Sunteți pe pagina 1din 22

LUMEA ARABĂ

CLASA A IX A
Structura
temei

II. CALIFATUL ARAB

II.1.
II.1. NOŢIUNI
NOŢIUNI
I. ARABII ŞI II.2.
II.2. PLAN
PLAN INTERN
INTERN
ISLAMUL II.3.
II.3. PLAN
PLAN EXTERN
EXTERN

I.1. LOCALIZARE
II.2 STRUCTURĂ
III.3 RELIGIE
I. ARABII ŞI ISLAMUL
I.1
UNDE S-A FORMAT
POPORUL ARAB?

CU CE SE OCUPAU
ARABII?

CARE ERA STRUCTURA


SOCIALĂ A
ARABILOR?
I. ARABII ŞI ISLAMUL

I.2. CUM ERAU


ORGANIZAŢI
ARABII?

CINE I-A UNIT?


I. ARABII ŞI ISLAMUL
I.3. CARE ERA RELIGIA
ARABILOR?

CE SUŢINEA ACEASTA?CARE
ESTE CARTEA SFÂNTĂ?

DE CE A FOST OBLIGAT
MAHOMED SĂ PLECE DE LA
MECCA LA MEDINA?
CUM SE NUMEŞTE FENOMENUL?
CALIFATUL ARAB
LA MOARTEA LUI MOHAMED
-632-LA CONDUCEREA
STATULUI A FOST NUMIT
SOCRUL SĂU ABU BAKR-
CALIF (LOCŢIITOR AL
PROFETULUI)- INSTITUŢIA
CALIFATULUI.
‘’Oameni cine îl adora pe Mohamed
să ştie că a murit;cine îl
venerează pe Dumnezeul lui
Mohamed să ştie ca El este viu
şi nemuritor!’’
LUPTA PENTRU PUTERE DUCE
LA DIVIZAREA ARABILOR ÎN
SUNNIŢI –
Califi aleşi
Respectarea tradiţiilor
religioase

