Sunteți pe pagina 1din 18

PROFESIA CADRULUI

DIDACTIC ÎN DIFERITE ȚĂRI

Dănuță Mariana, PP21Z


PLAN:

 Introducere;
 Profesia de cadru didactic în Moldova;

 Profesia de cadru didactic în diferite țări;

 Salariile profesorilor și nivelul de trai;

 Avantajele și dezavantajele de a fi profesor în diferite


țări;
 Concluzii.

 Referințe bibliografice.
INTRODUCERE
Educația modernă și rolul în continuă schimbare al profesorilor aruncă o nouă
perspectivă asupra carierelor acestora. Profesorii se perfecționează continuu, grație
unui proces de profesionalizare și creație colectivă, alături de colegi. Profesia didactică
devine tot mai dinamică, creativă și palpitantă. Toate acestea contribuie la creșterea
gradului de atractivitate al perspectivei de a deveni și a rămâne profesor.
În ciuda tuturor acestor evoluții, uneori este foarte greu să găsim profesori noi și să-i
păstrăm pe cei activi. Printre motivele des invocate se numără lipsa unor perspective
de avansare în carieră, salariile relativ mici și volumul mare de muncă. Educația mai
este percepută și ca o „capcană”: odată intrat în sistem, este dificil să practici altă
profesie.
Așadar, date fiind schimbările din educație și procesul didactic, cariera de profesor
devine tot mai atractivă. Cu toate acestea, mai sunt încă mult de făcut pentru a atrage
oamenii spre profesia didactică:
 asigurarea unor parcursuri de formare personalizate, care iau în calcul
competențele și experiența dobândite anterior (facilitând astfel tranziția către
această carieră);
 o infrastructură de profesionalizare în care au loc atât preferințele personale, cât și
un program de jos în sus, capabil să inspire;
 înființarea unor comunități de învățare, în care profesorii debutanți și cu experiență
reflectă, se documentează și proiectează educația împreună;
 investiții în școli, percepute ca organizații de învățare, cu o cultură deschisă, în care
profesorii noi sunt primiți cu brațele deschise și sunt susținuți în mod activ;
 facilitarea tranziției către o carieră de profesor hibridă, una care combină cariera
didactică cu o altă meserie (antreprenor, polițist, cercetător etc.). La urma urmei,
PROFESIA DE CADRU DIDACTIC ÎN MOLDOVA
"Bucuria unui profesor este atunci când vede că munca pe care o depune zi de zi este
apreciată. Acest lucru se observă prin reușitele elevilor silitori, absolvenții care obțin
reușite în viață. Acest lucru îi motivează pe profesori să obțină noi performanțe, creștere
profesională și să-și exercite munca cu multă dedicație„
Cu părere de rău, pedagogia în Republica Moldova nu mai este atractivă pentru tineri, iar
vârsta medie a profesorilor care predau în instituțiile de învățământ este de 40-45 de ani.
În ultimii ani s-a diminuat numărul profesorilor, de la peste 37 de mii la 27 de mii de
persoane, iar în unele școli pedagogii sunt înlocuiți de persoane care nu au calificarea
necesară. Cu regret, din cauza problemelor acumulate în sistemul educațional de-a lungul
anilor, meseria de profesor a devenit mai puțin atractivă și prestigioasă. Dar profesorii au
știut să treacă cu dârzenie peste problemele lor, au dat dovadă de inteligință,
responsabilitate și curaj. În special, perioada pe care o trăim acum ne demonstrează că
profesorii fac față schimbărilor, se pot adopta cu ușurință și pot gestiona orice situații.
Profesorul lucrează cu dedicație pentru a educa tinerele generații cu încrederea că mâine
va fi mai bine".
Totuși, în ciuda greutăților și problemelor din sistemul educațional, mulți profesori rămân
fideli meseriei lor și își îndeplinesc munca cu demnitate.
PROFESIA DE CADRU DIDACTIC ÎN
DIFERITE ȚĂRI
Profesorul are un rol crucial în viaţa elevilor. Atît abilităţile profesorale cîtşi
însuşirile de personalitate au repercusiuni profunde în inima elevilor,
provocândreverberaţii încă mulţi ani după terminarea studiilor. Având un statut social mai
mult sau mai puțin prestegios, profesiunea de profesor rămâne prin natura sa una din cele
mai ,,evaluate” meserii.

