviete și dacă ar fi luat
puterea singuri și nu într-o coaliție a
partidelor revoluționare ar fi fost
Intrunirea Partidul Social
izolați atât în Rusia, cât și în Europa.
Democrat al Muncii din Rusia
Dar Lenin și Troțki au avut câștig de (PSDMR)/ Bolsevicii
cauză și Comitetul a aprobat și
organizat revolta.

Comitetul Central al Partidului


Comunist al Uniunii Sovietice
PREGĂTIREA LOVITURII DE STAT

A fost înființat un Comitet Militar Revoluționar în cadrul sovietului de la


Petrograd, condus de Troțki.

Comitet Militar Revoluționar era compus din muncitori înarmați, soldați și marinari.

Troțki s-a asigurat de susținerea sau de neutralitatea garnizoanei capitalei, și a


pregătit metodic asaltul punctelor strategice din oraș.

Pregătirea loviturii de forță s-a făcut aproape la vedere, toate planurile livrate de
Kamenev și Zinoviev fiind disponibile chiar și în ziare.
DESFASURAREA LOVITURII
DE STAT
• Lovitura de stat a fost declanșată în noaptea de 24 octombrie/6 noiembrie
1917.
• Evenimentele s-au desfășurat aproape fără
vărsare de sânge.
• Gărzile Roșii conduse de bolșevici, au
preluat, fără rezistență, controlul asupra
podurilor, gărilor, băncii centrale, centralelor
poștală și telefonică, înainte de a lansa un
atac final asupra Palatului de Iarnă.
• A doua zi, sovietele au ratificat constituirea
unui Consiliu al Comisarilor Poporului în
întregime format din bolșevici, până la Comitetul Militar
convocarea Adunării Constituante.   Revoluționar de
Palatul de Iarnă la Petrograd anunță
înlăturarea guvernu
lui provizoriu.
IDEOLOGIA LENINISTA
 Leninism este o teorie politică și economică având la bază marxismul. Este o ramură a marxismului, iar din
deceniul al doilea al secolului XX a fost ramura dominantă a sa. Leninismul a fost dezvoltat în principal de
liderul bolșevic Vladimir Ilici Lenin, care de altfel l-a și pus în practică după Revoluția rusă. Teoriile lui Lenin au
fost o sursă de controverse încă de la început, având critici atât dinspre stânga (de exemplu: social-
democrații, anarhiștii și chiar alți marxiști), dinspre centru (de exemplu: liberalii) și dinspre dreapta (de
exemplu: conservatorii, fasciștii, etc).
 Lenin afirma că proletariatul nu poate atinge conștiința revoluționară decât prin eforturile unui partid
comunist care își asuma rolul de "avangardă revoluționară". Lenin mai credea că un asemenea partid nu-și putea
atinge scopurile decât prin intermediul unei organizări disciplinate cunoscută drept centralism democratic. În plus,
leninismul afirma că imperialismul este ultima formă a capitalismului, iar capitalismul nu poate fi răsturnat de la
putere decât prin mijloace revoluționare (orice încercare de a "reforma" capitalismul din interior fiind sortită
eșecului. Lenin credea că distrugerea statului capitalist se va face prin revoluția proletară și prin
înlocuirea democrației burgheze cu dictatura proletariatului (un sistem al democrației muncitorești, în care ei ar fi
deținut puterea politică prin intermediul unor consilii numite soviete).
REPUBLICA SOVIETICĂ UNGARIA
Republica Sovietică Ungaria sau Republica Ungară a Sfaturilor a fost un regim comunist ce
a existat în Ungaria între 21 martie și 6 august 1919 sub conducerea lui Béla Kun. A fost primul
regim comunist din Europa constituit după Revoluția din Octombrie din Rusia. A fost format ca
urmare a eșecului guvernului condus de contele Mihály Károlyi de a organiza statul după
dizolvarea Imperiului Austro-Ungar. Regimul comunist ungar a durat doar patru luni, până la
intervenția armatei române care a ocupat Budapesta. Statul succesor a fost Regatul Ungariei,
constituit după retragerea trupelor române.
Președintele noii republici era socialistul Sándor Garbai, de profesie zidar, puterea reală având-
o însă ministrul de externe Béla Kun. Din cei 26 de comisari ai poporului, 18 erau evrei. Primele
acte ale guvernării au fost naționalizarea industriei, abolirea titlurilor și privilegiilor aristocrației
și separarea statului de Biserică. În pofida sfatului dat de Lenin, Béla Kun a refuzat să împartă
pământ țăranilor, îndepărtându-și din această cauză o mare parte din suportul popular. Armata,
condusă de ofițeri ai vechiului regim, a fost dezamăgită de măsurile comuniste luate de noul
guvern.
HARTA A SITUATIEI
TEROTERIALA A REPUBLICII
SOVIETICE UNGARE
Rosu inchis-Teritoriul inițial al Republicii Sovietice
Ungare
 Rosu deschis-Teritoriu recucerit de către Rep. Sov.
Ungară (mai-iunie 1919)
 Galben -Teritoriu ocupat de către România în aprilie
1919
    Albastru -Teritoriu sub control francez și iugoslav

Situația teritorială a Republicii


Sovietice Ungare
INCERCARI DE EXTINDERE A
COMUNISMULUI
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice a fost numele folosit de
succesorii facțiunii bolșevice a Partidului Social Democrat al Muncitorilor din Rusia din 1952 până
în 1991. Denumirea de Partid Comunist a fost prezentă în numele partidului încă din 1918, atunci
când bolșevicii au devenit Partidul Comunist al Întregii Rusii (bolșevicii). În 1925 partidul a
devenit Partidul Comunist al Întregii Uniuni (bolșevici). În 1934 a devenit Partidul Comunist
(bolșevic) al Uniunii Sovietice (PC(b)US). În cele din urmă, în 1952, el a devenit Partidul
Comunist al Uniunii Sovietice sau, mai simplu, PCUS.
Odată ce s-a format Internaționala a treia sau Cominternul în 1919, structura marxist-
leninistă centralist democratică a PCUS a fost copiată de alți membri ai Cominternului, ceea ce a
dus la formarea de partide comuniste în întreaga lume.
Pentru cea mai mare parte a istoriei Rusiei Sovietice și a Uniunii Sovietice, Partidul Comunist a
fost nelipsit de la guvernare și a fost singurul partid politic tolerat de guvern și de forțele lui de
securitate. Ca o consecință, istoria URSS și a PCUS se întrepătrund și se suprapun. Pentru cei
interesați de istoria PCUS este util să consulte seria de articole Istoria Rusiei.