Sunteți pe pagina 1din 17

| ||

  || 

 | | 
S
O | 
L
U
T
I
I
SOLUŢIILE MEDICAMENTOASE
M sunt preparate farmaceutice lichide,
care conţin una sau mai multe substanţe
E
medicamentoase dizolvate într-un
D solvent sau amestec de solvenţi
I
C
A Soluţiile medicamentoase au fost
printre primele forme farmaceutice,
M
preparate de omul primitiv.Date scrise
E despre soluţii există din antichitate.
ISTORIC
N Denumirea de SOLUTIONES este
T înscrisă în F.R. IX,
O Sunt şi printre primele forme
A farmaceutice fabricate industriale.
S

SOLUŢII APOASE
DUPĂ NATURA SOLUŢII ALCOOLICE
SOLVENTULUI SOLUŢII GLICEROLATE
C SOLUŢII ULEIOASE
L SOLUŢII ETERICE,ETERO-
A ALCOOLICE
S
I DUPĂ COMPOZIŢIE SOLUŢII SIMPLE ( cu o singură
F substanţă medicamentoasă)
I SOLUŢII COMPUSE( cu
C două sau mai multe substanţe
A medicamentoase)
R DUPĂ
E MODUL DE
PREPARARE SOLUŢII OBŢINUTE PRIN
DIZOLVARE
SOLUŢII OBŢINUTE PRIN
AMESTECARE
DUPĂ CALEA DE
ADMINISTRARE
SOLUŢII DE UZ INTERN
SOLUŢII DE UZ EXTERN
|!"#!"

DEZAVANTAJE ALE
SOLUŢIILOR
AVANTAJE ALE SOLUŢIILOR Œ au stabilitatea cea mai mică
Œ-uşurinţa de administrare pentru dintre topate produsele
bolnavii care au dificultăţi la farmaceutice;
înghiţirea formelor solide;
Œ-oferă cea mai mare absorbţi şi Œ-ocupă volum şi prezintă
biodisponibilitate; masă mare, necesită spaţii
Œ-evită acţiunea iritantă a unor mari de depozitare, transport
forme solide ( pulberi, capsule dificil al recipientelor;
,comprimate) care în contact cu
mucoasa stomacală pot provoca Œpot fi uşor invadate de
iritaţii; microorganisme, deea ce
Œ-permit adăugarea unor impune adăugarea de
substanţe auxiliare( aromatizanţi, conservanţi;
coloranţi, corectori de miros şi de
gust
Reprezintă faza
SOLVENŢI
dispersantă
(dizolvantul), care
transformă substanţa Solvenţi
medicamentoasă în polari
soluţie, prin dizolcare. ŒApă
V 

 CLASIFICARE Dup㠌Alcool
 : constituţia ŒGlicerol
să aibă o mare chimică
capacitate de dizolvare; Solvenţi nepolari:
să fie puri din punct de ŒAcetonă
vedere chimic;
să nu interacţioneze cu ŒBenzen
substanţele ŒCloroform
medicamentoase£
să nu fie toxici, iritanţi
,inflamabili;
-să fie stabili şi să După miscibilitatea cu apa:
asigure stabilitate Œ-solvenţi miscibili cu apa
soluţiei; Œ-solvenţi nemiscibili cu apa
să nu aibă acţiune
farmacologică proprie
SOLVENŢI MISCIBILI CU APA

