Sunteți pe pagina 1din 1

 Nicolae Dabijda-(n.

 15.07.1948,Codreni, raionul Cimișlia – d. Contribuție la dezvoltarea domeniului literar:


12.03.2021, Chișinău, Moldova) a fost un scriitor, istoric (1988-1989)-redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta editat
literar și om politic din Republica Moldova, membru de onoare de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
al Academiei Române (din 2003 ),membru corespondent al (2005)- 
(2005)- președinte al Forului Democrat al Românilor din Republica
Academiei de Științe a Moldovei(2012). Moldova, organizație neguvernamentală de cultură și drept
(1975-1989)-a scris poeme
(1991-1993)-a colaborat la editarea manaulelor istorice
(1993-2003)-a scris poeme, eseeuri
(2003-2020)-a scris romane(“Tema pentru acasă”,”Te blestem să te
îndrăgostești de mine”,”Prima dragoste e întotdeauna ultima”,
„Mulțumesc că te iubesc”)

 Poemul „Frumusețea
„Frumusețea”–Tema:trecerea
”–Tema:trecerea ireversibilă a timpului.  Relația poetului cu tema abordată este una melancolică și de
Titlul reflectă ideea esențială a poemului.Figuri de regret, față de trecerea ireversibilă a timpului și cât e de nemilos
stil:*personificare:rănită-i frumusețea, zidarul se duce-ncet, un timpul față de frumusețea iubitei sale.
suflu simte, temându-se cu un ochi a cerceta, cu o privire-ar
dărâma;*epitet:suflu
dărâma;*epitet:suflu sfințit;*simboluri
sfințit;*simboluri:schele,
:schele, frumusețe
 Poemul”Ea
Poemul”Ea era așa frumoasă”-Tema:trecerea
frumoasă”-Tema:trecerea ireversibilă a
timpului. Titlul accentuează frumusețea iubitei eului liric.Figuri de
stil:*personificare: era așa frumoasă că se lumina în casă, lin
dansa că afară se însenina,pasul îl respiram,a purta mirul;
*comparație:ca floarea în glastră; *epitet:văzduh în oase.
 Starea eului liric din ambele poeme este una melancolică, de
dragoste, speranță, tristețe, resemnare, dor, regrete.

S-ar putea să vă placă și