Sunteți pe pagina 1din 19

Finlanda

Komiati Oana Gheorghina


Asistență socială an 3
Populația totală a Finlandei
Pt = P activă + P inactivă

La sfârșitul anului 2020, populația Finlandei era


de 5.533.793 de persoane, față de anul
precedent fiind cu 8.501 de persoane mai mult
decât cu un an în urmă.
În 2020, s-au născut în total 46.463 de copii,
adică cu 850 mai mult decât în ​2019.
Populația activă

P activă = P ocupată + șomeri

• Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate


persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru
producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă,
incluzând populaţia ocupată şi şomerii - conform definiţiei
internaţionale (BIM).
Populatia ocupată
Cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care au
Populația desfăşurat o activitate economică sau socială
ocupată producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră
în perioada de referinţă (o săptămână),scopul fiind
obținerea unor venituri sub diferite forme precum
salarii, plată în natură sau alte beneficii.
Rata de
raportul dintre populaţia ocupată în vârstă de 15 ani
ocupare
şi peste şi totalul populaţiei de aceiaşi grupă de
vârstă, exprimat procentual.

Formula/rata
P ocupată/P activă *100
de ocpare
Populația ocupată a Finlandei

• În august 2021, numărul de persoane angajate a fost de 2.588.000


(marja de eroare ±32.000), ceea ce a fost cu 104.000 mai mare
decât cu un an mai devreme. Au fost cu 44.000 de bărbați mai mulți
angajați și cu 59.000 de femei mai mult decât în ​august 2020.
 
• În luna august, rata de ocupare, a persoanelor cu varârste cuprinse între 15
și 64 de ani, a fost de 73,4 %, fiind de 70,1 %cu un an mai devreme. Din luna
august a anului trecut, rata de ocupare a bărbaților cu vîrsta aflată între 15 și
64 de ani a crescut cu 2,6 puncte procentuale, la 74,2 %, iar cea a femeilor
cu 4,0 puncte procentuale, la 72,5 %.
Rata șomajului
7,5% 2020-septembrie

7% 2021-septembrie

• Rata șomajului din Finlanda a scăzut la 7,0% în septembrie 2021 de la 7,5% în aceeași lună
a anului precedent.
• Numărul şomerilor a scăzut cu 12 mii, la 191 mii, în timp ce numărul persoanelor ocupate
a crescut cu 17 mii la 2,577 milioane. Pentru persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 24
de ani a fost de 10,3% în septembrie, ceea ce a fost cu 3,9 puncte procentuale mai mică
decât un an mai devreme. Rata de activitate a crescut la 65,9 la sută în septembrie, de la
65,6 la sută cu un an mai devreme, iar rata ocupării forței de muncă a crescut la 71,7 la
sută de la 71,3 la sută.
Produsul intern brut și per capita în Finlanda

Produsul intern brut (PIB) măsoară venitul național și


Definiție producția pentru economia unei anumite țări. Produsul
intern brut (PIB) este egal cu cheltuielile totale pentru
bunurile și serviciile finale produse în țară într-o
perioadă de timp specificată.
Produsul Intern Brut (PIB) în Finlanda a fost în valoare de
271,23 miliarde de dolari în 2020, potrivit datelor oficiale ale
Băncii Mondiale. Valoarea PIB-ului Finlandei reprezintă 0,24%
din economia mondială.
Produsul Intern Brut pe cap de locuitor din Finlanda a fost înregistrat ultima
dată la 47863,80 dolari în 2020. PIB-ul pe cap de locuitor din Finlanda este
echivalent cu 379 la sută din media mondială.
Sporul natural
Spor natural - reprezintă diferența dintre numărul de născuți-vii și numărul decedaților pe
parcursul anului.
Populația Finlandei din 2021 este 5,548,360, un procent de  0.14% crestere față de 2020 .
Firmele active din Finlanda
În Finlanda există 292.377 de companii (Statistics Finland,
Suomen Yritysrekisteri 2019), cu excepția agriculturii,
silviculturii și pescuitului.

De-a lungul secolului 21, au fost create noi locuri de muncă


în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). IMM-urile au
creat locuri de muncă pentru peste 160.646 de persoane
între 2001 și 2019.

