Sunteți pe pagina 1din 7

Crezul

Apostol Vlad-Gabriel, clasa a XI-a B


Ce este Crezul?
Numit si simbol de credință este un
element fundamental al
creștinismului fiind un text care
cuprinde sinteza credinței, o
formulare scurtă și clară a învățăturii
creștine. Acesta are, la fel ca alte
texte creștine, câteva taine pe care În ce circumstanțe a fost
încercăm să le deslușim.
scris
Cu ocazia sinodului ecumenic de la Niceea,
din anul 325 au fost formulate primele 8
capitole, referitoare la Dumnezeu Tatăl și
la Domnul Isus Cristos, urmând ca la al 2-
lea sinod ecumenic de la Constantinopol,
din anul 381, să fie formulate articolele 9-
12. Ultima variantă a Crezului a fost
De asemenea, acesta este abrobată la sinodul de la Calcedon,
împărțit în 5 părți. aceasta fiind asemănătoare pentru toate
bisericile creștine.
Prima parte, credința
in Dumnezeu Tatăl

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl


atotputernicul, creatorul Cerului și al
pământului, al tuturor văzutelor și
nevăzutelor.
A doua parte, credința in Dumnezeu
Fiul
Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din
Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu. Lumină din
Lumină. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o
ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a
noastră mântuire s-a coborât din cer. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria
Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit, și
s-a îngropat. A înviat a treia zi după scripturi și s-a suit la cer; șade de-a
dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a
cărui împărăție nu va avea sfârșit

!!!!!!!!! - O expresie plină de profunzime este în articolul doi, unde Domnul Iisus Hristos este prezentat sub
mai multe formule. „Sfinţii Părinţi au folosit aşadar mai multe expresii pentru a arăta legătura dintre
Hristos şi Tatăl: ‹‹Lumina din Lumină››, ‹‹Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat››, ‹‹născut›› şi ‹‹de
o fiinţă cu Tatăl››, iar printr-o altă expresie: ‹‹prin care toate s-au făcut›› au arată legătura lui Hristos cu
cele create, atrăgând astfel atenţia asupra faptului că Iisus nu face parte din creaţie, dar că de El depind
toate cele plăzmuite la facerea lumii”
Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață
dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul
purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul
este adorat și preamărit și a grăit prin
proroci.

A treia parte, credința


in Dumnezeu Duhul
Sfânt
Credința in Biserică

Cred într-una sfântă, catolică


și apostolică Biserică.
Ultima parte,
Credința în
înviere și viața
veșnică

“ Mărturisesc un botez Ultimele două articole vorbesc despre „învierea din


spre iertarea păcatelor. morţi” şi „aşteptarea veacului ce va să vie”. „Hristos
Aștept învierea morților și a venit pentru ca să ne dăruiască viaţa veşnică. El
viața veacului ce va veni. ne-a încredinţat de învierea morţilor prin învierile
săvârşite, dar mai ales prin propria Sa înviere.
Amin! ”
Pentru adevăratul creştin, veacul ce va să vie este
deja prezent în Biserică, este timpul ‹‹orientat
către››. El trăieşte în el chiar de pe acum”,

S-ar putea să vă placă și