Sunteți pe pagina 1din 39

INFORMATICĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

CURS 1

12/19/2021
1.1. Informaţia, resursă strategică a organizațiilor aparținând administrației publice

Principalii factori care condiţionează obţinerea succeselor economice sau de altă natură,
sunt:

 Managementul;
 Tehnologia;
 Capacitatea de utilizare inteligentă a resurselor informaţionale şi umane.

Existența unui sistem presupune un schimb de informaţii:

 în interiorul sistemului;
 între componentele sistemului;
 între sistem şi alte organisme externe.

12/19/2021
Informaţiile sunt date (seturi de fapte obiective și eterogene) înzestrate cu relevanţă şi
scop. Ele au o anumită semnificaţie, fiind organizate pentru anumite scopuri. Informaţiile,
de exemplu, constituie o colecţie de date şi explicaţii asociate, interpretări etc. despre un
obiect, eveniment sau proces. Datele pot fi transformate în informaţii prin intermediul unor
procese specifice, în acest scop, ele necesitând o prealabilă organizare.

Informaţia este inepuizabilă, dar are un caracter perisabil. Degradarea informaţiei în timp
este influenţată de cel puţin doi factori:

 Fizic (pierdere, eroziune, distrugere);


 Moral, datorat mediului informaţional deosebit de dinamic.

12/19/2021
Informaţia poate fi reprezentată prin intermediul unui simbol sau grup de simboluri
(mesaje verbale, scrise sau semnale de natură tehnică, fizică) cu ajutorul cărora se
comunică date referitoare la anumite evenimente, stări sau acţiuni ale sistemului considerat.

Caracteristica specifică informaţiei constă în faptul că aceasta reprezintă o “materie


primă” cu totul specială, deoarece permite utilizarea unei anumite cantități, fără că
“izvorul” acesteia să se diminueze.

Un stoc de informaţii nu poate fi administrat după reguli obişnuite, acest proces fiind
specific fiecărui proprietar, putând fi determinat cu exactitate la nivel organizaţional, într-un
anumit interval de timp.

12/19/2021
Conform Legii Nr. 544/2001

Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile
sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de
suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației;
Prin informație cu privire la datele personale se înțelege orice informație privind o
persoană fizică identificată sau identificabilă.

Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes


public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații
publice sau al persoanei desemnate în acest scop. Exemplu:
http://www.isuteleorman.ro/index.php/informatii-de-interes-public/solicitari

12/19/2021
12/19/2021
Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea următoarelor principii:
a) principiul transparenței - autoritățile și instituțiile publice au obligația să își desfășoare
activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la
informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să
constituie excepția, în condițiile legii;
b) principiul aplicării unitare - autoritățile și instituțiile publice asigura respectarea legii
în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia și ale prezentelor norme
metodologice (din 07.02.2002);
c) principiul autonomiei - fiecare autoritate sau instituție publică va elabora propriul
regulament de organizare și funcționare a compartimentelor de informare și relații publice,
în conformitate cu prevederile legii și ale prezentelor norme metodologice.

12/19/2021
Factorii specifici metodelor de concepție a sistemelor informatice, sunt:

 Tehnici - permit desfăşurarea activităţilor în timp real, utilizând baze de date corelate
cu instrumente microinformatice existente sau ce urmează a fi achiziționate;

 Socio – Economici – permit integrarea obiectivelor unei game de unităţi care să


urmărească:

 descentralizarea deciziilor operative;


 simplificarea sarcinilor la nivelul posturilor de lucru;
 asigurarea securităţii şi a confidenţialităţii;
 ameliorarea proceselor de gestiune.

Metodele utilizate trebuie să asocieze eficient aspecte organizaţionale şi informatice,


care
să 12/19/2021
conducă la creşterea calităţii relaţiilor între administrația publică şi contribuabili.
1.2. Integrarea administraţiei publice în societatea informaţională

Pe plan naţional, problema societăţii informaţionale, cu implicare directă în administraţia


publică, trebuie abordată pe mai multe paliere, care se influenţează şi intrecondiţionează
reciproc. Schematic, aceste paliere sunt prezentate în figura 1.1.

Schema din figura 1.1 ilustrează modul în care trebuie să interacţioneze cele cinci
componente implicate în creşterea nivelului de informare şi comunicare, a nivelului
cantitativ şi calitativ al serviciilor oferite de administraţia publică şi comunitatea de
afaceri, cetăţenilor, a rolului primordial pe care trebuie să-l joace sectorul industriei de
tehnologie a informaţiei, inclusiv cercetarea ştiinţifică din domeniu, în vederea găsirii
soluţiilor adecvate, moderne pentru problemele cu care se confruntă administraţia publică.

