Sunteți pe pagina 1din 24

Unde

clasificare, utilizări:
electromagnetice

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


Spectrul
electromagnetic
►După frecvenţă și lungimea de
undă în vid, undele electromagnetice
se împart în:

• unde radio
• microunde
• radiaţii infraroșii
• radiaţia vizibilă
• radiaţii ultraviolete
• radiaţii X
• radiaţii γ

http://www.youtube.com/watch?v=9k-seI24k8M
prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara
Undele radio
►Undele radio au frecvenţa cuprinsă
între 10 – 109 Hz, iar lungimea de undă
între 30 km – 30 cm

►După lungimea de undă, undele radio se împart în:


• unde lungi ( 30 km – 750 m )

• unde medii ( 750 m – 50 m )


• unde scurte ( 50 m – 10 m )
• unde ultrascurte ( 10 m – 30 cm )
►Obiecte din spaţiu : planete, comete, nori
uriași de gaz, stele pot emite unde radio

►Cu radio telescopul pot fi detectate corpuri


din spaţiu care emit unde radio
prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara
Aplicaţii
ale undelor radio
Aparatul radio

Televizorul

Telefonul mobil

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


Radiocomunicaţia
Radiocomunicaţia este transmiterea la distanţă a unor informaţii cu ajutorul
undelor electromagnetice din domeniul radio

Informaţja de transmis poate fi:

• sunetul (vorbirea, muzica)


în radiofonie

• imaginea – în televiziune

• semnale codificate – alfabetul Morse în


telegrafie
prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara
Cu ajutorul unor traductoare:

• microfon

• camera de luat vederi

informaţiile sunt transformate în oscilaţii electrice:

• oscilaţii de audiofrecvenţă ( AF ) – în cazul sunetelor

• oscilaţii de videofrecvenţă ( VF ) – în cazul imaginilor


prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara
Modulaţia
Unda care transportă informaţia se numește undă purtătoare, iar frecvenţa
ei trebuie să fie cu cel puţin un ordin de mărime mai mare decât frecvenţa
oscilaţiei: peste 100kHz pentru sunete și de zeci de MHz pentru imagini

Unda purtătoare: E  E0 sin  t   

Modificarea amplitudinii E0, frecvenţei υ sau fazei φ, a undei purtătoare în


ritmul oscilaţiei ce trebuie transmisă se numește modulaţie

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


Sistemul de radiocomunicaţie
Un sistem de radiocomunicaţie este alcătuit • emiţătorul
din: • mediul de propagare
• receptorul

Emiţătorul Antena de emisie

Amplificator de
Oscilator RF modulat

Amplificator de
AF
Sursa
Microfon
sonoră
prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara
►undele sonore sunt transformate de microfon în oscilaţii electrice de AF și
amplificate de amplificatorul de AF la care este conectat microfonul
►oscilatorul generează oscilaţia de RF care va da naștere undei purtătoare

►amplificatorul RF modulat are un dublu rol:


• amplifică oscilaţia de RF
• modulează această oscilaţie cu semnalul de AF

O oscilaţie de RF modulată în amplitudine, frecvenţă sau fază


►antena emite oscilatia de RF modulată

Mediul de
propagare
În cazul radiocomunicaţiilor terestre
este atmosfera terestră

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


Receptorul
Antena de
recepţie ►oscilaţia de RF modulată este indusă
în antena de recepţie și amplificată de
amplificatorul de AF
Amplificator de RF ►extragerea informaţiei din semnalul
modulat se face prin procesul de
demodulare cu ajutorul detectorului
►semnalul de AF obţinut la ieșirea din
etajul detector este amplificat în
Detectorul amplificatorul de AF și transformat în
sunete de către difuzor

Amplificator de AF

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


Montaje
electronic
e
Emiţător FM

Radioreceptor

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


http://www.youtube.com/watch?v=bfLGDbX90c8

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


Microundele
►Microundele au frecvenţa cuprinsă
între 109 – 3·1011 Hz, iar lungimea de
undă între 30 cm – 1 mm
►Microundele sunt utilizate ca undă
purtătoare pentru a transmite
informaţiile telefonice sau prin internet

Utilizări
Sisteme de telecomunicații

Radar

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


Cercetare științifică ,
la studiul proprietăților atomilor,
moleculelor și gazelor ionizate

