Sunteți pe pagina 1din 9

FUNCȚIILE LIMBAJULUI

 FUNCȚIA LIMBAJULUI este relația între o anumită formă


lingvistică și contextul/poziția socială ori interpersonală în care
Cum definim această formă lingvistică este utilizată; însumează comunicarea
funcția limbajului? ideilor, exprimarea atitudinilor.

Care este scopul


limbajului?  SCOPUL LIMBAJULUI este acela de a transmite informații.
Esențială este funcția sa de comunicare.
Funcțiile limbajului sunt strâns determinate de actul
limbajului, care presupune emițătorul și receptorul.

Trei funcții principale ale limbajului se desprind în actul


comunicării:

funcția expresivă, stabilită în funcție de relația cu


Care sunt emițătorul;
funcțiile limbajului? funcția interogativă sau de apel, în raport cu
destinatarul;

funcția de reprezentare, stabilește relația între enunț


și universul exterior.
Vă amintiți?
1. Funcţia expresivă sau emotivă se referă la
E(emițător);  
2. Funcţia conativă se fixează pe R(receptor); 
3. Funcţia poetică centrată pe mesaj(M), pune în valoare
Roman Jakobson mesajul;
în Essais de
linguistique 4. Funcţia metalingvistică are în vedere codul(Co);  
générale, 1963, 5. Funcţia fatică centrată pe canal(Ca);  
stabilește șase funcții 6. Funcția referențială trimite la context(Con/ Rf) sau
ale limbajului
referent): transmite informații despre lumea reală sau
imaginară.
1.Funcția emotivă sau expresivă sau interjecțională – arată atitudinea
vorbitorului față de enunț. Emițătorul își exprimă sentimentele. Apare în
texte, precum: scrisoarea, jurnalul, memoriile, autobiografia, poezia,
eseul prin pronume și verbe la persoana I, interjecții cu valoare afectivă,
exclamații.
2.Funcția conativă sau impresivă (centrată pe R) când Emițătorul încearcă
să-l influențeze, să-l incite la acțiune pe interlocutor prin îndemn, ordin,
Caracteristicile rugăminte. Texte specifice: publicitare, discursuri politice, poezia
funcțiilor în care militantă, pledoarii. Sunt prezente mărci ale vocativului și imperativului(
sunt angajați factorii pronume și verbe la persoana a II-a; formule de adresare, apelative,
substantive în vocativ).
comunicării
3.Funcția poetică centrată pe mesaj (pune în valoare mesajul). Reprezintă
funcția esențială a artei verbale. Texte specifice: poezia, jocurile, textele
publicitare, descrierile literare, teatrul. Este prezentă prin: cuvinte cu
sens conotativ,/ expresiv/ figurat figuri de stil, imagini artistice, elemente
de prozodie. Această funcție se manifestă nu numai în poezie, dar și în
vorbirea curentă, în expresii și locuțiuni populare, în sloganuri, proverbe,
etc.
3. Funcția metalingvistică (centrată pe cod) are în vedere modul în care
funcționarea nivelurilor limbii favorizează și facilitează comunicarea(nivel
morfologic, sintactic, lexico -semantic). Texte: definițiile, comentariile de text,
explicațiile științifice și tehnice. În texte regăsim formulări care verifică
înțelegerea informației: Ai înțeles despre ce discutăm?; Ai priceput ce ți-am
zis? ; „Șuț" înseamnă „hoț”; Săgeată înainte înseam­nă „sens unic".

Caracteristicile 4. Funcția fatică (centrată pe canal) controlează canalul, verifică dacă


receptorul este atent și canalul funcționează fără factori perturbatori. Texte:
funcțiilor în care convorbirile telefonice, dialogul din piesele de teatru, punerea în pagină.
sunt angajați factorii Menține contactul dintre interlocutori, prin verificări și confirmări: Mă auzi?;

comunicării Mă vezi când îți explic?; Acum, urmăriți-mă cu atenție!; Alo, mai ești pe fir?

5. Funcția referențială sau denotativă (centrată pe context sau referent):


transmite informații despre lumea reală sau imaginară. Este numită și
informativă, fiind funcția primordială. Texte în care se întâlnește: procesul-
verbal, rezumatul, textele juridice și științifice, programele unor evenimente. Îi
aparțin enunțuri neutru- informative ca: Cățelul este un animal domestic.
Relația
factorul de comunicare
– funcția limbii
 

1. Alcătuiți enunțuri care să ilustreze cele șase funcții ale


limbajului:
 metalingvistică

expresivă

referențială
APLICAȚII fatică

poetică

conativă

Webografie:
https://www.google.com/search?q=functiile+limbajului+imagini&tbm
https://ebacalaureat.ro/
https://muhaz.org/

S-ar putea să vă placă și