12/19/2021
Figura 1.1. Integrarea administraţiei publice în societatea informaţională
12/19/2021
Condițiile ce se impun pentru asigurarea cadrului optim de desfăşurare a activităţilor la
nivel local, regional sau național, sunt:

 extinderea şi modernizarea infrastructurii informaţionale naţionale;

 dezvoltarea de aplicaţii şi servicii bazate pe convergenţa tehnologiilor informaţiei,


comunicaţiilor cu media, care să permită informatizări omogene şi coordonate ale
instituţiilor din administraţia publică centrală şi locală;

 îmbunătăţirea serviciilor publice şi realizarea interacţiunii societăţii civile cu


administraţia publică prin mijloace electronice adecvate.

12/19/2021
Pentru extinderea utilizării TIC la nivelul întregului sistem al administraţiei publice
centrale şi locale, trebuiesc îndeplinite următoarele cerinţe:

 fiecare funcţionar public trebuie să dispună de un calculator, iar fiecare instituţie publică
trebuie să beneficieze de o reţea locală de calculatoare;

 fiecare funcţionar public trebuie să posede un certificat care să ateste abilităţile de


utilizare a calculatoarelor;

 toate instituţiile administraţiei publice centrale şi locale trebuie să fie conectate prin
intermediul unei magistrale de comunicaţie pe fibră optică de mare viteză;

 conectarea instituţiilor publice la Internet / Intranet;

12/19/2021
 fiecare funcţionar public trebuie să dispună de o adresă de poştă electronică;

 fiecare instituţie a administraţiei publice trebuie să aibă un site propriu;

 legiferarea documentelor şi a semnăturii electronice şi crearea pentru fiecare document


tipizat a unui document electronic înmagazinat pe servere naţionale, pentru a fi accesat;

 proiectarea şi realizarea registrelor permanente (registrele de persoane fizice, juridice,


unităţi administrativ teritoriale, artere de circulaţie şi cadastru), a dicţionarului de
documente şi proceduri administrative precum şi a nomenclatoarelor unitare de uz
general, sub forma bazelor de date care reunesc informaţii referitoare la produse, servicii,
tipuri de agenţi economici, sociali etc.

12/19/2021
1.3. Noțiuni generale privind arhitectura sistemelor de calcul

12/19/2021
Arhitectura unui sistem de calcul defineşte un ansamblu integrat de componente
funcţionale, formând un tot unitar şi având ca scop realizarea unor funcţii la un anumit
nivel de performanţă.

Componentele unui calculator, analizate din punct de vedere al arhitecturii,


sunt următoarele (vezi figura 1.2):

 unitatea centrală de prelucrare (U.C.P.) care cuprinde:


 unitatea de comandă-control (U.C.C.);
 unitatea aritmetico-logică (U.A.L.);

 unitatea de memorie internă (M.I.);


 unitatea de memorie externă;
 unităţile de intrare-ieşire.

12/19/2021
Figura 1.2. Arhitectura unui sistem de calcul electronic
12/19/2021
12/19/2021
Unitatea aritmetico-logică şi unitatea de comandă şi control, împreună cu un set de
registre de memorie proprie, alcătuiesc un procesor, conform tabelului 1.1

Tabel 1.1

12/19/2021
12/19/2021
Memoria internă a unui calculator, este caracterizată în principal de următorii parametrii:

 tipul de memorie;
 dimensiunea;
 timpul maxim de răspuns.
 memoria de bază este o componentă importantă a memoriei interne, reprezentând
primii 640 KB ai acesteia.
 1KB=2 10B=1024 B
 1MB=2 10KB=2 20 B
 1GB=2 10MB=2 20 KB=2 30 B
 1TB=2 10GB=2 20 MB=2 30 KB=2 40 B

 memoria expandată reprezintă zonele libere din BIOS.


 memoria extinsă este cel de-al treilea tip de memorie internă şi este memoria de
peste 1 MB, adresabilă direct de către procesor.
12/19/2021
Din punct de vedere funcţional, memoria internă este de două tipuri:

 memoria RAM (memorie de tip citeşte-scrie sau read-write);


 memoria ROM (memorie de tip citeşte sau Read Only Memories).

Un calculator conține dispozitive interne și respectiv externe, după cum urmează:

12/19/2021
1.3.1. Placa de bază

Placa de bază (motherboard) a unui calculator reprezintă suportul fizic şi logic


pentru celelalte componente.

Pe placă sunt prinse în suporturi speciale: procesorul, placa video, placa audio (există
plăci de bază cu sistem audio încorporat), placa de reţea etc.

Elementele de interfaţă cu utilizatorul ca: tastatura, mouse-ul, creionul optic sunt de


asemenea conectate la placa de bază (vezi figura 1.3).

Fig. 1.3

12/19/2021
Figura 1.4.