ALCOOLUL ETILIC-este cel mai


utiliztat solvent, după apă. Este GLICEROLUL ( GLYCEROLUM, F.R.X)
produsul de distilare a lichidelor Este obţinut prin saponificarea grăsimilor
zaharate fermentate. Se amestecă în Lichid limpede, incolor, vâscos,higroscopic, fără
orice proporţie cu apă, miros, gust dulceag,mai dens decât apa,miscibil
acetonă,eter,glicerol,cloroform.. cu apa şi alcoolul, puţin solubil în acetonă,
Se prezintă în două forme: insolubil în cloroform, eter, uleiuri grase şi
| |  uleiuri volatile.
conţine 96%v/v amestec de alcool -Capacitatea de dizolvare creşte prin încălzire,
absolut în apă. cu scăderea vâscozităţii ( fără a depăşi 1300C.
| |  -Este higroscopic, poate absorbi apa până la
 ),alxcool de 25% din greutatea sa.
700,obţinut prin amestecarea, în Se utilizează ca:
anumite proporţii a alcoolului -solvent şi cosolvent pentru produse de uz
concentrat de 960 cu apă, la 200C. intern , extern.Dizolvă:alcooli,zaharuri,săruri
Proprietăţi: lichid incolor,limpede, minerale, săruri organice, unele materii
volatil, inflamabil, cu miros colorante.
caracteristic şi gust arzător. - conservant antimicrobian-are proprietăţi
-Are proprietăţi antiseptice şi antiseptice datorită higroscopicităţii;
dezinfectante. -umectant şi emolient- datorită vâscozităţii
-În preparatele de uz intern are rol aderă la piele şi mucoase, menţinând umiditatea
conservant, împiedicând la suprafaţă.
dezvoltarea microorganismelor -are acţiune farmacologică proprie-este laxativ
-Amestecul de alcool şi apă are uneori intern prin efectul iritant ( administrat repetat
putere de dizolvare mai mare decât pe cale orală poate provoca gastrită) şi laxativ
fiecare solvent în parte. extern.
SOLVENŢI NEMISCIBILI CU APA
ULEIURI VEGETALE
ULEIUL DE
-sunt fluide la 200C, limpezi, anhidre, de MĂSLINE
-unele sunt solide la 200C: uleiul de cacao şi de -obţinut prin presare la
palmier. culoare galben deschis,fără rece
miros,vâscoase, densitate mai mică cecât a apei. -lichid galben-verzui,
-sunt insolubile în apă şi alcool, solubile în gust dulceag, miros
solvenţinemiscibili cu apa( benzen,eter, plăcut, nu este sicativ
cloroform)
-se utilizează pentru
ULEIUL DE FLOAREA
SOARELUI soluţii injectabile,
Œuleios, limpede, soluţii de uz intern şi
galben auriu, foarte extern, unguente
solubil în benzen, ULEIUL DE RICIN
cloroform,eter, greu Œ-un ulei gras obţinut prin
solubil în alcool, presare la rece ŒULEIUL DE GERMENI
insolubil în ap㠌- utilizează lichid vâscos, DE GRÂU
Œ-se utilizează pentru incolor sau slab gălbui, cu ŒULEIUL DE SOIA
prepararea soluţiilor miros şi gust particular, ŒULEIUL DE ARAHIDE
uleioase de uz intern densitate între 0,945-0,966 ŒULEIUL DE MIGDALE
Œ-se pentru soluţii ŒULEIUL DE IN
şi extern ( picături injectabile, emulsii, ULEIUL DE AVOCADO
pentru nas,picături unguente, loţiuni de uz
oftalmice. extern , cosmetică
ALTE ULEIURI VEGETALE
EDULCORANŢI SINTETICI:
(substanţe auxiliare cu zaharina,aspartamul,
rol de corector de gust) zaharina sodică

AROMATIZANŢI
(substzanţe auxiliare
cu rol corector de gust
şi miros pentru uz
intern şi extern) SINTETICI
Cloroform,vanilina,mentol,
esteri, alcooli, acizi graşi

NATURALI
COLORANŢI Siropul de portocale
Roşu- cireşe, vişine, Siropul de vişine
zmeură, căpşuni Siropul de cacao
Galben- banane, Uleiuri volatile ( chimen,cuişoare©
portocale, citrice portocale, mentă
Verde-mentă
SOLUŢII APOASE
FOLOSITE IN FARMACIE
2 
 


ŒEste solventul cel mai important şi


cel mai economic.
ŒEste un lichid limpede, incolor, inodor,
insipid, complet lipsită de săruri şi
microorganisme.
ŒSe prepară din apă potabilă, prin
distilare, un procedeu de purificare a
unui lichid prin vaporizare urmată de
condensarea vaporilor.

Este destinată:
Œ preparării medicamentelor,
Œ dizolvării pulberilor pentru preparate injectabile
Œ diluării preparatelor concentrate
SOLUŢIA DILUATĂ DE PEROXID DE HIDROGEN
( APA OXIGENATĂ)
÷  
 H2O2
 
  


 
 

 
 

  
Acţiune terapeutică

 
 
Apa oxigenată se descompune


   
cu eliberare de oxigen activ, ceea


  
ce îi imprimă acţiunea
 

 
 

 
tewrapeutică.

 

› 
 

j ©
 
 
dezinfectantă,

 
 
hemostatică,

 
 
decolorantă
 
  


  
 


 !

 
"
 
 u #
  $%
 &'
( 

 )&''
÷*+,-.*
/ 
*+,0.(/1$.2(*+
 
 
&3'

$%+
 

& Acţiune terapeutică:
( 

 1 


)&''' /
 
÷*+,-.* ÷
 

/  

÷ : + 

 ! 

 
   (


 
 
 !   

4&3'$
! 
 !  


 
 
 
 
  

  
   
 


 
  
 

  


  
 


 !

1 
   

  
 |  
||
 

 !
 

 !   

 

 ! 

  


 
 
1+.9.$1

 


 
   
 

 !  

  


(+7**+(-1

! 

5.$-,$. 

  !
  
 


   
 


  
 u*$÷1/1
5$161-($1 ! 

 8''
„„
„

„
 „
„„

$%÷ &
( 
 &''
÷ #
7  

 ! 
 
 
 
  
 

 
*


  
  
  

 ! 
  
  

 
 
 


 

 
 
  !
 

  
(
 
 #
! 
! 


÷ #÷ 

 
 
  
   
  
  

 
 


 
 
 

 

 
 
   
 

 
 
  
(
 
 #

 
 


$%
"
.  
;
<=  

>?3
  ='' *+,0.((+7**+.7:/1.*/.*/,$(-
&''

÷ #
 ! @. 
 

   

 
 
 !  
   

 
  
 


 
  

 

 
   

(
 
 #  
 
 


 

BB | 
$! $%
 %&
 %$ 
!%'(()%B 
%* %$&
%* %$|
+++$$