Sunteți pe pagina 1din 17

MANAGEMENTUL

CARIEREI

Modulul IV
PROGRAMA ŞCOLARĂ
Din perspectiva competenţelor de
management al carierei, la disciplina
Consiliere şi dezvoltare personală elevii:
- explorează lumea educaţiei şi lumea
muncii,
- îşi dezvoltă capacitatea de a lua decizii
referitoare la educaţie, carieră şi stil de
viaţă.
Competenţă generală:
4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin
valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații
Competenţe specifice:
4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru
alegerea carierei
- discuţii în perechi/echipe: „De ce mergem la școală? ”, „Școala mea – cum
mi-ar plăcea să fie la școală/în clasa mea? ”, „Ce îmi place cel mai mult/cel
mai puțin la școală? ”
- exerciții de corelare a disciplinelor școlare cu profesii pentru care este
necesară studierea acestora: „La ce ne folosește studiul
istoriei/matematicii/muzicii etc.? ”, „Dacă aș fi șofer/asistentă medicală/
inginer etc. ce ar trebui să știu/să știu să fac/să învăț la școală? ” și
introducerea rezultatelor în portofoliul personal de învățare
- organizarea unor expoziții de postere, colaje cu fotografii, materiale din
activitățile școlare și extrașcolare preferate de elevi: „Ce îmi place să fac la
școală”, „Ce îmi place să fac în timpul liber” și introducerea rezultatelor în
portofoliul personal de învățare
 
4.2. Identificarea unor ocupații din domenii diferite de activitate și a
beneficiilor acestora pentru persoană și pentru societate
- documentarea și prezentarea de către elevi a unor fișe ale unor ocupații
„Dacă aș fi șofer/asistentă medicală/ inginer/ cercetător etc. unde aș
lucra/în ce condiții/ce calități personale /ce pregătire ar fi necesare/ce stil
de viață as avea/aș putea găsi un loc de muncă/ce salariu aș avea/aș
putea să inventez ceva nou” și introducerea rezultatelor în portofoliul
personal de învățare
- realizarea unui eveniment de prezentare a unor profesii tradiționale,
actuale, de viitor, de tipul: „Carnavalul profesiilor”
- organizarea unor vizite pe plan local la: biblioteci, bănci, cabinete din
domeniul juridic, companii pentru familiarizarea cu diferite domenii de
activitate și medii de lucru
- elaborarea și rezolvarea în perechi a unui careu de cuvinte încrucișate,
care să conțină ocupații din diferite domenii de activitate
 
Etapele orientării în carieră
DEZ
VOL
TAR
EA
CAR
IERE
I
ANGAJARE

CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

LUAREA DECIZIEI

EXPLORAREA PROFESIILOR

AUTOCUNOAŞTERE
Conţinuturi

• Rolul educaţiei în alegerea unei cariere


• Ocupații și domenii de activitate
• Beneficiile ocupațiilor pentru individ și
pentru societate: remunerație, perspective
de angajare, stilul de viață, prestigiu,
rezolvarea unor probleme globale .
 
Scopul activităţilor: dirijarea procesului
de formare a personalităţii fiecărui elev în
parte în direcţia realizării unei
concordanţe între ceea ce vrea (sistemul
de preferinţe, aspiraţii si dorinţe), ceea
ce poate (cunostinţe, abilităţile si
capacităţile de care dispun) şi ceea ce
trebuie să facă elevul (oferta de muncă,
cerinţele vieţii sociale).
 
