Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea de Științe Agronomice, București

Specializare Controlul și Expertiza Prouselor


Alimentare

Structuri agrare- Factor determinaint in dezvoltarea


agriculturii Austriei

Profesor coordonator:
Șef. Lucr. Univ. Dr. Adrian Vasile

Student
Marinescu Ioana
DATE GENERALE

 Relief preponderent muntos – 2/5 din suprafaţa


totală a ţării este ocupată de păduri
 Clima temperat-continentală
 Reţea hidrografică bogată
 Populaţia totală – 8.332.000 locuitori (în 2007)
 Populaţia activă totală – 3.870.000 locuitori
 Populaţia agricolă activă – 194.000 locuitori
 Suprafaţa agricolă totală – 3,74 mil. Ha
Agricultură intensivă – acoperă aproape integral
necesarul intern de produse – participă la formarea
P.I.B. cu 1,9%. (2007)
Structura exploataţiilor agricole

Dreptul la proprietate este un drept fundamental


În Constituţie pe lângă faptul că se garantează
proprietatea, se prevede şi responsabilitatea proprietarului
privind modul de exploatare a pământului.
Numarul persoanelor care lucrează in sectorul agricol -
173.760
Într-o fermă lucrează în medie 1,05 oameni
În exploataţiile familiale, în perioadele de vârf se apelează
la ajutorul între familii.
Cheltuielile de personal sunt foarte mici - profit foarte
ridicat
Personalul unei exploataţii agricole familiale fiind format în
principal din membrii unei familii, este foarte interesat de
exploatarea raţională a pământului şi a utilajelor agricole, cu
eficienţă şi maximum de responsabilitate.
Doar 31% din cei angajaţi în activitatea agricolă desfăşoară
numai activităţi agricole, 56% desfăşoară în paralel şi alte
activităţi, iar 9% sunt implicaţi şi în alte activităţi ocazionale.
Arendarea este foarte puţin întâlnită (problemă de
mentalitate), fiecare fiind interesat să-şi lucreze pământul său.
Înzestrarea tehnică
Exploataţiile agricole austriece, indiferent de mărime,
sunt dotate cu ultimele descoperiri în materie de tehnologie
agricolă.
Achiziţionarea utilajelor este făcută în cadrul
întovărăşirilor agricole, înfiinţate preponderent pe bază de
rudenie (parcul de mașini agricole și tractoare – 330.000)
Sunt folosite cantităţi mari de îngrăşăminte şi pesticide
(151,7 kg îngrășăminte și 2,4 kg pesticide / ha)
După al-II-lea război mondial, producţiile s-au dublat la
fiecare 10 ani.
Rolul statului în agricultură
Statul acordă sprijin important agricultorilor, politica agricolă având
atât o componentă socială, cât şi una ecologică, în virtutea căreia
impune restructurarea metodelor tradiţionale, protecţia solului şi a
mediului înconjurător.
Statul susţine programe de ecologizare a producţiei agricole şi de
protecție a mediului.
Formele de ajutor pentru agricultură şi agricultori:
 Subvenţionarea preţului pentru exportatori;
 Finanţarea directă şi imediată a fermierilor din zona muntoasă,

unde, condiţiile sunt grele şi de cele mai multe ori neprielnice;


 Încurajarea fermelor mixte, deoarece în Austria creşterea

animalelor domestice este foarte redusă în comparație cu


celelalte ţări europene;
 Sprijin acordat în cazul calamităţilor naturale;
 Programe federale de ajutorare a agricultorilor.
Strategii manageriale în agricultura austriacă

Probleme:
 Dezechilibru ecologic
 Supraproducţie
 Scăderea numărului celor care îşi desfăşoară activitatea în
agricultură.
Măsuri:
 Reducerea productivităţii exploataţiilor agricole, pentru a nu
se depăşi, cu mult nevoile interne.
 Scăderea ritmului intensiv al producţiei, care este deosebit de
nociv pentru mediu.
 Încurajarea celor care se dedică activităţii de agricultor.
 Aplicarea metodelor moderne de management.