Sunteți pe pagina 1din 76

EXAMINAREA STĂRII

PSIHICE
SCOP
• Diagnostic

• Plan terapeutic

• Gestionarea cazului pe termen mediu


şi lung
ISTORICUL PSIHIATRIC

• Identificarea pacientului
• Motivele solicitării
• Istoricul tulburării prezente
• Alte tulburări psihice din trecut
• Boli somatice
• Antecedente HC
• Istoricul dezvoltării personale
IDENTIFICAREA PACIENTULUI

• Vârstă şi sex
• Rasă, etnie
• Religie, familie, ocupaţie
• Studii
• Stagiu militar
MOTIVELE SOLICITĂRII
• Se notează cuvintele pacientului

• Date de la familie

• Date de la prieteni, poliţie, vecini etc.


ISTORICUL TULBURĂRII PREZENTE

• Descrierea simptomelor şi cronologia acestora


• Durată, debut, intensitate, periodicitate, factori
declanşatori
• Factori agravanţi sau protectivi
• Intervenţii terapeutice anterioare
Alte tulburări psihice din trecut

• Debutul simptomelor
• Evoluţia pâna la episodul actual
• Descrierea simptomelor în detaliu
• Tratament anterior
Boli somatice

• Internări, intervenţii chirurgicale etc.


• O afecţiune somatică poate precipita o
decompensare psihiatrică
• Existenţa bolilor somatice influenţează deciziile
terapeutice
• Interacţiuni medicamentoase
Antecedente HC

• Componenta genetică familială


• Conceptul de “spectrum disorders”
• Suportul familial
• Vulnerabilitatea familială
• Factori de stres în familie
• Răspunsul terapeutic la alţi membri din familie
Istoricul dezvoltării personale
• Sarcină, naşteri, complicaţii
• Consum de droguri
• Evenimentele cu • Dezvoltarea din copilărie
importanţă majoră • Experienţe sexuale,
• Se vor sublinia cele cu eventuale abuzuri
implicaţii etiologice • Maturarea sexuală,
• Funcţionarea pubertatea
longitudinală • Scopuri, obiective, carieră
• Prieteni, educaţie, profesională
schimbări ale
performanţelor şcolare
• Relaţii romantice,
profesionale,
condamnări, petrecerea
timpului liber
Organizarea examenului
psihiatric
• Aspectul exterior, comportament, relaţionarea
cu examinatorul
• Ţinuta vestimentară
• Machiaj
• Igiena corporală
• Cooperant, ostil, seductiv, indiferent
• Mişcări anormale
• Examen somatic
CLASIFICAREA OMS
ICD 10

TULBURĂRI MINTALE ŞI DE
COMPORTAMENT
1. Tulburări psihice organice
2. Tulburări psihice cauzate de substanţe psihoactive
3. Schizofrenia, tulburarea schizotipală şi tulburările delirante
4. Tulburările afective
5. Tulburările nevrotice, legate de stres şi somatoforme
6. Sindroame comportamentale asociate cu
dereglări psihologice şi factori fizici
7. Tulburările de personalitate ale adultului
8. Retardul mintal
9. Tulburări ale dezvoltării psihologice
10. Tulburări de comportament şi emoţionale cu
debut în copilărie şi adolescenţă
1. Tulburări psihice organice
Tulburări
Demenţele psihice organice

• Demenţa în boala • Epilepsie


Alzheimer • Hipotiroidismul dobândit
• Demenţa vasculară • Intoxicaţii
• Demenţa din boala • Scleroza multiplă
▫ Pick • Neurosifilis
▫ Creutzfeldt-Jakob
• Pelagra (deficienţa de
▫ Huntington
niacină)
▫ Parkinson
• Deficienţa de B 12
• HIV
Tulburări psihice organice
• Sindrom amnestic • Tulburarea anxioasă
organic, nonalcoolic organică
(Korsakov) • Tulburarea disociativă
• Delirium, nonalcoolic organică
• Halucinoza organică • Tulburarea cognitivă
• Catatonia organică organică
• Tulburarea delirantă • Tulburarea organică a
organică (schizophrenia- personalităţii
like) • Sindromul postencefalitic
• Tulburarea afectivă • Sindromul
organică postcontuzional
2. Tulburări mintale şi de
comportament cauzate de consumul de substanţe
psihoactive
• Intoxicaţia acută
• Utilizarea nocivă
• Sindrom de dependenţă
• Stare de sevraj
• Stare de sevraj cu delirium (Delirium tremens)
• Tulburare psihotică
• Sindrom amnestic (Korsakov)
•alcool
• opioide • halucinogene
• canabinoide • solvenţi volatili
• sedative sau • cafeină
hipnotice • tutun
• cocaină
3. Schizofrenia şi tulburările înrudite
• Schizofreniile
• Tulburarea schizotipală
• Tulburarea delirantă persistentă
• Tulburări psihotice acute şi
tranzitorii
• Tulburarea delirantă indusă
• Tulburarea schizoafectivă
Schizofreniile
• Paranoidă
• Hebefrenică
• Catatonică
• Nediferenţiată