Termeni cu care se operează
• Carieră- traseul parcurs de o persoană prin învăţare şi
muncă. In prezent, noţiunea de carieră are un sens mai
larg, prin aceasta înţelegând traseul parcurs de o
persoană prin învăţare şi muncă
• Profesie şi ocupaţie Profesia este specialitatea
(calificarea) obținută prin studii, în timp ce ocupația este
specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de
muncă. Profesia sau slujba/jobul reprezintă doar o parte
din cariera unei persoane.
• Interese- preferinţele cristalizate ale unei persoane
pentru anumite domenii de cunoştinţe sau de activitate
• Valori- convingerile bazale ale indivizilor; surse
motivaţionale şi ale standardelor individuale de
performanţă într-un anumit domeniu
• Aptitudini- potenţialul unei persoane de a
învăţa şi a obţine performanţă într-un anumit
domeniu.
• Caracteristici de personalitate– pattern-uri
tipice de gândire, comportament, afectivitate şi
relaţionare pe care le manifestă o persoană
Cum pregătim elevii să înţeleagă
oportunitățile pe care le oferă
educaţia pentru alegerea carierei
Cafeneaua publică
Fiecare grupă (masă) are de formulat
idei/răspunsuri pornind de la întrebarea ce îi este
adresată (din perspectiva unor elevi de clasa
aVa). In fiecare grupă, un cursant va fi gazda şi
va nota pe foaia grupei răspunsurile şi ideile
colegilor (15 minute). După scurgerea timpului,
grupele se vor muta la altă masă unde gazda le
va prezenta ideile notate până atunci. „Musafirii”
vor completa lista cu alte idei/răspunsuri. Toţi
cursanţii (cu excepţia gazdelor) trec pe la toate
mesele. La final, fiecare gazdă prezintă
concluziile.
 Cum mi-ar plăcea să fie şcoala/clasa mea?
 La ce ne foloseşte studiul disciplinelor din
programul şcolar?
 Ce calităţi personale m-ar putea ajuta să am
profesia pe care mi-o doresc?
 Ce meserii ar putea fi necesare atunci când
vom fi adulţi (şi poate că nu există acum)?
Activităţi de autocunoaştere
Busola individuală
- Se vor forma grupuri mici de 3-4 persoane. Individual, pe fişa
personală se desenează o busolă. Se vor nota polii busolei “Ce pot să
fac?/ Ce nu pot să fac?”
- După completarea fişelor, fiecare participant îşi va prezenta
răspunsurile colegilor de grup.
- La nivelul grupului se va discuta:
Cât de uşor/greu poate fi pentru un elev de clasa a V a acest exerciţiu?
Cum pot fi susţinuţi elevii pe parcursul acestei activităţi? (exemple de
întrebări de sprijin),
În ce măsură îi ajută pe copii să se cunoască?
- Fiecare grup va prezenta concluziile exerciţiului.
Activităţi de explorare a
profesiilor
Arborele profesional
• Desenează un arbore, iar în coroana lui trece: în partea dreaptă
meseriile membrilor familiei din partea mamei (bunici, unchi, mătusi,
verisori), iar în partea stângă a membrilor din partea tatălui.
• Fiecare îşi prezintă arborele şi au loc discuţii.
• Discuţii referitoare la modul în care pot fi sprijiniţi copiii în activitate,
sarcini care pregătesc activitatea şi teme care pot urma (interviuri cu
membrii familiei, informaţii suplimentare despre fiecare ocupaţie,
prezentarea ocupaţiei care suscită cel mai mare interes etc).
Careu de cuvinte încrucişate
În perechi, elaborati câte un careu de cuvinte încrucişate cu
definiţii referitoare la profesii, soluţia careului fiind un cuvânt
cheie, la alegere: meserie, educaţie, carieră.

Ce etape poate avea această activitate într-o oră de


Consiliere şi dezvoltare personală?
Evaluarea elevilor

În grupuri de 3-4 persoane, realizaţi design-


ul unui eveniment care va avea drept scop
“evaluarea” elevilor în urma parcurgerii
modulului “Managementul carierei”.
Prezentarea şi analiza produselor activităţii
de grup
Dezbatere: rolul evaluării, modalităţi creative
de evaluare a elevilor din perspectiva
managementului carierei.
Evaluarea cursului
• FILM
* Portofoliul de evaluare – o activitate subsumată unei
competenţe generale/ specifice sau conţinut din programă
Documentul care contine activitatea va fi denumit cu:
Numele_prenumele cursantului_prescurtarea denumirii
unităţii şcolare_cod disciplină
De ex: Popescu_Maria_Sc59_CDP
De menţionat în Subiect sau în corpul mesajului- grupa 6
(grupa de la CN Spiru Haret), respectiv grupa 11 (grupa de
la Sc. 190)
Transmis pe adresa besliudaniela1@gmail.com
Termen: 17 septembrie 2017

S-ar putea să vă placă și