Sunteți pe pagina 1din 52

Ciclul II

Simularea experimentului fizic


Tema 2 CLASIFICAREA MODELELOR

UST -2021
cuprins
1. Modelarea obiectelor si a proceselor
2. Clasificarea modelelor
3. Etapele principale in modelare
Моdel – reprezentarea simplificată a unui
obiect real, proces sau fenomen.

Моdelare – construirea de modele


pentru facilităţi de cercetare şi de
studiu a corpurilor, proceselor şi
fenomenelor.
Notiuni de model si modelare

• Tendinta omenirii de a imita, reproduce,


multiplica diverse obiecte, procese si
fenomene a apărut când ea a conștientizat
locul său în mediul inconjurător.
• Inca din vremurile străvechi oamenii
confecționau sau selectau anumite obiecte,
cum ar fi macheta clădirii, matrița după care
se turnau armele, uneltele de munca s. a.
Branding facut pentru Sabio, o companie care produce
sapunuri naturale, manufacturate "la rece".
Matrița din bronz de la
Sarmizegetusa Regia
Matrița din bronz de la Sarmizegetusa Regia
Matrița din bronz de la Sarmizegetusa Regia
Definitia modelului
• Obiectul primar in baza caruia se reproduc obiecte
similare, a căpătat denumirea de model, de la latinescul
„modelium”, ceea ce înseamnă măsură, etalon, normă,
formă.
• Aceasta prima tratare a noțiunii de model este uzuală și în
prezent, dar nu este unica.
• Definitie. Modelul este un astfel de obiect (proces sau
sistem), reprezentat material sau imaginar, care în
procesul de studiere substituie originalul, reflectând unele
caracteristici esențiale ale acestuia.
intrebare:
de ce creiam modele și cercetăm înseși originalul?
Raspuns:
1. In viața reală originalul poate sa nu existe
deja, sau nu există în general.

2. Originalul poate avea multe proprietăți si


legaturi reciproce. Pentru a studia o proprietate
concreta, care ne interesează, uneori este mai
bine sa refuzăm de proprietăți neesențiale sau
în general să nu le luăm în considerație.
motive principale care justifică aplicarea
modelelor
• Exista trei motive principale care justifică
aplicarea modelelor în locul interacțiuni
directe cu lumea înconjurătoare:
• complexitatea situațiilor reale,
• necesitatea efectuării experimentelor,
• necesitatea prognozării.
Complexitatea situațiilor reale.
• Lumea înconjuratoare este infinită în
manifestările și interacțiunilor sale.
• Însă, pentru cercetarea ei, omul dispune de
mijloace limitate.
• Deci complexitatea situațiilor îl impune pe
cercetător să aplice modelele, dotate cu un
număr adecvat de proprietăți.
Necesitate efectuării experimentelor
• Experimentul cu modelul permite obținerea noilor informații
despre comportarea si proprietățile originalului.

• Aici se manifestă eficiența aplicării modelelor:


– experimentul fizic complicat, indelungat, costisitor efectuat cu
originalul se inlocuieste printr-un experiment mai simplu, rapid si
ieftin, aplicat asupra modelului.
Necesitate efectuării experimentelor
• Cu un model reușit se poate experimenta oricât și oricum,
amplasându-l in orice condiții, fiind scutit de teama
consecințelor ireversibile, catastrofale ale experimentului .
Necesitate efectuării experimentelor

• Efectuarea experimentului direct poate deveni anevoioasă


sau chiar imposibilă atunci când valorile unor parametri
(dimensiunea, durata, temperatura etc.) ai entității
investigate sunt foarte mari (sau foarte mici).
Necesitate efectuării experimentelor
• De exemplu, nu pot fi efectuate experimente directe cu
procese geologice si meteorologice, cu planetele
Sistemului Solar, pentru a obține caracteristicile dinamice
ale acestora, nu sunt admise experimente pe seama
economiei unei țări în scopuri cognitive.
Necesitate efectuării experimentelor
• Modelele frecvent se utilizează: ca mijloace
eficiente pentru instruirea persoanelor care trebuie
sa-și formeze deprinderi în dirijarea corectă a
anumitor sisteme; pentru a verifica, estima și
aproba diverse procedee și metode de gestionare a
sistemelor.
• Experimentarea directă în aceste cazuri nu este
admisă, întrucat există riscul de a pune în pericol
sănătatea sau chiar viața oamenilor, de a deteriora
sistemul real.
Necesitatea prognozării
• Modelele permit „anticiparea viitorului”, prognozarea
evoluției proceselor și determinarea consecințelor
eventuale ale deciziilor adoptate.
• De exemplu, nu e rentabil, din punct de vedere economic,
de construit dintr-odată după proiect un avion reactiv
supersonic.
• Pentru pronosticul caracteristicilor lui de zbor mai întâi se
folosesc modelele, cum ar fi machetele experimentate intr-
un tunel aerodinamic, apoi după testarea lor, se
construiește avionul.
Scopul modelării:

• a întelege esența lumii înconjurătoare;


• a elabora obiecte cu proprietăți predefinite;
• a invața să dirijăm sisteme (sau procese) și
a determina procedee optime de dirijare;
• a pronostica comportamentul sistemelor în
condiții ipotetice.
Putem modela

corpuri fenomene procese

ceva real naturale fizice, economice


existent fizice ecologice

Pe unul și acelașsi corp (proces, fenomen) putem crea o miulțime


de modele
Clasificare modelelor poate fi realizată:
• Domeniul de aplicare
• Facorul temporar
• Domeniul științei
• Metoda de expunere
Clasificarea după domeniul de aplicare

modele
Materiale ilustrative, formatori, programe de
De învățământ instruire
Copie redusă sau extinsă a unui obiect.
Experimentale

Știintifico-tehnice Pentru a studia procesele şi fenomenele.

Militar, economic de afaceri.


De joc
Reflectă realitatea de o parte sau alta, o
De imitație imita. Pentru a efectuat mai multe
experimente
Clasificarea modelelor referitor la factorul temporal

modele

statice dinamice
descrie starea corpului reflecta procesul schimbării în
investigat intr-un moment timp a stării corpului. Exemple:
fixat de timp. Exemple: descrierea mișcării unui corp;
fotografia unei persoane; fișa reproducerea din memoria noastră
medicală a unui elev la un a impresiilor capătate la un meci
anumit moment de timp; de fotbal (Șerif Tiraspol-Real
formula ariei cercului: S=r2. Madrid); execuția unui program
Pascal.
CLASIFICA DUPA METODA DE EXPUNERE:

моdele

materiale abstracte

fizice analogice informaționale intuitive

Computaționale Necomputaționale
materiale Reproduc proprietăţile
geometrice şi fizice a originalului
şi întotdeauna au o aplicare reală.
exemplu
• Jucarii pentru copii

• Materiale scolare , experiente fizice, chimice…


Европа

Ев ропа
Население

8,564,895 (1)
10,454,785 (1)
36,256,879 (1)
Model fizic -

- asigură asemănarea geometrică a structurii modelului și originalului sau/și


asemănarea proceselor fizice de natură comună ce decurg în modelul original.

- Exemple: jucării pentru copii, planetariul, scheletul omului, roboții, aparatele de


zbor în miniatură.
Modele analogice -

- spre deosebire de cele fizice, asigură analogia proceselor ce decurg în model și


original, dar au natură fizica diferită.
- Exemple: ceasornicul – timpul, oscilațiile mecanice – oscilațiile electrice,
autopilotul – aviatorul.
- Modelele analogice sunt valoroase prin faptul că admit înlocuirea studierii unor
fenomene prin studierea altor fenomene, comode pentru cercetări de laborator.
- In particular, modelarea electrică (mecanică) permite studierea fenomenelor
mecanice (electrice).
Modele abstracte -

- sunt construcții nemateriale concepute prin


mijloacele gândirii, conștiinței.
-Ele reprezintă informația în formă abstractă
(idee, formulă, grafic etc.)
-in funcție de posibilitatea realizării pe calculator
(nu/da), pot fi divizate în modele intuitive și modele
informaționale
Modele intuitive -
- reprezintă construcții mintale (imagini, asocieri, idei etc.) create de creier în
procesul meditației, raționamentelor.
- astfel de modele însotesc întreaga activitate conștientă a omului.
- De exemplu, înainte de a mișca o piesă pe tabla de șah, șahistul analizează în
minte diverse variante de continuare a jocului și o alege pe cea rezonabilă.
Modele intuitive -
- Imaginațiile pictorului, poetului și
compozitorului în timpul admirării
sunt modele intuitive, inspiratoare la
crearea viitoarelor opere.
- Modelul intuitiv poate fi exprimat în
formă orală într-un limbaj natural,
caz in care se numește model verbal.
Titlul picturii se referă la tradiția nautică
potrivit căreia valurile devin din ce în ce mai
mari până ajung la un val maxim, denumit al
Aivazovskii nouălea (sau al zecelea) val, după care seria
de valuri o ia de la capăt
al 9-lea val
Modelul informațional -