Finlanda a făcut ca educaţia să devină o


profesie solicitată, prin majorarea În China profesorii sunt învăţaţi să
„mediei de trecere” în cadrul procesului efectueze studii pilot pentru a
de admitere şi acordând cadrelor evalua eficienţa diferitelor practici,
didactice diferite împuterniciri, activitate în care profesorii cei mai
inclusive desfăşurarea „cercetărilor experimentaţi sunt gata să sprijine
experimentale” în căutarea soluţiilor de tineri şi să-i le ajute pentru a
eficientizare a sistemului educaţional. îmbunătăţi calitatea lecţiilor.
Foarte puţine profesii în Finlanda au un Autorităţile din provincia chineză
statut social mai înalt decât profesia de Shanghai subliniază că viitorii
cadru didactic. Profesorii sunt unii din profesori achiziţionează abilităţi de
cei mai respectabili profesionişti din experimentatori, constituind baza
ţară, iar pentru desemnarea profesorilor pentru îmbunătăţirea sistemului de
şcolari şi profesorilor universitari este învăţământ.
utilizat acelaşi cuvânt.
În Singapore talentul de pedagog se
În Cipru meseria de profesor este
identifică şi se promovează, fără a-l
extrem de atractivă. Reformele pentru
lăsa la voia întâmplării. Interesul
actualizarea acesteia sunt promițătoare,
pentru activitatea didactică este
dar trebuie susținute și extinse.
dezvoltat suficient de devreme, prin
Reformele sunt puse în aplicare pentru
stagii de formare, care sunt organizate
a încuraja educația publică de înaltă
pentru elevii de liceu; de asemenea,
calitate și îngrijirea copilului. Cu toate
acestora li se oferă oportunităţi de a
acestea, prevederile sunt insuficiente
începe cariera de la o funcţie destul de
pentru primii ani. Rata de participare la
mare, posibilitate considerată drept o
învățământul superior a crescut în
modalitate de a oferi elevilor o
continuare.
experienţă în condiţii reale de muncă.
Italia investește mult sub media UE în educație, în special în învățământul superior.
Ponderea profesorilor mulțumiți de locurile de muncă este printre cele mai mari din UE.
Învățământul obligatoriu bazat pe muncă în învățământul profesional și tehnic ar putea
ajuta la furnizarea de formare mai structurată pentru ucenici și să ușureze trecerea de la
educație la muncă.

Malta
Sunt în curs de îmbunătățire calitatea
predării și atractivitatea profesiei.
Îmbunătățirea calității investițiilor în
educație și dezvoltarea monitorizării și
evaluării sunt provocări cheie.

Irlanda
Irlanda are un cadru puternic pentru a
asigura profesori cu înaltă calificare și
planifică în continuare să răspundă nevoilor
în creștere. Pune în aplicare inițiative care
vizează îmbunătățirea și creșterea
participării adulților la învățare și formare.
SALARIILE PROFESORILOR ȘI
NIVELUL DE TRAI
Un profesor începător din Marea Britanie câștigă de trei ori mai mult decât
unul din România, însă și costurile sale de viață sunt cu 81% mai mari
decât în România, potrivit Numbeo. La fel, un profesor neamț la început de
drum ia lunar de șase ori mai mult decât unul de la noi, iar costurile de trai
sunt cu 84% mai mari. Un profesor la început de drum ia dublu decât unul
din Albania, țara care își plătește cel mai prost cadrele didactice, iar
costurile de trai sunt aproximativ la fel ca cele de la noi.
În România, ca în Bulgaria, Letonia, Ungaria, Polonia și Slovacia, salariul
pentru profesorii la început de carieră este sub pragul de 9.000 de euro pe
an. Aceste țări, sunt și țările UE cu cel mai redus PIB per capita. Salarii
similar de mici sau mai mici se găsesc în Albania, Bosnia-Herțegovina,
Muntenegru, Macedonia de Nord, Turcia și Serbia. Spre comparație, aceste
salarii se ridică la 22-28.000 de euro în țări precum Marea Britanie, Franța,
Italia, Portugalia, iar cele mai mari salarii sunt în Danemarca, Germania,
Luxemburg, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia – țările cu cel mai
mare PIB per capita. În Liechtenstein, salariile de pornire se ridică la 70-
90.000 de euro anual.
AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE DE A FI
PROFESOR ÎN DIFERITE ȚĂRI.
Avantajele de a fi profesor în diferite
țări.

