Sunteți pe pagina 1din 47

AUTOMOBILE

BAZELE
CONSTRUCŢIEI
Automobilul
Totalitate de mecanisme, sisteme, agregate,
legături şi piese care la interacţiunea între ele
realizează un lucru de transport a
încărcăturilor sau pasagerilor şi deasemenea a
operaţiilor specializate de transport care e
legată de transportarea vehiculului pe care e
instalat utilajul tehnologic.
După destinaţie:

1.Pentru pasageri
2.Pentru încărcături
3.Speciale
Transportul pentru încărcături:
1. Destinaţie generală( caroseria prinsă de
cadru pentru transportarea încărcăturilor)
2. Specializat (pentru transportarea
încărcăturilor de acelaş tip, care necesită
volum special, condiţii de temperatură,
gabarite adăugatoare, platforme speciale
sau metode de descărcare-încărcare)
Pentru pasageri:

1. Autoturizme

2. Autobuse
Automobile speciale:
• Automobile, remorci sau semiremorci
echipate cu utilaj corespunzator (sportive,
macarale auto, maşina pompierilor, etc)
După capacitatea de trecere:
1. Cu capacitate de trecere obişnuită (pentru
drum modernizat)
2. Cu capacitate de trecere mărită(pentru drum
modernizat si înafara drumului)
3. Cu capacitate de trecere ridicată (lucrează în
condiţii de drum grele sau drumuri
desfundate)
Automobilele se clasifică după:
formula roţilor şi formula osiilor
4x2 6x2 6x4 8x4 tracţiune incomplectă

4x4 6x6 8x8 tracţiune integrală

(4x2.1) tracţiune pe faţă

(4x2) tracţiune pe spate (indice nu se foloseşte)

(2x1 3x2 3x1 3x3) formula osiilor


După adaptarea la condiţiile
climaterice:

1. Condiţii moderate

2. Condiţii nordice

3. Condiţii de tropice
Remorcile şi semiremorcile:
1. Destinaţie (tipul caroseriei)
- destinaţie generala
- specializate
Se folosesc pentru transportarea încărcăturilor de
orice tip înafara de cele lichide care n-au vas
pentru transportare.
Specializate – transportă încărcături de anumit tip
(panele,conteinere,etc.)
2. Numărul de osii (1,2 şi mai multe osii)
3. Antrenarea osiilor (activă si pasivă)
Activă de la motorul automobilului sau de la un
motor auxiliar care este instalat pe remorcă.
Tipul de antrenare mecanic, hidraulic, electric
sau combinat.
Indiferent de tipul antrenarii sisteme de frînare
hidraulice, pneumatice sau combinate.
Automobilul consta din:

1. Caroserie (pentru amplasarea încărcăturilor


sau pasagerilor)

2. Motor

3. Saşiu (transmisia, partea rulantă şi


mecanismele de comandă)
În ţarile CSI automobilele se notează cu
abreviatura firmei cu 4 sau 5 cifre

I-a – clasa automobilului

II-a – tipul automobilului

III-a si a IV-a – numărul modelului

V-a (dacă este) – numărul modificării sau


variantei
Autoturismele se clasifică după
capacitatea motorului:
Indicele 1 – clasa foarte mică – < 1,099 litri

Indicele 2 – clasa mică – 1,1…1,799 litri

Indicele 3 – clasa medie – 1,8…3,499 litri

Indicele 4 – clasa mare – > 3,5 litri


Autocamioanele se clasifică după
masa maximală:
Indicele 1 – < 1,2 tone
Indicele 2 – 1,2…2,0 tone
Indicele 3 – 2,0…8,0 tone
Indicele 4 – 8,0…14,0 tone
Indicele 5 – 14,0…20,0 tone
Indicele 6 – 20,0…40,0 tone
Indicele 7 – > 40,0 tone
Autobuzele se clasifică după
lungimea de gabarit:
Indicele 2 – foarte mică – < 5 m.
Indicele 3 – mică – 6,0…7,5 m.
Indicele 4 – mediu – 8,0…9,5 m.
Indicele 5 – mare – 10,5…12,0 m.
Indicele 6 – foarte mare – > 16,5 m. (inclusiv
cele articulate)
A doua cifră deosebeşte automobilul după
destinaţie si specializare:
1 – autoturisme
2 – autobuze
3 – autocamioane cu caroseria de tip bord
4 – autotractor
5 – autobasculantă
6 – cisterne
8 – rezervă
9 – automobile speciale
Indexarea autoturismelor si
autobuzelor in tarile CSI
Parametrii indexării
Tipul Volumul de
Lungimea de Indicii
automobilului lucru al Masa totală, t
gabarit, m
motorului, l

