Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE MECANICĂ
DEP. DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE
DROBETA TURNU-SEVERIN

SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL SISTEMELOR LOGISTICE

LOGISTICA PRODUSELOR PERISABILE LA UN SUPERMARKET

Conducator :
Conf.dr.ing.Savu Dănuţ
Masterand:
Ing. Ropa Ion Constantin

DROBETA TURNU-SEVERIN
2017
Cuprins

1. Noţiuni generale despre logisticã si logistica produselor alimentare


o Noţiuni generale despre logisticã
o Caracteristici generale ale produselor alimentare
o Logistica produselor alimentare

2.Caracteristici generale ale produselor lactate


o Caracteristici generale ale produselor lactate
o Perisabilitatea produslor
o Ambalare,transport şi depozitare produse lactate

3Analiza si evaluarea operatiunilor logistice la nivelul firmei S.C. PROFI ROM


FOOD SRL

1/13/22 2
1.1 Noţiuni generale despre logisticã

 Sistemul logistic este definit ca fiind sistemul care include toate fluxurile de
materiale de la achiziţionarea materiilor prime la livrarea produselor finite
către ultimul consumator, precum şi legăturile stabilite de fluxul
informaţional atât cel de control cât şi cel de înregistrare a mişcării
materialelor.

 Cele mai importante activităţi logistice sunt:

 transportul
 stocarea
 depozitarea
 manipularea
 sortarea
 condiţionarea
 recepţia produselor şi fluxurile informaţionale

1/13/22 3
1.2. Caracteristici generale ale produselor alimentare

 Produsele alimentare reprezintă o clasă specială din marea grupă a produselor,


datorită specificității condițiilor de existență, perisabilitatea lor punând în pericol
sănătatea și chiar viețile consumatorilor.

 După origine, alimentele formează două mari categorii:


− produse de natură vegetală,
− produse alimentare de origine animală.

Fig.1.Piramida alimentară
care contine cele 6 grupe de alimente

1/13/22 4
1.3. Logistica produselor alimentare

Depozitarea produselor alimentare sunt organizate în două tipuri:


− depozite specializate pe tipuri de produse alimentare stocate (uscate, lichide,
congelate)
− depozite polivalente care regrupează game variate de produse şi le livrează către
magazine de mărime diferită, dar reunite sub o marcă.

Manipularea produselor alimentare este o activitate care presupune deplasarea unui


produs sau mai multor produse alimentare în raza locului de muncă sau în apropierea
acestora,se poate face manual, mecanizat şi combinat funcţie de dimensiunea pieselor şi
de distanţa la care se vor deplasa acestea

Transportul produselor alimentare este o activitate de deplasare a acestora în spaţiu pe o


anumită distanţă si poate să fie:

− Transport intern (în interiorul întreprinderii) - transportul se realizează între secţii şi


sectoare de activitate precum şi în interiorul acestora, între spaţii de depozitare, puncte
de primire şi de expediţie, puncte de verificare şi control etc..
− Transport extern (în exteriorul întreprinderii) - se face pe distanţe medii şi lungi cu
mijloace de transport (autocamioane, autotrenuri, vagoane, vapoare etc.).
1/13/22 5
Controlul produselor alimentare este activitatea de verificare a concordanţei dintre
caracteristicile date în documentaţia produsului şi caracteristicile efective realizate de
respectivul produs în urma realizării ciclului de prelucrare.

Ambalarea produselor alimentare asigură protecţia temporară a produsului, în timpul


manipulării, transportului, depozitării, vânzării, contribuind şi la înlesnirea acestor
operaţii.

1/13/22 6
2.1 Perisabilitatea produslor

 Perisabilităţile sunt reduceri cantitative (de masă sau volum).

o Factorii obiectivi care determină perisabilitatea produselor alimentare sunt:

− procesul de evaporare a apei (deshidratare) la legume, fructe, carne, lactate, etc;


− volatilizarea substanţelor (băuturi alcoolice);
− fragmentarea produselor datorită factorilor mecanici (paste făinoase, brânzeturi, legume şi
fructe deshidratate, etc);
− debitarea în timpul operaţiilor de vânzare (brânzeturi, salamuri, cafea, etc);
− difuziunea grăsimilor prin ambalaj (brânzeturi, halva);
− mpregnarea (îmbibarea) ambalajelor cu produse pulverulente (făină, zahăr, etc);
− spargerea şi scurgerea (ouă, produse lichide ambalate în recipiente de sticlă).

o Factori subiectivi care determină perisabilitatea produselor alimentare sunt următorii:

− dotarea spaţiilor de păstrare cu aparate necesare menţinerii parametrilor atmosferici;


− gradul de calificare şi instruire a lucrătorilor;
− sisteme de ambalare şi materiale utilizate;
− felul şi frecvenţa operaţiilor de sortare, debitare, preambalare efectuate;
− durata de păstrare a produselor.
luni, 17 iulie 2017 7
 Garantarea calităţii produselor alimentare se face prin acordarea de către
producători a termenului de valabilitate şi a datei durabilităţii minimale.