12/19/2021
Principalele componente ale plăcii de bază (PB) la PC-uri, sunt:

 Chipset-ul (suportul pentru microprocesor) - are rolul de interfață între microprocesor și


magistrala de date, între diferitele componente externe. Chipset-ul determină într-o
anumită măsură caracteristicile și capacitățile plăcii de bază;
 priza (socket) microprocesorului (vezi figura 1.5);
 sloturi RAM;
 sloturi ISA, PCI, PCI-Express;
 cip BIOS;
 baterie BIOS (vezi figura 1.6);
 porturi USB, SATA, eSATA, PATA, Firewire,S/PDIF (analog, optic);
 headere USB, CD-IN, Firewire, S/PDIF.

Componente opționale
Plăcile de bază pot avea integrate pe ele și funcționalități aparținând:
 plăcii de sunet / de rețea / video.
12/19/2021
Figura 1.5 Diverse socket-uri Figura 1.6 Cip-ul + bateria BIOS

12/19/2021
Plăcile de bază se diferenţiază după soclul ("socket") procesorului, care este denumit în mod
obişnuit după numărul existent de contacte pentru pinii procesorului. Soclurile pentru
procesoare Intel sunt incompatibile cu procesoarele AMD şi viceversa. În general
procesoarele Intel Core, Pentium şi Celeron folosesc acelaşi tip de soclu, acelaşi lucru
putînd fi spus despre procesoarele AMD Athlon (64, FX, X2) şi Sempron. 

 În cazul PB pentru procesoare moderne Intel există trei tipuri de socluri:

 Socket 478 - pentru procesoare Pentium 4 şi Celeron [format de soclu scos din producţie
în anul 2005];
 Socket LGA775 - varianta îmbunătăţită a formatului anterior, introdusă la mijlocul anului
2004;
 Socket LGA 1366 - pentru procesoarele Core i7.       

12/19/2021
În cazul PB pentru procesoare moderne AMD, tipurile de socluri sunt următoarele:

 Socket 462 (numit de obicei socket A) - pentru Athlon XP, Sempron şi Duron [format de
soclu scos din producţie în anul 2005];
 Socket 940 - pentru Athlon 64 FX-51 [format de soclu scos din producţie în anul 2004]; 
Socket 754 - pentru Athlon 64 şi Sempron [format de soclu scos din producţie în anul
2005];
 Socket 939 - pentru Athlon 64 şi Athlon 64 FX;
 Socket AM2 - pentru Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 şi Sempron;
 Socket AM2+ - pentru Phenom.

 Chipset-ul este componenta principală a unei plăci de bază. El este format dintr-un
ansamblu de microcircuite a cărui funcţie este de realizare şi optimizare a transferului de
date între diferitele componente ale calculatorului (CPU, memoria RAM, PV, hardisc etc.).
Ca urmare, PB are un rol important atât în ceea ce priveşte performanţa generală a unui
calculator cât şi în stabilitatea cu care acesta funcţionează.
12/19/2021
           Chipset-ul PB este alcătuit de obicei din două cipuri, numite NorthBridge
(responsabil cu transferul de date bidirecţional cu procesorul, PV şi modulele de memorie)
şi respectiv SouthBridge (responsabil cu transferul de date bidirecţional cu hardiscul,
unitatea optică, placa de sunet, piesele aflate în sloturile PCI, componentele conectate la
porturile serial, paralel, USB şi PS/2). Cele două cipuri sunt separate fizic dar comunică
între ele printr-o magistrală specială de mare viteză, care are diverse denumiri în cazul
plăcilor pentru procesoare AMD (V-Link pentru cipseturile VIA, MuTIOL sau
HyperStreaming pentru chipset-urile SIS, HyperTransport pentru chipset-urile Nvidia).
Există însă şi chipset-uri (de ex. nForce 3) formate dintr-un singur cip, care integrează
funcţionalitatea perechii de cipuri NorthBridge (NB) şi SouthBridge (SB). În cazul PB
pentru procesoare Athlon pe 64 de biţi, transferul de date între procesorul central (care
conţine controlerul de memorie) şi chipset-ul plăcii de bază se face printr-o magistrală de
mare viteză numită "HyperTransport". Compania Intel foloseşte denumirea de "Direct
Media Interface" (DMI) pentru magistrala de mare viteză ce interconectează cipurile
NorthBridge şi SouthBridge.

12/19/2021
Figura 1.7

12/19/2021
Alimentarea plăcii de bază. Conectorii sursei de alimentare (Figura 1.8).

Rolul acestor conectori este să „transporte” curentul alternativ de 230V în măsuri de


curent continuu de 3,3V, 5V sau 12V necesare diferitelor componente. Aceste valori
pot varia în funcție de calitatea sursei și de cât de bine este aceasta construită.

