Sunteți pe pagina 1din 26

Roma Antica

Forme de organizare politica in


Antichitate
Roma Antica
Res pvblica romana
Intemeierea si dezvoltarea civilizatiei romane

Cam in acelasi timp cu


dezvoltarea Athenei ca „cetate
educatoare a Greciei” in
centrul campiei Latium pe raul
Tibru este atribuita intemeierea
si dezvoltarea cetatii Romei, in
753 i. Hr. de catre Romulus si
Remus (descendenti ai eroului
razboiului troian Enea ajuns in
Italia)
Res pvblica romana
Venirea etruscilor, peste populatiile de pastori (indo-europeni, latini si
sabini), organizati mai bine din punct de vedere militar si social asemeni
grecilor – a contribuit la nasterea Romei. Este perioada cand Roma a fost
condusa de 7 regi etrusci, latini si sabini.
Res pvblica romana
Periodizare:

753 – 509 i. Hr ●
Epoca Regalitatii

509 – 27 i.Hr ●Perioada Republicii


Perioada Imperiului: 1. Principatul 27 – 284
27 i. Hr – 476 d. Hr 2. Dominatul 284 - 476
Res pvblica romana
Date importante:

451 i. Hr ●
Legea celor XII table

264 – razboaiele punice – dintre Roma si


Cartagina pentru hegemonie in

146 i. Hr Mediterana
Res pvblica romana

Fapta vitejească a lui Hannibal trecând Alpii cu elefanţi de război a cursat drept o legendă

europeană: detaliu după o frescă: circa 1510, Muzeul Capitoliului - Roma


Res pvblica romana

• Patricienii – organizati
in gentes (ginti)
detineau puterea civitas
• Plebea – majoritatea
populatiei
• Nobilitas – care vor
detine puterea in
perioada Republicii
Res pvblica romana
Istoria Romei incepe cu o dubla
confruntare pe plan intern plebeii
impotriva patriciatului, iar in plan
extern lupta Romei pentru suprematie
in Italia.
Pe plan intern se incheie cu
instaurarea Republicii, beneficiarii
conflictelor - plebeii bogati, iar
extern la sfarsitul secolului III cand
se incheie cucerirea Italiei, Roma
devine o mare putere in opzitie cu
Cartagina (situata pe coastele nordice
ale Africii si cu baze comerciale in
Sicilia si sudul Spaniei)
Res pvblica romana
Armata era organizata in legiuni cu cca 5000 de soldati cei mai multi
pedestrasi si unitati auxiliare de cavalerie
Romanii au cunoscut si infrangerii, dar prin diplomatie si organizare
superioara au reusit sa domine.
Stapaneste centrul campiei Latium in sud Campania, iar in nord Etruria
Res pvblica romana
Organizarea republicii

Res publica “treburile politice”


Cele mai multe institutii isi au originea in anii
regalitatii

Cei mai inalti magistrati => consuli pe doi ani

In timpuri exceptionale => dictator (6 luni)

Inaltii magistrati – 2, 5 , 10 – drept de veto

Pretorii – atributii judecatoresti

Marii pontifi – cultul religios


Res pvblica romana
Evenimente importante

270 i. Hr. – Roma incheie cucerirea Italiei


146 i. Hr. - cucereste Cartagina – Mediterana
centrala

149 i. Hr. – cucereste Macedonia

146 i. Hr. – cucereste Grecia


63 i. Hr. – cucereste Asia Mica si Siria (Pompei)
impotriva lui Mitridates, regele Pontului
30 i. Hr. - cucereste Egiptul (Octavian), in timpul
reginei Cleopatra
Cucereste Hispania si Galia– occident (Iulis
Ceasar)
Res pvblica romana
Personalitati

Caius Iulius
Caesar
Cneius Pompeius 100 i. Hr – 44 i. Hr Augustus Octavianus
Magnus Princeps
106 i. Hr – 43 i. Hr 62 i. Hr – 14 i. Hr
Res pvblica romana
Criza republicii romane
Dupa secole de razboaie si conflicte interne civile se produc dezechilibre care in
timp duc la erodarea republicii si a institutiilor sale.

Momentele principale sunt


reprezentate de:
Conflictele dintre clasele sociale
Conflictele dintre sustinatoare ale reformelor propuse de
aristicratia senioriala care Tiberius Gracchi – 133 i. Hr. (pentru
adunase bogatii imense din prazile fiecare proprietar 125 ha din ager
de razboi si cavalerii care adunau publicus) si Caius – 123 I. Hr. popularii
averi din administrarea (invinsi in prima faza). si optimatii
provinciilor pe de o partea si de (aristocratii) . Tiberius si Caius erau
alta a clasei micilor propietari nepotii lui Scipio Africanul, invingatorul
soldatii care saracisera din cauza lui Hannibal si fii Corneliei, o femeie de o
lungilor campanii militare. inalta tinuta morala
Res pvblica romana
Criza republicii romane
Revolta marginalilor
(poparele italice) si a aliatilor care
dusesera politica Romei, in anul
88 i. Hr se soldeaza cu obtinerea
oamenilor liberi din Italia a
statutului de cetateni
Un alt moment crucial este
rascoala exclusilor sclavilor (unelte
cuvantatoare) si a gladiatorilor, culminand
cu rascoala gladiatorului trac Spartacus
73-71 i. Hr. care cu 60 000 de luptatori
obtine victoria impotriva armatelor
romane, dar este invins de generalul
Crassus care drept pedeapsa crucifica
6000 de rasculati pe drumul Via Appia
intre Capua si Roma
Res pvblica romana
Agonia sau finalul
Este reprezentata de momentul
cand generalii romani precum Caius
Marius intreprinde o reforma militara
marind efectivul legiunii de la 5000 la
6000; in fapt alegerea lui ca si consul de 6
ori inseamna o dictatura militara – in 105
- 100 i. Hr;

Sylla 82-79 i. Hr., dupa moartea


lui Caius Marius (impune o adevarata
dictatura personala sustinut de optimatii,
o adevarata monarhie) din care
surprinzator se retrage.