< 1,099 - - 11
1,099…1,799 - - 21
Autoturisme
1,8…3,499 - - 31
> 3,5 - - 41
- < 5,0 - 22
- 6,0…7,5 - 32
Autobuze - 8,0…9,5 - 42
- 10,5…12,0 - 52
Indexarea camioanelor si
automobilelor speciale în tările CSI
Masa Indicii automobilelor
maximă platfor autotract auto cisterne furgoan speciale
autorizata, ma or basculan e
t bord te

< 1,2 13 14 15 16 17 19
1,2…2,0 23 24 25 26 27 29
2,0…8,0 33 34 35 36 37 39
8,0…14,0 43 44 45 46 47 49
14,0…20,0 53 54 55 56 57 59
20,0…40,0 63 64 65 66 67 69
> 40,0 73 74 75 76 77 79
Exemplu:
KамАЗ – 53212
Camion produs la fabrica din or.Набережные
Челны cu masa intre 14,0…20,0 t, cu
platforma de tip bord,numărul modelului şi
modificării – 212.
Indexarea remorcilor si semiremorcilor
după primele două cifre
Tipuri de legături
Remorci Semiremorci
cu remorcă
Autoturisme 81 91
Autobuse 82 92
Camioane 83 93
Autobasculante 85 95
Cisterne 86 96
Furgoane 87 97
Indexarea remorcilor si semiremorcilor
după urmatoarele două cifre
Masa totală a
Al doilea indice de
remorcii Grupa
două cifre
(semiremorcii), t
< 4,0 1 01…24
4,0…10,0 2 25…49
10,0…16,0 3 50…69
16,0…24,0 4 70…84
> 24,0 5 85…99
Exemplu
ОдАЗ-9771 fabricat la uzina din Odesa , remorca
furgon cu masa între 16,0 si 24,0 tone. (masa
maximă constitue 17,5 tone)
Clasificarea europeana a
autoturismelor după mărimi:
Clasele A B C

Marimile
exterioare, mm

Lungimea < 3650 3600…3800 3800…4400

Baza 2150…2450 2350…2500 2400…2700

Lăţimea 1450…1600 1550…1650 1670…1740

Înălţimea 1350…1480 1350…1480 1330…1440

Exemple FIAT Uno Peugeot 206 VW Golf 4


Continuarea clasificării europene
D E F Minivan

4300…4700 4300…4700 4700…5100 4500…4800

2500…2700 2500…2700 2700…3000 2700…3000

1670…1770 1670…1770 1800…1900 1750…1900

1360…1430 1360…1430 1400…1500 1650…1800

Nissan Primera BMW seria 5 Mercedes S VW Sharam


Clasificarea vehiculelor conform
Regulilor CEE ONU
Categoria vehiculului Tipul vehiculului Masa totală, t Nota
Vehicul cu motor cu
L1 , L 2 Nui reglamentat Mopede
două sau trei roţi
L3 – L 5 Acelaş Nui reglamentat Motociclete
Vehicul cu motor pentru
transportarea
M1 pasagerilor,cel mult 8 Nui reglamentat Autoturisme
locuri (inafară de
conducator)
Vehicul cu motor pentru
transportarea
M2 pasagerilor,mai mult de < 5,0 Autobuse
8 locuri (inafară de
conducator)
Autobuse inclusiv
M3 Acelaş > 5,0
cele articulate
Continuare
Vehicul cu motor
destinat pentru Camioane si
N1 < 3,5
transportarea automobile speciale
incărcăturilor

