Sunteți pe pagina 1din 26

Resurse naturale - energia

 Efectele de mediu ale activităţii umane


 Resursele naturale – definire, clasificare
 Resursele de energie
• Energia si dezvoltarea
• Impactul de mediu
• Energia pentru dezvoltare durabila

 De citit:
• Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Ecosferă şi politici ecologice,
Editura ASE, Bucureşti, 2002, pg.47-59

1
Efectele activităţii umane
Acumularea
Consumul de resurse substantei si
energiei in
mediu -
POLUARE

Reducerea suprafeţelor
ocupate de PRESIUNEA Modificarea proceselor
ecosistemele naturale ANTROPICĂ de transformare a
materiei

Economie Bunastare
Schimbarea condiţiilor de
mediu
2
Resursele naturale
 Definire:
• Elemente ale naturii care sunt folosite pentru
satisfacerea necesitatilor omului
 Probleme:
• Identificarea
• Celor mai eficiente cai de utilizare
• Posibilităţilor de substituire a resurselor epuizabile
• Diminuarea dezechilibrelor de mediu determinate de
exploatarea, condiţionarea, prelucrarea şi utilizarea
resurselor/materialelor/energiei

3
Resursele naturale
 Clasificare:
• Modul de utilizare în faza de prelucrare
• Devin materii prime pentru sectorul secundar al economiei
• Sunt sau produc energie
• Sunt informaţionale
• Grad de cunoaştere
• Rezerve – identificate şi exploatabile
• Subeconomice – cunoscute, dar a căror exploatare nu este economică în
condiţiile tehnologice curente
• Necunoscute – presupuse a fi exploatabile
• Durabilitatea exploatării şi particularităţile refacerii
• Inepuizabile
• Epuizabile
• Neregenerabile
• Regenerabile

4
Variabilele utilizării resurselor
naturale
 Cererea pentru resurse
• Dimensiunea populaţiei umane
• Consumul mediul individual
 Oferta de resurse
• Fondul de resurse existent
• Capacitatea de refacere a resurselor

5
Dimensiunea populaţiei umane
 Populaţia se menţine constantă dacă rata
fertilităţii totale (RFT) este de 2.1
naşteri/femeie
 Jumătate din populaţia lumii trăieşte în ţări cu
RFT < 2.1
 ONU prevede o convergenţă a RFT către 1.85
şi o stabilizare la a populaţiei la 8 miliarde
 La o RFT de 1.3, populaţia se înjumătăţeşte în
45 de ani

6
Consumul mediu individual

Harta lumii Harta populaţiei

Harta bunăstării Harta emisiilor de CO2


7
Fondul de resurse existent
 Energie
• Resursele de energie care pot fi utilizate acoperă
nevoia de energie
• Problemă
• Costul extracţiei (concentrării) energiei
 Resurse biologice
• Păduri
• Resurse piscicole
• Sunt adesea subiectul supraexploatării
• Cauză – definirea imprecisă a drepturilor de proprietate

8
Capacitatea de refacere
 Amprenta ecologică
• Măsoară suprafaţa necesară populaţiei
umane pentru a produce resursele pe care
le consumă şi pentru a absorbi deşeurile
generate
• Permite aprecierea decalajul dintre ritmul
utilizării resurselor naturale şi ritmul
refacerii lor

9
 Amprenta ecologică este în prezent cu
23% mai mare decât capacitatea de
refacere a resurselor, adică
 Pentru a reface resursele consumate
într-un an, sistemul ecologic global are
nevoie de un an şi două luni
 Dimensiunea amprentei ecologice s-a
triplat faţă de valorile din 1960

10
Sursele de energie
 Energia – capacitatea de a realiza ceva
 Sursele de energie
• Combustibili fosili
• Biomasa
• Potenţial hidroenergetic
• Energie eoliana
• Energie solara
• Energie nucleara
• Energie geotermala

11
Structura surselor de energie în
diferite etape istorice
Mijlocul secolului XXI

Sfarsitul secolului XX

Inceputul secolului XX

Mijlocul secolului XIX

SecXV

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Puterea animalelor Biomasa Carbune Petrol Gaze naturale Energie nucleara Hidrogen

12
Energia şi dezvoltarea
 Disponibilitatea energiei este o condiţie cheie pentru
dezvoltarea economică şi socială
 Structura surselor de energie în prezent:
Pe trol

Cărbune

11% 1% Gaze naturale


2%
7% 34%
Nuc le ar Petrol 34%
Hidro Cărbune 24%
21% Biomasa şi Gaze naturale 21%
de şe uri
24% Alte le Dependenta de combustibili
Sursa: IAEA, 2000
fosili 79%