Termenul de valabilitate reprezintă intervalul de timp în care produsele alimentare


depozitate şi transportate în condiţiile stabilite prin documentele tehnico-economice
trebuie să-şi păstreze nemodificate toate caracteristicile de calitate iniţiale putând fi
consumate în siguranţă deplină.
Data durabilităţii minimale este limita de timp în care produsul îşi menţine
caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare. Data durabilităţii
minimale se poate indica fie sub forma “A se consuma de preferinţă înainte de…”
menţionându-se ziua, luna şi anul

2.2 Caracteristici generale ale produselor lactate

 Laptele este unul dintre cele mai bogate alimente, conținând lipide, proteide, lactoză
și substanțe minerale
 Iaurtul este originar din Asia Mică şi Peninsula Balcanică. El se prepară din lapte
pasteurizat sau fiert
 Chefirul ester un produs originar din Caucaz și se obține printr-o dublă fermentaţie
(sub acţiunea bacteriilor lactice şi a drojdiilor aglomerate pe granulele de chefir):
 Alte tipuri de produse lactate:sana,branzeturile,etc.
1/13/22 8
2.3 Ambalare,transport şi depozitare produse lactate

− Ambalarea produselor lactate.


 Ambalajul produselor lactate trebuie să îndeplinească funcţiile următoare: de
protecţie, de transport, de pomovare. Materialele de ambalat propriu-zise pot
fi:cartonul, sticla, materiale plastice ,materiale complexe pe bază de aluminiu

− Transportul produselor lactate.


 Trebuie să se facă în condiţii care să asigure menţinerea în continuare a produselor la
temperaturi scăzute.

− Depozitarea
 Laptele praf poate fi depozitat pentru circa 6 luni la temperatura mediului ambiant,
dacă ambalajul este bine închis
 Iaurtul (şi alte lactate acide) poate fi păstrat prin refrigerare 2 – 3 săptămâni, dar nu
trebuie congelat pentru mai mult de 1 lună.
 Pãstrarea produselor se face în depozite frigorifice la temperaturi de 4 – 8 ºC pentru
majoritatea produselor şi umiditatea relativã de 80 - 85 %. Durata depozitãrii este de
minimum 12 ore şi maximum 48 ore.

1/13/22 9
3.Analiza si evaluarea operatiunilor logistice la nivelul firmei S.C. PROFI ROM FOOD
SRL

− Logistica are un rol din ce in ce mai important in activitatea firmelor, aflandu-se intr-
o conexiune permanenta cu productia, vanzarea, marketingul si servirea clientilor,
oferind un real avantaj competitiv.

− Mixul logistic include doua categorii de activitati: de baza si de sustinere.


o Activitatile de baza ( asigurarea standardelor de servicii pentru clienti, cumpararea,
transportul, gestiunea stocurilor si prelucrarea comenzilor) sunt operatiuni cheie care
se desfasoara in aproape orice canal logistic.
o Activitatile de sustinere (depozitarea, manipularea produselor, ambalarea si
activitatile legate de fluxurile informationale logistice) au loc in functie de conditiile
specifice ale firmelor si contribuie la realizarea misiunii logistice.

− In cadrul firmei S.C. PROFI ROM FOOD SRLse pot identifica urmatoarele activitati
logistice: aprovizionarea, transportul, depozitarea, manipularea si gestiunea
stocurilor.

1/13/22 10
Aprovizionarea
Obiectivul aprovizionării îl constituie asigurarea disponibilităţii asupra produselor
în cantităţile necesare, la calitatea stabilită, la termenele sau perioadele oportune şi la
cele mai mici preţuri.
Aprovizionarea îndeplineşte următoarele funcţii:
− Identificarea şi cuantificarea nevoilor proprii şi a cererii clienţilor
− Identificarea surselor de aprovizionare
− Contractarea şi lansarea comenzilor
− Primirea şi recepţia mărfurilor
Aprovizionarea la firma S.C. PROFI ROM FOOD SRL se realizeaza zilnic, in
urma unei analize prealabile a stocurilor si urmarind fiecare etapa a receptiei marfurilor.

Stocarea si gestiunea stocurilor


Stocarea constituie o componenta indispensabila a circuitului economic. Prin stoc
se întelege o cantitate de materie acumulata, disponibila pentru utilizari viitoare.
Stocarea reprezinta procesul de constituire si mentinere a stocurilor, iar prin
gestiunea stocurilor se întelege un ansamblu de politici cu privire la stocuri si procese
informational-decizionale pentru aplicarea acestora.
In cazul firmei, produsele achizitionate sunt stocate in depozitul propriu, iar
gestiunea stocurilor are la baza modelul FIFO ( First In, First Out).

1/13/22 11
Transportul
Transportul reprezinta o importanta componenta a misiunii logistice, si presupune
derularea urmatoarelor activitati:
-alegerea celor mai adecvate modalitati de transport ( rutier, feroviar, aerian si
naval);
-evaluarea si selectia ofertantilor de servicii de transport, la care apeleaza firma;
-stabilirea rutelor de transport;
-programarea transporturilor.
Fiecare lot de livrare va fi însoţit de certificatele de calitate si conformitate
întocmite conform dispoziţiilor legale în vigoare
Marfa transportată trebuie însoţită cu documentele necesare completate în
totalitate. Notele de livrare, facturile sau alte documente însoţitoare trebuie să conţina:
identificarea, numărul produselor, greutatea totală şi separată a fiecărui produs, numărul
comenzii firmei,

Depozitarea
Capacitatea maximă de depozitare este calculată în funcţie de criterii, precum:
ritmurile de comenzi şi perisabilitatea produsului.
Cel care se ocupa cu sistemul de depozitare este receptionerul care are principalele
responsabilităţi: aranjarea marfurilor pe grupe conform normelor europene, asigurarea
conditiilor de temperatura in depozit, primirea comenzii si depozitarea produselor in
depozit, întocmirea şi verificarea documentelor necesare preluării marfurilor.
1/13/22 12

S-ar putea să vă placă și