Sunteți pe pagina 1din 30

Numiți imaginea-intrus.

Restabiliţi cuvintele pentru a obţine o


propoziţie.

naşterii lui ne umple sufletele de


Iisus Hristos lumină. Sărbătoarea

Sărbătoarea naşterii lui Iisus Hristos


ne umple sufletele de lumină.
• Ce idei vă sugerează tablourile obţinute
şi propoziţia descifrată?
• Identificaţi emoţiile personajelor din
imagine.
• Numiţi anotimpul acestor sărbători.
• Care este Semnificația Crăciunului?
petrecere Moş Crăciun

Semnificaţia
Crăciunului jucării
brad
aşteptare
cadouri

mâncăruri
• Cuvântul învăţătorului.
• Naşterea Domnului.Una dintre cele mai frumoase, mai
dragi şi mult aşteptate sărbători atât pentru cei mici, cât şi
pentru cei mari, săraci sau bogaţi este sărbătoarea Naşterii
Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos. Deşi este o sărbă-
toare veche de peste două milenii, minunăţia, sfinţenia şi
frumuseţea ei ne copleşeşte şi astăzi. Vestea Bună adusă
de Iisus, care s-a născut într-un sat neînsemnat din Iudeia,
a ajuns să fie răspândită pe tot globul pământesc. De
aceea, această zi este considerată sărbătoarea tuturor
creştinilor şi este aşteptată de fiecare dată cu noi emoţii, cu
mare bucurie. Adesea sărbătoarea Naşterii Mintuitorului
este asociată cu primii fulgi de zăpadă, cu mulţimea
luminiţelor strălucitoare, cu frumoasele colinde cântate de
copii şi tineri, cu darurile oferite copilaşilor, celor dragi şi
oamenilor nevoiaşi.
– Care este subiectul acestui text?
– Naşterea lui Iisus.
– Care este tema textului?
– Dăruirea.
YouTube, Colindă - Colinde de Crăciun
pentru copii | TraLaLa
• Vă plac visurile?
• Ce aţi dori să visaţi în următoarele nopţi?
Motivaţi-vă alegerea
De unde vine obiceiul de a da?
Obiceiul de a da şi a primi daruri vine de la însuşi
Dumnezeu, pentru că Naşterea Domnului Iisus
Hristos în lumea noastră este cel mai frumos Dar
care s-a oferit vreodată în acest univers. Ferice de
cei care îl acceptă în inima lor! Cu toate că Iisus s-a
născut într-o iesle săracă, El ne îmbogăţeşte zi de
zi cu binecuvântările Sale cereşti, ne aduce lumina,
pacea şi speranţa vieţii veşnice. La naşterea Lui,
omenirea a auzit vestea cea mai frumoasă, prin
îngerul care a zis:„Nu vă temeţi, căci vă aduc o
veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot
norodul: Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un
Mântuitor, care este Hristos, Domnul!”
1.Alcătuiţi Diamantul
în baza celor expuse.
2. Găsiţi însuşiri pentru cuvintele de
mai jos:
foc-jucăuş ;
noapte - ; 3.Expuneţi-vă
părerea în baza celor
sărbătoare-;
expuse.
colindă - ;
Iisus -.
Tehnica de lucru “PRES”
P- Eu cred că de Crăciun Iisus Hristos s-a născut într-o iesle săracă.
R- Îmi susțin punctul de vedere, deoarece am următoarele argumente:
•Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său pe pământ ca să se nască anume într-un
staul;
•Maria și Iosif s-au bucurat de nașterea pruncului Sfânt chiar și-n acel loc?
•Îngerul le-a adus o veste bună păstorilor și i-a îndreptat în staul, unde s-a
născut Iisus Hristos;
E- Îmi susțin argumentele cu următoarele exemple:
•Prin nașterea lui iisus Hristos într-o iesle, cunoaștem smerenia Lui;
•Toți așteaptă această sărbătoare cu mare bucurie;
S- Concluzionez, că Crăciunul aduce multă bucurie în sufletele oamenilor.
Susțin că Dumnezeu n-a ales un palat scump pentru nașterea Fiului Său, ci
un staul, o iesle săracă, ca să arăte lumii bunătatea Lui. Am învățat, că
Iisus Hristos a venit pe acest pământ și pentru cei săraci și pentru cei
bogați, ca să primim iertare și viață veșnică prin El.
Prezentarea Lapbook-urilor de către copii.
Matematica ne-așteaptă
să socotim rapid
problemele date!
a b P C P+C P-C
303 3   909   101   1010   808
104 4   416   26   442   390
404 2   808   202 1010
    606
108 4   432   27   459   405
308 2   616   154   770   462
207 3   621   69  690   552
105 7   735   15   750   720
Într-o școală sunt 264 de elevi în ciclul
primar, din care 129 sunt la clasele I și
a II-a. Câți elevi sunt în clasa a III-a,
dacă sunt mai mulți decât cei din
clasa a IV-a cât diferența dintre
numerele 900 și 879?