13
Globul care se micşorează
1500-1840 1850-1930 1950’ 1960’

Viteza medie a Viteza medie a locomotivelor Viteza medie a Viteza medie a


trăsurilor şi corăbiilor cu aburi 65 mile/ora avioanelor cu elice avioanelor cu reacţie
10 mile/ora Viteza medie a vapoarelor cu 300-400 mile/oră 500-700 mile/oră
aburi 35 mile/oră

Sursa: The MacGraw-Hill Companies, Inc., 2000

14
 Întrebări şi probleme:
• Sursele de energie sunt finite?
• Sursele de energie sunt pe cale să se epuizeze?
• Cât va mai dura “epoca” petrolului ieftin?
 Disponibilitatea petrolului se bazează pe:
• Descoperirea de noi zăcăminte
• Exploatarea zăcămintelor de mare adâncime
• Exploatarea zăcămintelor din platformele continentale
ale mărilor şi oceanelor
• Extracţie mai multor fracţiuni de hidrocarburi din
zăcăminte

15
Impactul de mediu al energiei
 Se produce în fiecare din etapele ciclului
de viaţă, pentru fiecare fiind relevante
diferite forme de impact de mediu

16
Extracţie – degradarea
peisajului

17
Transport – “maree negre”
Poluarea apelor marine

18
Prelucrare, utilizare – poluarea
aerului
 Efecte primare
• Poluarea aerului este determinată, în principal, de
utilizarea energiei
• Poluanţi: dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); dioxid
de sulf (SO2); compuşi organici volatili (COV); hidrocarburi;
monoxid de carbon (CO)
Surse de poluare
a aerului

Fixe Mobile

Sisteme Combinate
Centrale termice Automobile Aeronave Vapoare
de încălzire industriale

19
Efecte cumulative ale poluării
aerului
Schimbări climatice

1400

Emisii indire c te
1200 Emisii direc te

Dioxid de

Grame CO2 e c hivale nt/ kWh


c arbon 1000

6% CFC 800
19%
600
Me tan

400
11% 64%
Oxid azotos
200
Sursa: Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Ecosferă şi politici ecologice, Editura ASE,
Bucureşti, 2002, p.27
0
Carbune Gaze Hidro S olar Eolian Nuc le ar
naturale
Notă: barele duble arată limitele variaţiei
Sursa: IAEA, 2000

20
Efecte cumulative ale poluării
aerului
Ploi acide

A B

21
Efecte cumulative ale poluării
aerului
Smog

22
Energia pentru dezvoltare
durabilă
 Societatea modernă trebuie să dea un răspuns pozitiv
pentru:
• Creşterea nevoilor de energie
• Asigurarea dezvoltării economice
• Protejarea mediului
 Nevoile de energie ne aşteptăm
• Să crească puternic în ţările în curs de dezvoltare
• Să se stabilizeze în ţările dezvoltate
 Reducerea emisiilor de gaze de seră şi a dependenţei de
combustibilii fosili sunt principalele presiuni care vor spori
utilizarea surselor de energie regenerabile (SER)

23
Sursele de energie regenerabilă
 Probleme în utilizarea SER
• Gradul mare de dispersare
• Disponibilitate locală
• Ritm prea lent de regenerare
 SER competitive în contextul politicilor de
mediu si energetice
• Potenţialul hidroenergetic
• Energia mareomotrică
• Energia geotermală
• Energia eoliană
• Biomasa – biodiesel, lemn, alcool etilic, biogaz

24
Surse suplimentare
 Brown, L. (coord.), Eco-economia, Editura
Tehnică, Bucureşti, 2001
 Gore, A., Pământul în cumpănă. Ecologia şi
spiritul uman, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
 Georgescu-Roegen, N., Legea entropiei şi
procesul economic, Editura Expert, Bucureşti,
1996
 Rojanschi, V., Bran, Florina, Grigore, F.,
Diaconu, S., Elemente de economia şi
managementul mediului, Editura Economică,
Bucureşti, 2004

25
Data viitoare
 Tematică
• Resursele naturale – materiale şi alte tipuri de resurse
(apă, biodiversitate, sol etc.)
 De citit:
• Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Ecosferă şi politici
ecologice, Editura ASE, Bucureşti, 2002, pg.47-59
• Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Trică, Carmen Lenuţa,
Eco-economia ecosistemelor şi biodiversitatea,
Editura ASE, Bucureşti, 2004, pg.99-144

26

S-ar putea să vă placă și