Dintre toate companiile, 93% sau 271.851, sunt mai mici de


10 persoane. Sunt 16.630 (5,7%) întreprinderi mici, 3.214
(1,1%) întreprinderi mijlocii și 682 întreprinderi mari (0,2%).
Clasificarea întreprinderilor din Finlanda

microîntreprinderi Întreprinderi
(Întreprinderi mai mijlocii ( între
mici de 10 93% 50-249 de
angajați) angajați)
5,7%
1,1%
Întreprinderi Intreprinderi
mici (mai puțin 0,2% mari(cel
de 50 de puțin 250 de
angajați) angajați)
Salariul mediu brut

• În 2020, câștigurile medii lunare din Finlanda s-au ridicat la 3.594 de euro.
Câștigul salarial mediu în sectorul administrației publice centrale a ajuns la
4.036 euro pe lună, în timp ce cifra corespunzătoare în sectorul privat a
fost de 3.681 euro pe lună. Începând cu 2010, câștigurile salariale medii
lunare din toate sectoarele au crescut aproape în fiecare an

Conform unui număr de 651 de sondaje salariale. Salariile sunt


diferite între bărbați și femei. Bărbații primesc un salariu mediu de
58.060 EUR.

Femeile primesc un salariu de 43.193 EUR. De asemenea acesteea se


diferențiază și în funcție de nivelul de educație, domeniul de activitate și
experiența în domeniu.
Salariu net
Venit net= Salariu brut – Contribuții

• Impozitul pe an în Finlanda este de 15,680 €


rezultând un salariu net de 24.320 € pe an sau
2.027 € pe lună

• Rata medie de impozitare este de 39,2%, iar rata


de impozitare marginală este de 49,4%

• Această rată de impozitare marginală înseamnă


că venitul suplimentar imediat va fi impozitat la
această rată. De exemplu, o creștere de 100 € a
salariului va fi impozitată 49.41 €, prin urmare,
salariul net va crește doar cu 50.59 €.
Impactul pandemiei asupra economiei
• PIB-ul real s-a contractat cu 4,5% în al doilea trimestru, mult mai puțin
decât în majoritatea celorlalte țări OCDE. Serviciile de cazare, turism și
alimentație și băuturi au cunoscut cele mai mari scăderi de activitate.
• Rata șomajului a crescut la 7,6% în septembrie, cu 1,7 puncte
procentuale mai mare decât în urmă cu un an
• Gradul de utilizare a capacităților în industrie a scăzut brusc, la fel ca și
volumele de construcții în curs de desfășurare și autorizațiile de
construcție emise, ceea ce indică scăderi ale investițiilor în afaceri și
locuințe.
Politici de sprijin pe perioada pandemiei
• Guvernul a oferit un sprijin substanțial pentru a limita atât pierderile
de venituri ale gospodăriilor, cât și pe cele ale întreprinderilor cauzate
de criză.

• O forma de ajutor este schema de disponibilizare temporară, în cadrul


căreia lucrătorii disponibilizați sunt plătiți cu ajutorul de șomaj, a
protejat multe locuri de muncă și a limitat creșterea șomajului

• Guvernul a oferit, de asemenea, sprijin IMM-urilor și industriilor


puternic afectate, cum ar fi transportul aerian și maritim, restaurantele
și cafenelele. A redus temporar sarcinile fiscale ale întreprinderilor și
contribuțiile la asigurările sociale.

• din cauza răspunsului la criză, se estimează că deficitul bugetar


structural a crescut cu 3,5% din PIB în 2020.
Bibliografie
• https://www.stat.fi/uutinen/finland-in-figures-2021-is-about-all-of- - accesat la
data :28.10.2021
• https://insse.ro/cms/files/IDDT2012/Metadate_IDDT/T1_1.Populatia%20activa%20-
%20total%20si%20in%20varsta%20de%20munca%20(15-64%20ani)_rev_2015.htm
(accesat la data :28.10.2021)
• https://www.stat.fi/til/tyti/2021/08/tyti_2021_08_2021-09-21_tie_001_en.html
(accesat la data :28.10.2021)
• https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=2255&idc=302 (accesat la data
28.10.2021)
• . https://tradingeconomics.com/finland/unemployment-rate (accesat la data :
28.10.2021)
• https://tradingeconomics.com/finland/gdp
• https://tradingeconomics.com/finland/gdp-per-capita ( accesat a data 28.10.2021)

• https://www.yrittajat.fi/en/about-suomen-yrittajat/entrepreneurship-finland
-526261
( accesat a data 28.10.2021)

• https://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_palkat_en.html (accesat a data 28.10.2021)

• Finlanda: salariul mediu lunar pe sector 2020 | Statista (accesat la data 28.10.2021)

• https://www.averagesalarysurvey.com/finland (accesat la data 29.10.2021)

• https://fi.talent.com/en/tax-calculator ( accesat la data 29.10.2021)


https://www.oecd-ilibrary.org/sites/cf094ec0-en/index.html?itemId=/content/com
ponent/cf094ec0-en
(accesat la data 29.10.2021)