Schema problemei:
Cl. I. - ? elevi 129
Cl. II. - ? elevi 264
Cl. III. - ? elevi cu (900-879) m. m
Cl. IV. - ? elevi
Rezolvare:
1)264 – 129 = 135 (elevi), din clasele a III-IV;
2) 900 – 879 = 21(elevi);
3)135 – 21 = 114 (elevi), 2 părți egale;
4) 114 : 2 = 57 (elevi) din clasa a IV-a;
5) 57 + 21 = 78 (elevi), din clasa a III-a.
O seră a livrat într-o zi pe piață 656 de
trandafiri, cu 290 mai multe lalele, numărul
garoafelor însemnând jumătate din numărul
laleleor. Câte flori a livrat sera în acea zi?

Schema problemei:
Trandafiri . . . 656 flori
? flori
Lalele . . . ?, cu 290 m.m.
Garoafe . . . ? jumătate

Rezolvare:
1) 656 + 290 = 946(lalele)
2) 946 : 2 = 473 (garoafe)
3) 656 + 946 + 473 = 2 075 (flori), în total
Răspuns: În acea zi sera a livrat 2 075 flori.
Cornelia a citit 116 pagini dintr-o carte, iar
sora ei, Iulia, cu 70 mai puține. Vărul lor,
Ionuț, în clasa I, a citit o cincime din
diferența paginilor citite de verișoarele lui.
Câte pagini a citit Ionuț?

Rezolvare:
1)116 – 70 = 46 (pagini), a citit
Iulia;
2)(116 – 46) : 5 = 12 (pagini), a citit
Ionuț;
235 x 3 = Ordonați 108 x 9 =
crescător
705 972
numerele.

369, 705, 744, 124 x 6 =


123 x 3 = 748, 896, 972
744
369

112 x 8 = 187 x 4 =

896 748
• Continuaţi gândul: „În prag de sărbători
îmi doresc...”
• Completaţi următorul tabel:

Ce lăsăm în Aşteptările în
 
anul acesta? noul an.
 
Prezentarea picturilor și a lucrărilor cu bisere pe
numere
• Fie ca Isus, Pruncul venit între noi din iubire să ne facă
să ne simţim dezgustaţi de viaţa egoistă, absurdă, lipsită
de idealuri înalte şi să ne dea harul şi darul de a ne
construi o viaţă plină de dăruire, dar şi rugăciune,
umilinţă, dar şi îndrăzneală.
• Fie ca Pruncul care doarme pe paie reci să nu ne lase să
dormim liniştiţi, ci, dimpotrivă, să ne facă să ne simţim
caldul aşternut tare ca lespedea de piatră până ce nu ne
vom fi arătat plini de ospitalitate faţă de cei mai sărmani
ca noi.
• Fie ca păstorii care veghează în toiul nopţii “păzindu-şi
turmele” şi aşteptând zorii, să mijlocească pentru noi
înţelegerea sensului istoriei, importanţa aşteptării,
bucuria încredinţării propriilor vieţi în mâinile lui
Dumnezeu, inspirându-ne setea de a trăi întru sărăcie,
singura cale de a muri întru bogăţie.
• Fie ca în sufletele noastre să răsară speranţa.
Expuneți-vă părerea!
Azi am învăţat ...
Am realizat următoarele sarcini ...
M-a impresionat ......
Mi-a plăcut ....
Am admirat .....
Am învățat să ......
Aș dori să .....
Dacă aș avea posibilitatea .....

S-ar putea să vă placă și