• Depresia post-schizofrenie
• Schizofrenia reziduală
• Schizofrenia simplă
4. Tulburările afective
Tulburările afective
Episodul maniacal

• Hipomania
• Mania fără simptome psihotice
• Mania cu simptome psihotice
Tulburările afective
Tulburarea afectivă bipolară

• Episod hipomaniacal
• Episod maniacal
• Episod depresiv
• Episod mixt
Tulburările afective
Episodul depresiv

• Uşor
• Mediu
• Sever cu / fără simptome psihotice
Tulburările afective
Tulburarea depresivă recurentă

Episod

• Uşor
• Mediu
• Sever cu / fără simptome psihotice
Tulburările afective
Tulburări persistente ale dispoziţiei

• Ciclotimia

• Distimia (depresia nevrotică)


5. Tulburări nevrotice, legate de stres
şi somatoforme
Tulburări fobice şi anxioase

• Agorafobia
• Fobia socială
• Fobii specifice
• Tulburarea (atacul) de panică
• Tulburarea anxioasă generalizată
• Tulburarea mixtă anxioasă şi depresivă
Tulburarea obsesiv-compulsivă

Reactia la stres sever şi tulburările de


adaptare

• Reacţia acută de stres


• Tulburarea de stres postraumatică
• Tulburarea de adaptare
Tulburările disociative
(de conversie)

• Amnezia disociativă
• Fuga disociativă
• Stupor disociativ
• Transa şi posesia disociativă
• Tulburările motorii disociative
• Convulsiile disociative
• Anestezia şi pierderile senzoriale disociative
Tulburările somatoforme

• Tulburarea de somatizare
• Tulburarea hipocondriacă
• Tulburarea somatoformă autonomică
• Tulburarea somatoformă de durere
Neurastenia

Sindromul depersonalizare-derealizare
6. Sindroame comportamentale asociate
cu dereglări psihologice şi factori fizici
Tulburările alimentare

• Anorexia nervosa

• Bulimia nervosa
Tulburările de somn nonorganice

• Insomnia nonorganic
• Hipersomnia nonorganică
• Automatismul ambulator nocturn
(somnambulism)
• Pavor nocturn
• Coşmarurile
7. Tulburările de personalitate
• Tip histrionic
• • Tip anankast
Tip paranoid (cverulent)
• • Tip anxios (evitant)
Tip schizoid
• • Tip dependent
Tip dissocial
• • Tip narcisist
Tip instabil-emoţional
8. Tulburări ale obiceiurilor şi
impulsurilor

• Joc patologic
• Piromania
• Cleptomania
• Tricotilomania
9. Retardul mintal

• Uşor
• Moderat
• Sever
• Profund
10. Tulburările psihice ale copilului şi adolescentului
Tulburările pervasive ale dezvoltării

• Autismul copilăriei
• Autism atipic
• Sindrom Rett
• Sindrom Asperger
Tulburarea de atenţie şi hiperkinetică

Tulburările de conduită
Tulburările emoţionale

• Anxietatea de separare
• Fobiile
• Anxietatea socială
• Rivalitatea între fraţi
Alte tulburări

• Mutism electiv
• Boala ticurilor
• Sindromul de la Tourette
• Enurezis psihogen
• Encomprezis psihogen
• Pica
• Balbismul
Clasificarea clasica
(Kraepelin)

1. Tulburari la limita cu normalitatea

2. Tulburari psihice majore


Tulburarile la limita cu normalitatea
• Nevrozele
 Neurastenia
 Nevroza obsesivo-fobica
 Isteria
 Nevrozele mixte (motorii)
• Psihopatiile (tulb de personalitate)
 Schizoida
 Epileptoida
 Paranoic
 Impulsiv
 Anankast
 Histrionic
• Oligofrenia gr. I
Tulburarile psihice majore
• Oligofreniile gr. II si III
• Psihozele
▫ Endogene
 Schizofrenia, PMD, paranoia, parafrenia
▫ Exogene
 Factori fizici, chimici, infectiosi, carentiali etc.
▫ Endo-exogene
 Postpartum, b. endocrine, epilepsie etc.
• Dementele
▫ Alzheimer, b. Pick, PGP
Funcţiile psihice

• Cognitive
• Afective
• Voliţionale şi efectorii
• Conştiinţa
• Personalitatea
• Intelectul
Funcţiile cognitive

Limbajul

• Volum, rată, spontaneitate, sintaxă, vocabular


• Disartrie, afazie
Gândirea

• Tulburări de formă şi ritm


 Legătura între idei (nu analizăm ideile)
 Ideile trebuie să fie articulate într-o înşiruire
logică, urmărind un scop