Cuptorul cu microunde

Sisteme de ghidare a avioanelor pe


timp de ceaţă

http://www.youtube.com/watch?v=FBI1ccR3_Hc
Radiaţii infrarosii
►Radiaţiile infraroșii au frecvenţa
cuprinsă între 3·1011 - 4·1014 Hz, iar
lungimea de undă între 10-3 – 7,8·10-7 m

►Radiaţiile infraroșii sunt emise de


corpurile încălzite

Corpul uman emite radiaţii IR Soarele

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


Aplicaţii ale radiaţiilor IR
Imaginea
corpului uman

Date prin satelit


cu radiaţii IR

Fotografie în IR - uraganul Linda

http://www.youtube.com/watch?v=X9XgkHQ0gdE Telecomanda
Radiaţia vizibilă
►Este radiaţia cu lungimea de undă
între 7,6·10-7 - 4·10-7 m

Lumina este emisă de surse naturale sau artificiale, Becul


iar ochii văd lumina reflectată pe obiectele din jurul
nostru

Licurici

Lumina soarelui Ciuperca strălucitoare


prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara
Radiaţii ultraviolete
►Radiaţiile ultraviolete au frecvenţa cuprinsă
între 8·1014 - 3·1017 Hz, iar lungimea de undă
între 4·10-7 - 6·10-8 m

►Soarele emite și radiaţii


ultraviolete
►concentraţia de ozon permite
estimarea cantităţii de radiaţii UV
care ajung pe Pământ

Surse de
radiaţii UV

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


Cercetătorii sunt interesaţi de studiul universului cu raze
ultraviolete deoarece majoritatea obiectelor cosmice
emit energie în domeniul ultraviolet

Satelit artificial de
observare cu raze UV

Imaginile a trei galaxii în


vizibil și ultraviolet

http://www.youtube.com/watch?v=E5V6olpMq0Q
prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara
Radiaţii X ( Röntgen )
►Radiaţiile X au frecvenţa cuprinsă între
3·1017 – 3·1018 Hz și lungimea de undă între
6·10-8 - 3·10-10 m
►Radiaţiile X sunt produse în tuburi
speciale în care un fascicul de electroni
accelerat bombardează un electrod

►Spectrele de raze X se utilizează pentru


identificarea elementelor prin analiză
spectrală

Spectrometrul APXR a detectat zinc și nichel în roci marţiene

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara


Utilizări
Radiografii

În spaţiul cosmic corpurile emit raze X


În imagine rămășiţele unei supernove:
raze X – albastru, lumină vizibilă – verde,
unde radio - roșu

Glandele sensibile la
radiaţii precum glanda
tiroidă, glanda hipofiză,
http://www.youtube.com/wa globii oculari pot fi grav
tch?v=ApKD_W_v-bY afectate.
prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara
Radiaţii
gamma
►Radiaţiile γ au frecvenţa cuprinsă
între 3·1018 – 3·1022 Hz și lungimea
de undă între 10-10 - 10-14 m
►Radiaţiile γ sunt generate de atomi radioactivi și explozii nucleare

►Radiaţiile γ străbat corpurile


opace, produc efecte calorice,
distrug substanţele organice,
bacteriile, substanţele vii
prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara
Telescopul Greta
a detectat cel mai
puternic val de
radiaţii γ

Luna văzută cu raze γ

Astronomii au detectat radiaţii γ în


Caleea Lactee

http://www.youtube.com/watch?v=EvsfFwbwYu8
Bibliografie
http://earthguide.ucsd.edu/eoc/special_topics/teach/sp_climate_change/p_e
mspectrum_interactive.html
http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/ems/
http://missionscience.nasa.gov/ems/01_intro.html
http://www.youtube.com/watch?v=EvsfFwbwYu8
Mircea Rusu, Mircea Nistor “Manual clasa a XI-a, Editura Corint
Octavian Rusu, C-tin Trăistaru “Manual clasa a XI-a, Editura Corint
Gabriela Cone “Manual clasa a XI-a, Editura Books Unlimited Publishing
George Enescu, Nicolae Gherbanovschi “Manual clasa a XI-a, Editura Didactica
si Pedagogica 1994
www,google/images

prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean, Timişoara