Sunteți pe pagina 1din 4

Aspecte psihologice privind procurorul

Student: Toader Maria-Cristina


Drept, anul IV, grupa 1
Disciplina: Criminalistică
Profesor coordonator: Lect. Univ. Dr. Vasile-Ioan Vidrighin
Aspecte
psihologice I. Participarea procurorului la judecată=obligatorie, potrivit art. 363 NCPP.
privind
procurorul

II. Rolul 1. Exercită un rol activ în vederea aflării adevărului și a


procurorului în respectării dispozițiilor legale, el formulând în cursul judecății
faza cercetării cereri, ridicând excepții și punând concluzii.
judecătorești

2. Deși legea nu prevede în mod expres, procurorului i se


atribuie, în mod indirect, rolul de acuzator în proces.

3. Procurorul nu conduce ascultarea, însă participă la ea în mod


activ, prin punerea de întrebări în mod nemijlocit inculpatului.

4. Prevede coordonatele ascultării în instanţă a inculpatului,


întrucât cunoaște probele administrate deja în faza urmăririi
penale și apreciază valoarea probantă a acestora.
Aspecte III. Trăsăturile 1. Atenția
psihologice psihologice și de
privind
personalitate 2. Răbdarea
procurorul

3. Înțelegerea

4. Puterea de adaptare

5. Corectitudinea

6. Buna-credință

7. Capacitatea de a-și cunoaște și controla anumite


trăsături de personalitate care pot afecta ascultarea
inculpatului
Aspecte IV. Calități 1. Perspicacitatea
psihologice speciale
privind dobândite în 2. Spiritul de observaţie
procurorul
timp
3. Insistenţă de bună-credinţă

4. Subtilitatea deducţiilor şi sintezelor

5. Rapiditatea sesizării unor relaţii

6. Forţa argumentării logice

V. Psihologia „superiorității acuzării”= formată pe temeiul convingerii procurorului că, fiind abilitat
de lege să decidă trimiterea sau nu a unei persoane în judecată cu o încadrare juridică a faptei
stabilită tot de el, ceilalţi participanţi la proces trebuie să se conformeze celor stabilite de el, să-i
respecte opinia exprimată în ce priveşte vinovăţia inculpatului pe care l-a trimis în judecată, pentru că
el reprezintă statul. Cu toate acesta, procurorul, apărătorul și părțile din proces trebuie să aibă o
poziție egală în fața instanței, iar ţinuta procurorului şi apărătorului să fie egală în solemnitate în
toate etapele desfăşurării unui proces. În cursul judecății, procurorul trebuie să devină o parte a
procesului care susține acuzarea, egală apărării.

S-ar putea să vă placă și