Camioane,autotractore
N2 Acelaş 3,5…12,0
si automobile speciale

Camioane,autotractore
N3 Acelaş > 12,0
si automobile speciale

Remorci si
O1 Vehicul fără motor < 0,75
semiremorci
Remorci si
O2 Acelaş 0,75…3,5
semiremorci
Remorci si
O3 Acelaş 3,5…10,0
semiremorci
Remorci si
O4 Acelaş > 10,0
semiremorci
VIN (Vehicle Identification Number), sistem unic
de marcare a automobilelor internaţional
Codul VIN conţine 17 semne şi are trei subcoduri
;ISO 3779,3780 anii 1979-1980

- WMI - primele trei caractere din VIN


desemnează constructorul vehiculului
( primul caracter - zona geografică, al II-lea
ţara şi al III-lea se acordă de organismul
naţional)
- VDS - (urmatoarele şase caractere din VIN) -
dau caracteristicile generale ale vehiculului -
codul este propriu fiecărui producător dar în
general reprezintă: primele două - seria,
urmatoarele două tipul de caroserie si ultimele
doua tipul de motor.
- VIS - (ultimele 8 caractere din VIN) - sunt
stabilite deasemenea de producător si au
semnificatia: primul - anul de fabricatie, al II-lea
uzina producătoare, ultimele saşe - numărul de
ordine din care ultimele patru sunt obligatoriu
cifre.
Standart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

