Sunteți pe pagina 1din 4

Nivel I: GRUPA MICĂ

Tema anuală de studiu: „CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”


Tema săptămânii: NE JUCĂM CU ZÂNA IARNĂ
Tema zilei: IARNA-I DARNICĂ
Domeniul experienţial: DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV
Tema activității: NE JUCĂM CU IARNA
Mijloc de realizare: modelaj
Tipul de activitate: formare de priceperi și deprinderi
Durata: 15 MIN
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
formarea unor deprinderi și priceperi plastice specifice nivelului de dezvoltare
motrică
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 - Să denumească ustensilele și materialele de lucru;
O2 - Să folosească corect materialele de lucru;
O3 - Să realizeze tema propusă folosind diferite tehnici specifice modelajului:
mișcarea circulară, mișcare translatorie, mișcare de aplatizare;
O4 - Să înfrumuseţeze mediul ambiant folosind propriile lucrări.
 
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: exercițiul, explicaţia, observaţia, demonstrația,
instructajul verbal, conversația, aprecierea verbală
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: plansete,plastilina,stimulente
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual

ETAPELE INSTRUIRII
1. Moment organizatoric
2. Captarea atenției
3. Anunțarea temei și a obiectivelor
1. Prezentarea noului conținut și dirijarea învățării
Intuirea materialelor
Analiza modelului
Explicarea și demonstrare tehnicii de lucru
Executarea lucrărilor de către copii
- Realizarea unor exerciţii în scopul încălzirii muşchilor mici ai mâinii: închiderea şi
deschiderea rapidă a pumnilor, mişcarea degetelor ,etc.
1. Obținerea performanțelor
Executarea propriu- zisă a lucrărilor de către copii
 Se reactualizează obiectivele, cerinţele privind corectitudinea, acurateţea lucrărilor,
cooperarea între copii.
 Se stimulează încrederea în forţele proprii, se încurajează copiii, se reiau explicaţii
dacă se observă că nu au fost înţelese.
1. Evaluarea lucrărilor
Se anunţă încetarea lucrului.
Se realizează o expoziţie cu lucrările copiilor, fiind apoi analizate din punct de vedere
calitativ şi cantitativ cu ajutorul copiilor (cât este posibil).
1. Încheierea activității
Se reamintesc subiectul şi tehnica de lucru folosită.
Se fac aprecieri generale şi individuale asupra modului de desfăşurare a activităţii şi
participarea copiilor
Stimulente