ŞIIŢI –
Califi dinastici -descendenţii
Profetului
Inovaţii religioase
 În plan intern :la
conducere s-au aflat
două mari dinastii:
 Omeiazilor (661-750)
 Abbasizilor ( 750-1258)
 În plan extern: expansiuninea musulmană
s-a realizat pe trei continente care aveau
legătură cu Peninsula Arabia(Europa,
Asia, Africa) în numele războiului sfânt
(Djihad). S-a realizat în 3 faze:
II. CALIFATUL ARAB
 1.până în 655 au cucerit în Orient :Siria,
Palestina, Ierusalim, Egipt, Iraq, Persia .
 În teritoriile ocupate pământurile devin
proprietate de stat ,fiind lucrate de vechii
proprietari contra unui tribut.
 Faţă de religia populaţiei cucerite arabii ‘’lăsâd
deoparte respectul pe care îl aveau Mahomed şi
abu Bakr pentru creştinism în general ,... În
primii ani ai cuceririi teritoriilor creştine se
remarcă ceva cu totul neobişnuit :musulmanii
vin şi se roagă în incinta aceleiaşi biserici
,împreună cu creştinii ,bineânţeles unii pentru
Allah, ceilalţi pentru Dumnezeu.Pare ciudat ,dar
izvoarele atestă că aceasta este situaţia.Deci să
nu ne închipuim pe cuceritori azvârlind afară pe
creştini şi dând cu barda în dreapta şi în stânga
în locurile sfinte şi transformând peste noapte
biserica în moschhe.’’
 2.în 661 guvernatorul Siriei se proclamă
calif şi mută capitala la Damasc şi se pun
bazele dinastiei Omeiazilor. Sub comanda
acestora au fost cucerite noi teritorii din
Magreb până la Oceanul Atlantic şi Valea
Indului.
 ‘’Viaţa Orientului apropiat a fost tulburată de
zăngănitul armelor al triburilor arabe,de ieşirea
lor surprinzătoare pe scena istoriei universale.În
mai puţin de un secol ies din întinsa peninsulă
în nisip, din imensa ţară pietroasă şi pustie,
îndreptându-se către regiunile fertile din jur:văile
Eufratului, Tigrului şi Nilului şi de aici mai
departe ,până ating în est Indul, iar în vest
Atlanticul ,punând stăpânire pe un teritoriu
imens... .Islamul a mânat în lupta împotriva
necredincioşilormasele de arabi săraci a căror
nemulţumire au canalizat-o ,în afara vetrei lor
pustii ,pe frontul lui Alah.Ideea luptei pentru
răspândirea islamului prin sabie a fost ridicată la
rangul de doctrină supremă a religiei şi a
statului.’’(Mehmet Ablai ,Arabii)
 Primul contact cu lumea europeană a avut loc în
711 când arabi conduşi de generalul Tariq au
trecut Gibraltarul(numele strâmtorii vine de la
numele acestuia GEBEL TARIQ-MUNTELE LUI
TARIQ) şi au pătruns în Peninsula Iberică
învingându-l pe regele vizigot.
‘’Pentrulocuitorii Peninsulei Iberice ,victoria
invadatorilor musulmani a fost departe de a
însemna un dezastru .Ocupaţia arabă a uşurat
munca ţăranilor ,taxele şi impozitele eu fost
reduse ,iar prin introducerea sistemului de
irigaţii agricultura a prosperat.Arabii au introdus
orezul,cânepa ,bumbacul,gutuiul.Manufactura
mătăsii ,bumbacului,lânii,hârtiei au asigurat
ocupaţii pentru unii muncitori şi o dezvoltare a
comerţului.’’
 Expansiunea spre Occident a fost oprită de
Carol Martel ce i-a învins la Poitiers in 732.
 În 778 Carol cel Mare organizează marca
Spaniei .
 ‘’Musulmanii au fost vecini cu europenii,cu care
au împărţit bazinul Mediteranei.O serie de ţări
devenite islamice făcuseră parte mult timp din
Imperiul Roman;şi,asemenea Europei aceste ţări
au cunoscut din îndepărtata vechime moştenirea
culturală greco-romană şi iudeo-creştină.Dpdv
cultural,rasial,religios chiar,musulmanii aveau
mult mai multe lucruri în comun cu creştinismul
europenilor decât cu civilizaţiile,mult mai
îndepărtate în spaţiu,din Asia şi Africa’’(Lewis)
3.în timpul Abbasizilor califii şiiţi au mutat
capitala la Bagdad.Au fost cucerite Sicilia
şi Creta .Marea Mediterană se afla
aproape în întregime sub controlul
arabilor.
Statul s-a împrţit în 3 califate :Bagdad,
Egipt, Cordoba.
 Califatul Cordoba se destramă în secolul
X în peste 20 de stătuleţe mici ,fapt ce a
favorizat Reconquista –desfăşurată în mai
multe etape şi încheiată în 1492
Din sec. XI se înregistrează o decădere
datorată cuceririi Bagdadului de către
turcii selgiucizi (1055).În 1258 mongoli
cuceresc din nou Bagdadul, marcând
astfel sfârşitul puterii arabe
TEMĂ

 „Războiul sfânt e o datorie personală ,atunci


când armatele dau năvală în teritoriile
musulmane”. Considerţi corectă această
abordare.De ce?
 ‘’Musulmanii au fost vecini cu europenii,cu care
au împărţit bazinul Mediteranei.O serie de ţări
devenite islamice făcuseră parte mult timp din
Imperiul Roman;şi,asemenea Europei aceste
ţări au cunoscut din îndepărtata vechime
moştenirea culturală greco-romană şi iudeo-
creştină.Dpdv cultural,rasial,religios
chiar,musulmanii aveau mult mai multe lucruri în
comun cu creştinismul europenilor decât cu
civilizaţiile,mult mai îndepărtate în spaţiu,din
Asia şi Africa’’(Lewis)
 Identificaţi 2 elemente de unitate între lumea
arabă şi cea creştină.

S-ar putea să vă placă și