- Orice proces de modelare este precedat de acumularea informațiilor despre


obiect.
- De aceea, printre modelele abstracte, un rol deosebit îl au modelele
informaționale, ce descriu într-o anumita formă informațiile esențiale pentru
scopul cercetării.
- Formele de descriere se definesc prin sisteme de simboluri speciale (caractere,
desene tehnice, scheme, grafice, tabele, sub-algoritmi etc.) si reguli de folosire
a lor, adică prin mijloacele oricărui limbaj formalizat, care permite descrierea
tipului dat de modele.
Modelele informaționale nu pot fi
Informaționale atinse cu mâna sau văzute real, ele
nu sunt materializate, sunt create
pe baza informaţiilor.
Modelul informaţional - un set de informaţii care caracterizează proprietăţile şi
starea obiectului, fenomenului, procesului, precum şi relaţia cu lumea exterioară.
Modele de semne sunt peste
Semne tot în jurul nostru. Aceste
modele reprezintă texte,
conventionale grafice, diagrame…..
90
80 10
70
60 8
50 Восток
40 6
Запад
30 Север 4
20
10 2
0
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
-2

Modelul prin semne – model informațional, exprimat prin


simboluri speciale, adică prin semnele oricarul limbaj
formal.
verbale

verbal (latin «verbalis» - verbal) model


informational exprimat în formă mentală
sau vorbită.
Tipuri de modele de informaţii, în dependență
de forma de prezentare

geometrice verbale

matematice structurale

logice speciale

computationale necomputationale
Model - care reflecta aspectul
exterior al originalului
geometric (desene tehnice,
pictograme, hărți
geografice, fotografii,
figuri spațiale);

exemple: desene trehnice, machetul unei


corăbii, harta reliefului, figuri spațiale
Modelul geometric de calculator - un model de reprezentare
de informaţiei prin mijloace de grafice.
Editor grafic - acesta este unul din
instrumentele de modelare.
Model geometric
Editor grafic
Model verbal
Modelul verbal - o prezentare scrisă sau orală a
modelului de informaţii prin mijloace de limba
vorbită.
Instrumente pentru crearea unui modelului verbal,
este procesorul de text.
Model matematic

Un model matematic - o descriere a corpului


sau procesul prin formule matematice care
sunt legate prin parametri cantitativi.
Elaborarea unui model matematic în multe probleme de
modelare este un pas foarte important.
Pentru a perfecta formulele se foloseste o aplicaţie
specială:
- Editor de ecuaţii Microsoft Equation.
microsoft equation editor 3.0
Modelul structural

Modelul structural - un model de reprezentare a informaţiilor prin


simboluri în formă de schiţă.
Structura - ordonare de date in sistem.

structura

tabel schema grafic Schema bloc


Structural Equation Model of Building Information Modeling Maturity
Model logic

Modelul logic - un model în care in rezultatul analizei a


diferitor si diverse condiţii se i-a o decizie.
Modele speciale

– notele muzicale, formule chimice, simboluri auto s.a.


Model computerizat

Un model de calculator - un model pus în


aplicare prin intermediul software-ului .
Instrumente de modelare pe calculator - este o
tehnică (Handware) şi software (software),
software-ul.
descrierea problemei Etapa
EtapaI.I. Formularea
Formulareaproblemeietapa
problemeietapa
scopul de modelare
analiza a obiectului

Etapa
EtapaaaII-a.
II-a.dezvoltarea
dezvoltareamodelului
modelului

Model informational
Model prin simboluri Etapa
EtapaaaIII-a.
III-a.experiment
experimentpe
pecalculator
calculator
Model computational

Etapa
EtapaaaIV-a.
IV-a.Analiza
Analizarez-lor
rez-lormodelarii.
modelarii.
Planul modelarii
Tehnologia modelarii

Rezultatele corespund Dacă rezultatele nu


obiectivelor corespund obiectivelor