Sunteți pe pagina 1din 14

Plan de afacere

în domeniul IT
Pentru Antreprenoriat, 2021

Realizat de: Rotaru Dan


Ciobanu Elena
Sîrbu Daniel
Borodin Cristian
Introducere...
IT-ul este un domeniu foarte complex și în continuă schimbare, căutat atât pentru joburile bine plătite,
cât și pentru satisfacțiile profesionale pe care acesta le oferă. În ziua de azi, toate companiile au un site
web sau o altă formă de prezență online, iar nevoia de angajați în domeniul IT nu mai este limitată la
un singur oraș sau țară sau chiar la o singură industrie.
Compania noastră va fi o companie de prestare a serviciilor web (de dezvoltare, proiectare,
programare, SEO, PR și design). Domeniul IT cu toate dificultatile sale este un domeniu foarte
profitabil ceea ce este un motiv important pentru crearea companiei anume in acest domeniu care
continua sa se dezvolte si in ziua de azi ceea ce inseamna ca practic in fiecare zi poate aparea o noua
oportunitate care va putea fi folosita de compania noastra pentru dezvoltarea ei iar dezvoltarea si
marirea profitului companiei e anume ceea ce doreste orice antreprenoriat.
Descrierea ideii de afacere
Compania noastră va avea un rând de servicii prestate pe web. Cele mai importante din acestea ar fi
proiectarea, dezvoltarea/programarea, SEO, PR, design.

Aceasta ar scoate in evidenţă start-up-ul respectiv ar fi concentrarea asupra părţilor de Ul (user interface)
şi UX (user experience) 1n cadrul proiectelor realizate. Eventual, este evident că serviciile prestate pot fi
mai puţin necesare în Republica Moldova (din diverse motive), deci o cale frumoasă de dezvoltare poate
fi colaborarea cu intemaţionali. În urma unor cercetări de piaţă, am stabilit că există un mare spaţiu de
dezvoltare pe arena intemaţională unde asemenea servicii sunt la mare căutare.
Caracteristica întreprinderii
Din punct de vedere juridic, intreprinderea va fi
de tip SRL. Acest lucru presupune că va avea
tipul de proprietate — privat, patru asociaţi
inițiali, iar in caz de eşec, răspunerea va fi de tip
limitat.
Analiza SWOT
Puncte tari Puncte slabe
Calitatea, eficacitatea serviciilor Insuficiența experienței în
prestate. comunicarea cu clienții

Oportunitați Riscuri
Digitalizarea activităților, Concurența mare, apariția
dezvoltarea produselor legate pe neînțelegilor cu clienții
web
Cercetarea pieței
Cercetarea pieţei (cercelarea de piaţă, market research) este o ramură a marketingului care se ocupă de
culegerea, centralizarea, analiza și interpretarea datelor din piață referitoare la clienți, produse și servicii.

Organizarea și stabilirea unei politici de


vânzări este una dintre cele mai
importante etape în elaborarea unui
plan de afaceri.
Prețurile serviciilor noastre vor fi
diferite în dependență de serviciul
selectat.
Cercetarea pieței
Există un șir de concurenți serioși în domeniul nostru. Iată care sunt cei mai importanți:

Nr.d/o Produs/serviciu oferit pieţei Firmă concurentă

1 Serviciul de schimb de documente electronice S.R.L. SIMPALS


Prelucrarea datelor, realizare de programe si consultatie in
2 S.R.L. WEBIT SUCCESS
domeniul dat, editare de programe

3 Crearea site-urilor, Web-design, elaborare aplicatiilor mobile Webmaster Studio SRL

Crearea si intretinerea site-urilor , Publicitate contextuală ,


4 iLab.md
elaborarea aplicatiilor mobile

5 Servicii și soluții IT Endava


Politica de preț
Pentru serviciile de proiectare pagini web se va practica un tarif mediu de 15000 MDL per
site realizat. Se estimeaza un grad de ocupare al activitatii designer-ilor de 100% pentru 7
luni de varf de activitate si de 60% pentru 4 luni cu activitate redusa. O luna va fi
considerata nelucratoare datorita sarbatorilor si zilelor nelucratoare legale si a concediilor
acordate salariatilor.

Politica noastră de preț va fi stabilită în raport cu standartele actuale


pe piața internă, iar în cazul ieșirii pe piața internațională prețurile
vor fi ajustate conform normelor internaționale.
Politica de distribuție
Compania noastră ca și majoritatea companiilor de dezvoltare a produselor software, în
special dezvoltarea web are o politică de distibuție relativ simplă. Livrarea produsului către
client poate fi efectuată prin canale securizate de comunicare online.
Schema logică, procesul de lucru
Ciclul de dezvoltarea al unei
aplicații SDLC (Software
Development Life Cycle) – este un
proces utilizat în industria de
producție a software-ului pentru a
proiecta, dezvolta și testa software
de înaltă calitate.
Necesarul de mijloace fixe, OMVSD
Planificarea necesarului de mijloace fixe
Termenul de exploatare Amortizarea
Nr. de Suma,
Nr Denumirea Lunară, Anuală,
unități lei ani %
lei lei
1 Calculatoare desktop 9 90000 4 25 1875 22500
  Total   90000     1875 22500

Planificarea necesarului de OMVSD


Nr Denumirea Nr. de unități Prețul p/u, lei Suma, lei
1 Masă de lucru 9 2000 18000
2 Printer 1 5000 5000
3 Tablă 1 1500 1500
4 Mouse 9 200 1800
5 Tastieră 9 400 3600
  Total     29900
Planificarea resurselor umane
Rolul resurselor umane este clar şi în ceea ce
priveşte implicarea lor în creşterea eficienţei:
„oamenii sunt resursele active ale organizaţiei,
deoarece potenţialul lor, experienţa şi pasiunea
oamenilor, iniţiativele şi dezvoltarea lor
contribuie activ la creşterea eficienţei şi
eficacităţii organizaţionale", posedând
capacitatea de a amplifica considerabil efectul
utilizării celorlalte resurse.
Planificarea fondului de remunerare

Salariul, Salariul brut Cote de AS Total cheltuieli lunare cu


Funcția Nr. unități
lei total, lei (24%), lei remunerarea muncii, lei

Director 1 30000 30000 7200 37200


Șef manager
1 20000 20000 4800 24800
clienți
Șef marketing & PR 2 20000 40000 9600 49600
Team leader 1 12000 12000 2880 14880
Programator 4 10000 40000 9600 49600
Designer 1 8000 8000 1920 9920
SEO 1 7500 7500 1800 9300
Total 11   157500 37800 195300
Planul investițional
Denumirea Valoarea investitiei, lei Surse proprii, lei
Mijloace Fixe 90000 90000
Calculatoare desktop 90000 90000
OMVSD 29900 29900
Mijloace Circulante 5100 5100
TOTAL 125000 125000
Cota parte, % 100 100

Planificarea veniturilor din vânzări


Prețul pentru o
Nr. d/o Denumirea serviciilor/produselor Nr de clienți Venit lunar, lei Venit anual, lei
unitate, lei
1 2 3 4 6=5*12 5=3*4
1. Crearea site-urilor per cheie 15000 70 87500 1050000
Corectarea/editarea site-urlor
2. 8000 90 60000 720000
existente
3. SEO 8000 70 46667 560000
4. Design 10000 70 58333 700000
  Total 41000 300 252500 3030000

S-ar putea să vă placă și