Sunteți pe pagina 1din 4

Celula- istoric

TRIF CAMELIA IOANA


1. CELULA UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A
ORGANISMELOR
2. Robert Hooke a privit printr-un microscop rudimentar o
secţiune printr-o bucată de plută
3. • A observat nişte cămăruţe separate prin pereţi rigizi. • Acestea
au primit numele de celule (lat. cella = cămară)
4. Perfecţionarea microscopului optic a făcut posibil studiul
componentelor celulare: membrana, citoplasma, nucleul,
cloroplastele, vacuolele,etc Celule vegetale din epiderma de
ceapă Celula din mucoasa bucală
5. Celule vegetale şi animale Bateriofag T2 Atomi Lipide Icre de
peşte Cloroplast Proteine Majoritatea bacteriilor Molecule mici
Obs. 1nm=10-9nm; 1μm=10-6nm
Tipuri de celule

6. Tipuri de celule • Celule procariote – nu au nucleu individualizat; echvalentul nucleului se numeşte nucleoid
şi este dispersat în citoplasma. • Celule eucariote– au nucleu individualizat, delimitat de membrana nucleara.
7. Celule procariote: - bacteriile - algele albastre-verzi • Celule eucariote: - protistele - fungii - plantele -
animalele
8. nucleoid pili ribozomi incluziuni flagel capsula plasmid perete citoplasma celular membrana celulară Celula
bacteriană
9. Caractere generale ale celulei procariote • Membrana rigidă şi foarte selectivă; • Citoplasma este slab
compartimentată, nu prezintă citoschelet; • Nu prezintă organite celulare, exceptie ribozomii; • Materialul
genetic este format dintr-o singură moleculă de ADN dublu catenar şi circular, care vine în contact direct cu
citoplasma;
10.cili (la animale şi protiste) vezicule secretoare microvili vezicule de pinocitoză M grana cu clorofilă
microtubuli microfilamente cloroplast reticulul endoplasmic (în celula vegetală) rugos centriolii (în celula
animală) aparatul Golgi reticul endoplasmic rugos reticul endoplasmic neted Lizozom nucleol (în celula
animală) cromatina mitocondrie nucleoplasma C M – membrana plasmatică C – citoplasma N - nucleul reticul
endoplasmic rugos por nuclear membrana N nucleară Celula eucariotă
11.Caractere generale ale celulei eucariote • Membrană elastică, permeabilă şi selectivă; • Citoplasma
compartimentată, cu citoschelet şi numeroase organite celulare; • Nucleu individualizat, alcătuit din
membrană nucleară, nucleoplasmă şi 1,2 nucleoli;

S-ar putea să vă placă și