Sunteți pe pagina 1din 13

POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI

2021-2022
Curs 6
5. Modele strategice de portofoliu

5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G

5.2 Modelul General Electric

5.3 Modelul Arthur D. Little

5.4 Modelul Shell

5.5 Modelul ABC

Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 1


POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022

5. Modele strategice de portofoliu

Creșterea exigențelor clienților

Creșterea concurenței între


producători
CARACTERISTICI

Internaționalizarea afacerilor

Creșterea ariei de răspândire a


producţiei individuale, de serie
mică şi mijlocie

creste rolul opţiunilor strategice de diversificare şi înnoire a


producţiei, de adaptare permanentă a acesteia la noile exigenţe ale
mediului concurenţial
Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 2
POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022

5. Modele strategice de portofoliu


5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G
5.2 Modelul General Electric
5.3 Modelul Arthur D. Little

5.4 Modelul Shell

5.5 Modelul ABC

integrare a strategiilor segmenţiale într-o strategie concurenţială globală,


adaptată la posibilităţile producătorului şi la exigenţele mediului de competiţie

Ipoteză:
Construcția unor matrici într-un grafic bicriterial, prin utilizarea unei perechi
de variabile strategice relevante, cu ajutorul cărora se analizează comparativ
poziţia diferitelor afaceri din portofoliul întreprinderii şi se definesc strategiile
specifice lor
Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 3
POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022

5. Modele strategice de portofoliu


5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G

COSTUL DE PREȚUL DE
PRODUCȚIE VÂNZARE

 generarea unor lichidități superioare în raport cu cele ale concurenților săi;


 efectuarea unor investiții mai mari;
 manifestă rezistențe mai bune în caz de recesiune;
 atinge performanțe superioare fată de ceilalți competitori.

COST DURABILITATE

Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 4


POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022

5. Modele strategice de portofoliu


5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G

ETAPE

Stabilirea Poziționarea Formularea


Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3
segmentelor firmei pe strategiei
strategice segmentele
strategice

Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 5


POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022
5. Modele strategice de portofoliu

5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G

ETAPA 1 Barieră de cost


Stabilirea segmentelor un element care introduce o
strategice diferență de cost semnificativă
față de ceilalți competitori

 un produs comercializat pe o anumită piaţă;


 un grup de produse care folosesc aceeaşi materie primă;
 un grup de produse care sunt executate prin aceeaşi tehnologie;
 un grup de produse cu aceeaşi destinaţie de utilizare;
 un grup de produse livrat prin aceeaşi reţea de distribuţie;
 un grup de produse legate între ele de un anumit lanţ amonte – aval.

Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 6


POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022
5. Modele strategice de portofoliu

5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G

ETAPA 2
Poziționarea firmei pe
segmentele strategice
Evaluarea interesului pe care îl
prezintă fiecare segment
strategic

Determinarea poziţiei
concurenţiale a firmei pe fiecare
segment strategic

Poziţionarea propriu-zisă a
firmei pe fiecare segment
strategic
Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 7
POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022
5. Modele strategice de portofoliu

5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G


ETAPA 2
Poziționarea firmei pe
segmentele strategice

Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 8


POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022
5. Modele strategice de portofoliu

5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G

ETAPA 3
Formularea strategiei

Strategia de dezvoltare

Strategia de menţinere (consolidare)

Strategia de fructificare

Strategia de eliminare

Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 9


POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022
5. Modele strategice de portofoliu
5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G

• singura variabilă a marketingului – mix


luată în considerare pentru acţiunile firmei
• poate fi aplicat în orice mediu este prețul de vânzare al produselor oferite
concurențial, fie aflat în pe piaţa fiecărui domeniu;
creștere, fie cu caracter de • riscurile strategice bazate pe curba de
stagnare; experienţă, ca de exemplu, progresul tehnic
• principala optică pe care se care poate anula efectele experienţei,
bazează este cea de pericolul diferenţierii produselor oferite,
marketing; în acest sens, saturarea rapidă a pieţii ş.a.;
modelul presupune cercetarea • modelul consideră că rentabilitatea este
segmentelor strategice, cu dependentă numai de volumul producţiei şi
preocuparea evidenţierii de partea de piaţă deţinută, care asigură
probabilităţilor de a obţine acumularea de experienţă cu efectele
poziţii dominante pe acestea; specifice ei, neglijându-se factorul calitativ.

Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 10


POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022
5. Modele strategice de portofoliu
5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G
întreprinderile care au succese deosebite sunt cele care
IPOTEZE anticipează corect evoluţia pieţei şi care-şi crează avantaje
competitive excepţionale, adică importante şi unice.

Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 11


POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022
5. Modele strategice de portofoliu
Exemplu
5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G
Sa se analizeze, utilizând Metode BCG, portofoliu de afaceri al unei firme
producătoare de pompe, prezentat in tabelul de mai jos.
Cifra de afaceri
a a celui mai Rata de Ponderea in
Cifra de afaceri Cota relativă
Produsul puternic crestere a total cifră de
a firmei [mii um] de piață
concurrent [mii pieței [%] afaceri [%]
um]
P! – pompe de inalta presiune 85 50 7 1.70 42.50%
P2 – pompe magnetice 20 25 4 0.80 10.00%
P3 – pompe centrifuge 32 38 8 0.84 16.00%
P4 – pompe frigorifice 27 75 15 0.36 13.50%
P5 – pompe de vid 36 80 12 0.45 18.00%
200
20
Rata de
crestere a
P4 P5
pietei
10
P3
P2 P1 Cota
relativa
0 1
de piata

Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 12


POLITICI DE GESTIUNE A PORTOFOLIULUI DE AFACERI
2021-2022
5. Modele strategice de portofoliu Exemplu
propus pentru
5.1 Modelul Boston Consulting Group B.C.G
rezolvare
Sa se analizeze, utilizând Metode BCG, portofoliu de afaceri al unei firme,
prezentat in tabelul de mai jos.
Cifra de afaceri
a a celui mai Rata de
Cifra de afaceri
Produsul puternic crestere a
a firmei [mii um]
concurrent [mii pieței [%]
um]
P1 30 50 10
P2 50 25 2
P3 35 38 4
P4 80 75 10
P5 60 80 6

Conf. Univ. dr. ing Magdalena ROȘU 01/06/2022 13