Sunteți pe pagina 1din 15

Curentul electric-

Efectele curentului
electric
Student: Zaharia Anelia-Cosmina
An III
Grupa I
Cuprins

▪ Sarcina electrică
▪ Curent electric
▪ Tensiunea și rezistența electrică
▪ Circuite electrice
▪ Distribuția energiei electrice
▪ Producători de energie electrică
▪ Despre electrocutare
▪ Măsuri de protecție împotriva electrocutării
▪ Efectele curentului electric
Sarcina electrică

”Anumite tipuri de materiale se atrag„misterios” după frecare.”


(Kuphaldt, p.1)

„Fluid”

Atomi

Particule
(protoni, neutroni și electroni)
Curentul electric

▪ Un curent electric este o


scurgere de electroni de la un
punct în care se află prea mulți
electroni către unul cu prea
puțini, întocmai așa cum un
curent de apă curge de pe un
teren mai înalt către niveluri
mai joase.

. (Kingfisher, p. 340)
Tensiunea Rezistența

▪ Definită în contextul
electricităţii statice, tensiunea Opoziția față de deplasarea liberă
electrică este măsura lucrului a electronilor se numește
mecanic necesar deplasării
unei sarcini unitare dintr-un loc rezistență.
în altul acţionând împotriva
forţei ce tinde să menţină
sarcinile electrice în echilibru
CIRCUITE ELECTRICE-componente

Circuitele electrice sunt ansambluri de


componente electrice – de pildă, Rezis
rezistoare și diode – legate prin fire
conductoare și cabluri. (Kingfisher, p.
tor
340)
O baterie furnizează un curent ce circulă
într-un singur sens. Un astfel de curent se
numeçte curent continuu (c.c.)
. Curentul furnizat de centralele electrice Fire
conduc
își schimbå sensul de mai multe ori pe toare
secundă și se numește curent alternativ
(c.a.). Bateri
(Kingfisher, p. 340) e
CIRCUIT ÎNCHIS/DESCHIS

Circuit deschis Circuit închis

▪ o întrerupere a continuităţii ▪ continuitatea circuitului


circuitului ce întrerupe curentul restabilită
în întreg circuitul.

(Kuphaldt, P.20
CIRCUIT ÎN SERIE/PARALEL

-O singură cale de scurgere a -Mai multe căi de scurgere a


electronilor electronilor
-Toate componentele sunt -toate componentele sunt
conectate unul în continuarea conectate electric în același
celuilalt seturi de puncte

((Kuphaldt, P.85-86)
DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE

Sistemele
Centrale energetice locuințele și întreprinderile unde se consumă
de distribuție
termocentrale cu cărbune Contor
centrale nucleare cabluri până la un întrerupător de rețea
hidrocentrale cutie siguranțe fuzibile
siguranțe automate
Producători de energie electrică:

Centrale Generatoarele
energetice electricitate prin
resursele acțiunea unui
regenerabile.
energia nuclearå câmp magnetic
arderea asupra unei
combustibililor fosili bobine

Turbine eoliene Celule


transformå fotoelectrice
energia vântului produc curent
în energie electric din
mecanică lumină

Kingfisher, p.345
DESPRE ELECTROCUTARE

▪ Curentul electric este responsabil de


efectele nedorite ale electrocutării.

▪ Curentul electric este responsabil :


▪ arderea ţesuturilor,
▪ blocarea muşchilor
▪ intrarea inimii în fibrilaţie
▪ ((Kuphaldt, p. 54)
MĂSURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA
ELECTROCUTĂRII

▪ Folosiţi o singură mână când lucraţi cu


circuitele electrice
▪ Folosiţi echipamente şi instrumente de
lucru izolate electric
▪ Opriţi alimentarea cu energie electrică
înainte de atingerea elementelor de circuit
▪ Folosiţi aparatul de măsură pentru
asigurarea electrică a circuitului.
▪ ((Kuphaldt, p. 60)
Efectele curentului electric

cuptoarele încălzite electric,

Termic ●


tăierea metalelor,
sudarea cu arc electric 


Electroliza

Chimic ●


Obținerea metalelor pure ( (Cu, Ag, Al, Zn)
Galvanoplastia Galvanostegia

Magnetic apariția unui câmp magnetic în jurul


conductoarelor parcurse de curentul electric.


(Poll, p. 57)
Bibliografie

1. Kuphaldt , T., INTRODUCERE ÎN CIRCUITE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE, VOLUMUL I, edit Scientia,

disponibil la https://www.scientia.ro/images/A1_2019/Introducere-in-circuite-electrice-si-electronice.pdf. , accesat la data de

15,11,2021

2. KingFishrr- Enciclopedia științelor, disponibil la

https://drive.google.com/drive/folders/1Sw0vTRqH_DSY3qnA8hRwIPfwQu78StX?

fbclid=IwAR2ZUCUKpwskc1Nz0WDpukMnMxlUntAFy29EDw5Jq8KuugzTGgX3Z1bfSdk , accesat la data de 5,11,2021

3. Poll, E., Memoratot de fizică pentru clasele 9-12, 2013, edit Booklet.
Aplicație:

Completează enunțurile :
Transferul ipotetic de fluid a devenit cunoscut sub numele de sarcină
electrică
Cele trei particule fundamentale regăsite în compoziţia majorităţii
atomilor poartă denumirea de protoni, neutroni şi electroni
Opoziția față de deplasarea liberă a electronilor se numește
rezistență
Componentele de circuit numite rezistoare au rolul de a mări
rezistența unui circuit.
Capacitatea unei surse de alimentare de a pune în mișcare electronii
printr-un circuit se numește forță electromotoare (f.e.m.).
Curentul furnizat de centralele electrice își schimbå sensul de mai
multe ori pe secundă și se numește curent alternativ (c.a.).

S-ar putea să vă placă și