ISO 3779 WMI VDS VIS  

Unionea
Europeana
Cifra Codu
Identifica – Anul
& America Atributiile de l
torul produca model Numar de ordine
de Nord vehiculului contro uzine
- torului ului
mai mult l i
de 500
vehicule/an
Unionea
Europeana
Cifra Codu
Identifica – Anul Identifica –
& America Atributiile de l Numar de
torul produca model torul produca
de Nord vehiculului contro uzine ordine
- torului ului - torului
mai putin l i
de 500
vehicule/an
Cod Anul Cod Anul Cod Anul Cod Anul
A= 1980 L = 1990 Y = 2000 A = 2010
B= 1981 M = 1991 1 = 2001 B = 2011
C= 1982 N = 1992 2 = 2002 C = 2012
D= 1983 P = 1993 3 = 2003 D = 2013
E= 1984 R = 1994 4 = 2004 E = 2014
F= 1985 S = 1995 5 = 2005 F = 2015
G= 1986 T= 1996 6 = 2006 G = 2016
H= 1987 V = 1997 7 = 2007 H = 2017
J= 1988 W = 1998 8 = 2008 J = 2018
A–H = Africa
AA-AH South Africa AJ-AN Ivory Coast AP-A0
not assigned BA-BE Angola BF-BK KenyaBL-BR
Tanzania BS-B0 not assigned CA-CE BeninCF-
CK Malagasy CL-CR Tunisia CS-C0 not assigned
DA-DE Egypt DF-DK Morocco DL-DR Zambia
DS-D0 not assigned EA-EE Ethiopia EF-EK
Mozambique EL-E0 not assigned FA-FE Ghana
FF-FK Nigeria FF-FK Madagascar FL-F0 not
assigned GA-G0 not assigned HA-H0 not
assigned
J–R = Asia
JA-JT Japan KA-KE Sri Lanka KF-KK Israel KL-KR
Korea (South) KS-K0 not assigned LA-L0 China
MA-ME India MF-MK Indonesia ML-MR
Thailand MS-M0 not assigned NF-NK Pakistan
NL-NR Turkey NS-N0 not assigned PA-PE
Philippines PF-PK Singapore PL-PR Malaysia
PS-P0 not assigned RA-RE United Arab mirates
RF-RK Taiwan RL-RR Vietnam RS-R0 not
assigned
S–Z = Europe
SA-SM Great Britain SN-ST Germany SU-SZ
Poland S1-S0 not assigned TA-TH Switzerland
TJ-TP Czech Republic TR-TV Hungary TW-T1
Portugal T2-T0 not assigned UA-UG not
assigned UH-UM Denmark UN-UT Ireland
UU-UZ Romania U1-U4 not assigned
U5-U7 Slovakia U8-U0 not assigned VA-VE
Austria VF-VR France VS-VW Spain
S–Z = Europe (continuare)
VX-V2 Yugoslavia V3-V5 Croatia V6-V0 Estonia
WA-W0 Germany XA-XE Bulgaria XF-XK
Greece XL-XR Netherlands XS-XW Russia XX-
X2 Luxembourg X3-X0 Russia YA-YE Belgium
YF-YK Finland YL-YR Malta YS-YW Sweden
YX-Y2 Norway Y3-Y5 Belarus Y6-Y0 Ukraine
ZA-ZR Italy ZS-ZW not assigned ZX-Z2 Slovenia
Z3-Z5 Lithuania Z6-Z0 not assigned
1–5 = North America
1A-10 United States
2A-20 Canada
3A-3W Mexico
3X-37 Costa Rica
38-30 Cayman Islands
4A-40 United States
5A-50 United States
6–7 = Oceania
6A-6W Australia
6X-60 not assigned
7A-7E New Zealand
7F-70 not assigned
8–9 = South America
8A-8E Argentina 8F-8K Chile 8L-8R
Ecuador 8S-8W Peru 8X-82
Venezuela 83-80 not assigned 9A-9E
Brazil 9F-9K Colombia 9L-9R
Paraguay 9S-9W Uruguay 9X-92
Trinidad & Tobago 93-99 Brazil 90
not assigned
Autocamioanele “Mercedes-Benz”
Numărul de identificare se gaseşte pe partea
dreaptă a cadrului, după el se poate de
determinat după primele două cifre masa
totală (t), iar după urmatoarele două puterea în
zeci de c.p. Literele adăugatoare caracterizează
modelele modificate:
A – tracţiune integrală, AF – automobil pentru
pompieri cu tracţiune integrală, AK –
autobasculantă cu tracţiune integrală, AKO –
automobil a serviciilor comunale cu tracţiune
integrală, F – autocamion pentru pompieri,
AS – autotractor cu tracţiune integrală, KO –
autocamion a serviciilor comunale, L –
autocamion cu suspensie pneumatică, LS –
autotractor cu suspensie pneumatică, S –
autotractor.
Exemplu – 1317 primele II-a cifre(13) masa totală
13 tone, urmatoarele II-a (17) puterea motorului
– 170 c.p.
Autocamioanele “MAN”
Se foloseşte informaţia din litere-cifre. Cifrele
pînă la punct dau informaţia despre masa
automobilului în tone. După punct urmează
trei cifre: primele II-a indică puterea motorului
în c.p., a III-a numărul de ordine a generatiei
motorului. Literele care se găsesc după cifre
indică: F – cabina se gaseşte deasupra
motorului, C – şasiu, D – model cu trei axe
(modelele cu II-a axe n-au simbolizare),
V – model cu patru axe, L – model cu baza
alungită si cu înalţimea cadrului joasă, A –
tracţiune integrală, K – autobasculantă, S sau
T – în dependenţă de ţară se simbolizează
autotractorul.
Exemplu: MAN 27.463DFAK
Autobasculantă cu trei axe tracţiune integrală cu
cabina deasupra motorului,cu masa totala de
27 tone, motor de generatie a III-a cu puterea
de 460 c.p.
Autoturismele din Europa de Vest au notări
adăugatoare cu litere în dependentă de tipul
caroseriei, tipul antrenării pe roţi, motorului şi
felului de amplasare şi combustibilului folosit.
După tipul caroseriei: L – sedan, LS – hatchbak, C –
cupe, CA – cabriolet, K – universal, G – cu
capacitate de trecere sporită, V – microautobus.
Dupa tipul antrenării: F – tracţiune pe faţă, H –
tracţiune pe spate, Ap – tracţiune complectă pe
toate roţile, Az – tracţiune pe spate cu cuplarea
punţii din fată.
După tipul motorului: R – cilindrii în linie, V –
cilindrii în V, B – cilindrii opuşi sau boxer, W –
motor cu piston rotativ Wankel.
După amplasarea motorului: F1 – în faţă
longitudinal, Fq – în faţă transversal, M1 – la
jumatate longitudinal, Mq – la jumatate
transversal, H1 – în spate longitudinal, Hq – în
spate transversal.
După tipul combustibilului: N – benzină “Normal”,
S – benzină “Super”, Sb – Benzină “Super”
neetilată, D – motorină, Z – amestec pentru
motoare în doi timpi.

S-ar putea să vă placă și