Figura 1.8. Conectorii sursei de alimentare


12/19/2021
Conector placă de bază 20+4 pini (Figura 1.9)
Cel mai important și cel mai impunător este cel de 24 pini. Poate fi găsit pe majoritatea
surselor, iar dacă nu este acesta, cel mai probabil va fi cel de 20 pini, la care se mai poate
adăuga încă unul de 4, adică vom avea 20+4 pini.

Fig. 1.9
12/19/2021
12/19/2021
Conector pentru SATA de 15 pini (figura 1.10)

Orice hard, orice SSD, chiar și DVD RW sau Blu Ray-urile din ultima vreme sunt pe
SATA. Pinii 1, 2 și 3 sunt opționali, deoarece aceștia erau utilizați în trecut, de vechile
calculatoare. Standardul SATA este unul mai special. Acesta furnizează 3 tipuri de
tensiuni. De aceea găsim și un număr mare de pini. Avem tensiuni de 3,3 V, 5V si 12 V, pe
câte 3 pini. Acest lucru se datorează faptului că pinii mici nu pot furniza suficient curent
pentru anumite dispozitive.

Fig. 1.10.
12/19/2021
12/19/2021
Observația 1: Utilizarea tehnologiei SSD

SSD-urile = dispozitive de stocare performante realizate în scopul înlocuirii hard disk-


urilor, construite exclusiv din chip-uri flash NAND (ca un fel de stick-uri usb), care nu au
componente aflate în mișcare, fiind rezistente la șocuri și foarte rapide.

Chip-urile flash NAND folosite la construirea SSD-urilor sunt de două tipuri: SLC (single
level cell), situație în care se stochează un singur bit de informație pe o celulă. SSD-urile
construite cu flash SLC sunt scumpe și au capacități destul de mici. Performanțele acestora
sunt extrem de bune, acestea fiind folosite mai ales în mediul enterprise, la servere și stații
de lucru profesionale, unde performanța și durabilitatea sunt cele mai importante, flash-ul
SLC fiind extrem de durabil, rezistând la mai multe cicluri de rescriere.

12/19/2021
A doua tehnologie utilizată la construirea chipurilor flash este MLC (multi level cell), pe
aceste chipuri se pot stoca mai mulți biți de informație pe o celulă, de cele mai multe ori se
stochează doi biți de informație la nivelul unei celule. Flash-urile MLC au performanțe
mai slabe, însă beneficiază de capacități mari și prețuri mici, SSD-urile construite cu chip-
uri flash MLC fiind cele mai întâlnite în magazine.
SLC rezistă la 5.000.000 de cicluri de scriere (100.000 pe celulă) iar MLC doar la
1.000.000-2.000.000 cicluri de scriere (10.000 pe celulă), deci un SSD bazat pe SLC are o
viață mult mai lungă decât un SSD bazat pe MLC.

Observația 2: Utilizarea Blu Ray-urilor

Blu-ray este un format de disc optic utilizat pentru stocarea imaginilor video de înaltă
definiţie, precum şi a jocurilor. Aceste discuri sunt noua generaţie de DVD-uri care oferă o
calitate Full HD a imaginilor şi pentru că arată şi se comportă precum DVD-urile standard
sunt la fel de uşor de utilizat. Poate cel mai important lucru este că meniurile sunt
asemănătoare pentru ambele formate, iar playerele Blu-ray pot reda întreaga dvs.
bibliotecă
12/19/2021de discuri indiferent dacă sunt CD-uri sau DVD-uri.
Discurile Blu-ray produc cea mai bună calitate a imaginilor pentru un televizor HDTV -
chiar mai bună decât cablul HD sau transmisiunile prin satelit. Au o rezoluţie cu până la 7
ori mai bună decât un DVD. Pe scurt, totul este mai clar – detaliile cum ar fi pielea sau
părul, modelele de pe îmbrăcăminte, chiar şi feţele oamenilor din fundal sunt incredibil de
clare. De asemenea, discurile Blu-ray oferă culori mult mai precise, ceea ce creează
imagini mai bogate şi mai reale care arată asemănător celor tridimensionale (chiar şi fără
tehnologia 3D).

12/19/2021
Conector de alimentare cu 4 pini (figura 1.11)
Conectorul de 4 pini molex se folosește pentru a alimenta aproape toate componentele
calculatorului (HDD, SSD, ventilatoare, DVD RW, BluRay). În cazul unor sarcini mari,
este indicată o utilizare mai largă a acestui tip de cablu.
În momentul în care este folosit un adaptor pentru PCI Express, eventual la o placă video,
este obligatorie „răspândirea” sarcinii, deoarece cablul ecranat nu suportă mai mult de 18V.
În această situație se recomandă o sursă de calitate care să aibă în dotare astfel de cabluri.

Fig. 1.11
12/19/2021
12/19/2021