Este momentul aparitiei pe scena


politica a primului triumvirat.
Res pvblica romana

Primul Triumvirat Al Doilea Triumvirat 43 i.


60 i. Hr Hr


Marcus Antonius – detinea orientul;

Crassus – impotriva sclavilor (moare ●
Octavianus – conducea occidentul =>
in orient in 53 i. Hr.); razboiul civil;

Pompei – impotriva lui Mitridates, ●
Lepidus – detinea Africa insa se retrage;
(sustinut de optimatii ) ●
Incheiat cu victoria lui Octavianus de la

Caesar – om politic abil, => razboi Actium din 31 i. Hr. – acesta devine
civil cu Pompei – numit dictator imparat 27 i. Hr – 14 d. Hr. inaugurand
perpetuu, moare in urma unui Principatul
complot (44 i. Hr.)

Principalele institutii sunt de origine
orientala (imparatie, regalitate)
Caracteristicile principatului si ale dominatului
Principatul
cca 3 secole – 27 – 284 d. Hr

Noul stapan al Romei patreaza aparentele republicane, dar devine treptat stapan absolul al
statului;

•Este mentinut Senatul – limitat la 600 de membrii cu prim senator Princeps:


Convoaca Senatul;
Prezideaza sedintele;
Conduce politica externa (razboi si pace)
Primul cetatean al Republicii.

•Octavianus Augustus (cel vrednic de cinste, cel venerabil);

•Imperator – titlu oferit de Senat => diarhie (stapanire in doi) are grija de granite si de armata, iar
senatul se ocupa de treburile interne;

•Pontifex Maximus;

•Tribun si Consul – puterea ii este incredintata de popor pe termen nelimitat;

•Pater patriae – parintele patriei – legatura cu poporul


Principatul
cca 3 secole – 27 – 284 d. Hr

Cele patru dinasti


Principatul
cca 3 secole – 27 – 284 d. Hr

Apogeul dezvoltarii sale – secolul II este un secol


calm => pax Romana (3.5 mil km2 pentru cca 50-70
mil locuitori)
Federatie de cetati care nu avea principiu coerent
de organizare, nu era centralizat nu era reglementat
raportul intre Senat si autoritatea imperiala. Fara
constitutie statul este la dispozitia armatei si astfel se
ajunge la criza Principatului care punea in discutie
Unitatea statului.
Dominatul
284 – 476 d. Hr.

•Salvarea imperiului
vine din partea imparatilor
de origine ilirica incepand
cu Aurelian care proclama
cultul Deus sol invictus
•Religie unica care
restabileste ordinea;
Dominatul
284 – 476 d. Hr.

•Diocletian 284 – 305


este fondatorul noi forme
de organizare in stat
Diarhia – domnia in doi si
continua cu Tetrarhia –
domnia in patru (2 augusti
si 2 ceasari); -
centralizeaza administratia
si infinteaza prefecturile ,
diocezele si proviincile;
Dominatul
284 – 476 d. Hr.

•Constantin cel Mare 306 – 337


d. Hr– face din religia crestina
religie de stat, Niceea 325.
(Ideologia crestina este teoretizata
de Eusebiu din Cezareea =>
Imparatul este alesul lui Dumnezeu
pe pamant).
•In 313, la Milano, reinnoieste
edictul de toleranta al lui Galeriu
(libertatea de cult crestinilor), iar in
330 inalta metropola pe Bosfor,
viitoarea metropola imperiala –
Constantinopol
Fixarea Cunostiintelor

1 P R I N C I P A T U L
1.Prima perioada a Imperiului; 2 R O M U L U S
2.Descendent al lui Enea; 3 G E N T E S
3.Patricienii earu organizatii in …; 4 C A E S A R
4.“Dictator pe viata” – invadator al 5 C A R T A G I N A
Britaniei;
6 T E T R A R H I E
5.Adversara Romei in razboaiele
punice; 7 O C T A V I A N U S
6.Doi augusti si doi cezari; 8 M I T R I D A T E S
7.Cel bun (vrednic) de cinste.; 9 L E G I U N E
8.Rege in Pont; 10 P R I N C E P S
9.5000 de soldati romani; 1 S P A R T A C U S
1
10.Primul cetatean; 1 P L E B E A
2
11.Gladiator trac; 1 S Y L L A
12.Majoritatea populatiei; 3
1 C A I U S M A R I U S
13.Urmasul lui Caius Marius; 4
1 S C L A V I
14.Reformator al armatei, ales consul 5
1 B R U T U S
de 6 ori; 6
1 S E V E R I L O R
15. Unelte cuvantatoare; 7
16.Asasin in Senat;
17.Caracalla apartinea dinastiei ….
Material

realizat de

prof.

Graur Ionelia