Salariu bun (care variază în


funcţie de regiune), multe Un prim avantaj ar fi
zile de vacanţă, centre vacanţele plătite. Aici
educaţionale bine echipate, sunt 3 trimestre, a câte
cursuri de formare gratuite 12 săptămâni cu o
(care au început să fie tot vacanţă mică de o
mai puţine sau să dispară săptămână în fiecare
din cauza crizei sau a trimestru.
reducerilor de fonduri
pentru educaţie). (I.B.,
Spania)

Avantajul de a fi profesor în Avantaje: un program nu


Germania este că eşti prea încărcat, rămâi în
funcţionar al statului. De contact cu tineretul, eşti
aceea este o meserie sigură considerat intelectual şi ai
pentru că nu te pot concedia. multe concedii.
Dezavantajele de a fi profesor în diferite țări.

Zile foarte lungi la şcoală,


mult de lucru acasă. Dezavantaje: câteodată
Trebuie să te pregăteşti cu devine stresant şi prost
planuri de lecţii pentru a înţeles de către politicieni,
doua zi, trebuie să ai lipsa de seriozitate din
powerpoint-uri pregătite partea elevilor şi a
pentru lecţii. (A.K, părinţilor. (C.S., Belgia)
Anglia)
Dezavantajul ar consta în
faptul că greva este interzisă
pentru profesori. Ca profesor
nu poţi face grevă pentru a-ţi
cere drepturile, este interzis
prin lege, spre deosebire de
Franţa unde ţi se permite.
(R.H., Germania)
Concluzii
Mulţi cred că a fi profesor înseamnă doar a prezenta informaţiile în faţa
elevilor sau a studenţilor, a evalua nivelul acestora şi a-i ierarhiza prin note.
Profesia de cadru didactic este însă mult mai profundă, solicită calităţi
speciale, care se pot forma şi dezvolta doar dacă persoana respectivă
doreşte, cu adevărat, să fie profesor. Aceasta pentru că a fi profesor
înseamnă să te dedici celor pe care-i educi, să ai sentimente pozitive faţă de ei,
să le oferi respectul tău, să fii conştient că le influenţezi viaţa şi eşti
răspunzător pentru asta în faţa lor, a părinţilor, a societăţii. Desigur că profesia de
cadru didacti în Țările Europene are foarte multe beneficii, însă profesor in orice
țară trebuie să rămâie profesor.
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

 http://
publications.europa.eu/resource/cellar/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed7
1a1.0012.01/DOC_1
 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/5-16_0.pdf
 https://www.edupedu.ro/cum-sunt-profesorii-tratati-in-tarile-uniunii-europene
-si-ce-reforme-in-educatie-au-facut-acestea-recent
/
 http://
publications.europa.eu/resource/cellar/9ef5c37e-1b75-11e8-ac73-01aa75ed71
a1.0016.01/DOC_1
 https://www.edupedu.ro/cum-sunt-platiti-profesorii-romani-comparativ-cu-cei
-din-alte-tari-europene-printre-cele-mai-mari-cresteri-salariale-din-ultimii-ani
-dar-tot-cu-mult-in-urma-celor-din-statele-vest-europene-raport
/
 https://www.scoala9.ro/ce-salarii-au-profesorii-din-europa-romanii-castiga-ce
va-mai-bine-ca/754
/
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și