• Nu există o modificare de gândire


patognomonică ptr o anumită tulburare
Conţinutul gândirii

• Examinăm ideile pacientului


• Delir, influenţă, obsesii
• Delir – credinţe false, fixe, fără a fi ancorate în
contextul cultural sau religios
• Ideile de influenţă – aparate, persoanele neutre
sau alte tipuri de intervenţii exterioare (mesaje
ascunse, cu semnificaţie aparte)
▫ Obsesiile: nedorite, intrusive; pacientul
recunoaste caracterul lor patologic. Continutul
este neplacut, uneori perceput ca fiind
periculos.
▫ Preocuparile (idei dominante): ex. preocupari
legate de sanatate, bani, datorii, nedreptate.
▫ Ideatia suicidara: adresati intrebari simple,
directe.
DELIRUL (ideile delirante)
• Convingeri false, in neconformitate cu realitatea
• Ferma convingere a pacientului
• Impenetrabila la contraargument
• Fond de constiinta clara
Clasificarea ideilor delirante
MICROMANICE MACROMANICE

Persecutie Grandoare
Influenta Inventie
Referinta Erotomanic
Otravire Filiatie
Negatie (sdr. Cotard) Mistice
Gelozie
TULBURARILE DE PERCEPTIE
• Senzatia
• Perceptia
• Tulburari cantitative
• Tulburari calitative
TULBURARILE CANTITATIVE ALE
PERCEPTIEI

• Hiperestezia
• Hipoestezia
• Anestezia
TULBURARILE CALITATIVE ALE
PERCEPTIEI

• Iluziile
• Halucinatiile
• Agnoziile
HALUCINATIILE
• Perceptii in absenta unui stimul
• Clasificare:
▫ Exteroceptive
Auditive Tactile

Vizuale Olfactive si gustative

▫ Interoceptive
▫ Proprioceptive
ILUZIILE
• Stimul real, perceput deformat
• Normal / Anormal
• Clasificare
▫ Extero-, intero-, proprioceptive
• Frecvente in delirium
• Cenestezia
ATENTIA
• Hipoprosexia
• Hiperprosexia
• Evaluare clinica:
▫ Numararea inversa de la 100 din 7 in 7
▫ Recitarea alfabetului in sens invers
▫ Pronuntarea literelor unui cuvant invers (de ex
S_C_A_U_N – N_U_A_C_S)
MEMORIA
• Imediata, termen scurt si termen lung
• Hipomnezia (depresii, nevroze, schizofrenii,
demente, oligofrenii)
• Hipermnezia (paranoia, alte deliruri, epilepsie)
• Amnezia
An
Re
An
Debutul

Retrograda Anterograda

prezent

Amintiri vechi Amintiri recente


EVALUAREA CLINICA A MEMORIEI
• Memoria imediata – nr de telefon sau o serie de
6 numere
• Memoria recenta – 3 obiecte pe care le repeta
dupa 5 – 10 min
• Memoria indepartata – descrierea unui
eveniment din urma cu 2 ani sau mai mult
Calcul matematic si abstractizare
• (+) (-) (x) (:)
• Se pot folosi ex cu manipularea banilor
• Abstractizarea = abilitatea de a intelege si
diferentia intre concepte generale si exemple
specifice
• Asemanarea intre banana si piersica
• Interpretarea unui proverb
• Achizitionata de obicei dupa 12 ani
FUNCTIILE AFECTIVE
• Dispozitia: eutimie, hipertimie, hipotimie,
disforie
• Sentimentele:
 normale: matern, patriotic, religios
 anormale: tocite, autostima scazuta sau crescuta,
grandoare
• Emotii, pasiuni, anxietate
• Obiectiv – expresia faciala, tonalitatea vocii,
postura
CONSTIINTA
• Nivelul de alerta
▫ Somnolenta
▫ Obnubilare
▫ Stupor
▫ Coma
• Orientarea
▫ Timp
▫ Spatiu
▫ Propria persoana
• Constiinta bolii
▫ Nu masoara severitatea tulburarii (ex cenestezia)
EXAMINAREA IN SITUATII
PARTICULARE
• Pacientul psihotic
• Pacientul depresiv cu potential suicidar
• Pacientul agitat, potential violent
• Pacientul seductiv
PACIENTUL PSIHOTIC
• Pacientul este frecvent speriat
• Intrebari scurte, la obiect
• Descrierea halucinatiilor
• Descrierea delirului
• Orientare temporo-spatiala
• Constiinta bolii
PACIENTUL DEPRESIV,
POTENTIAL SUICIDAR
• Rar vorbesc spontan
• Simptome psihotice, deteriorare psihocognitiva
• Intrebari directe despre suicid
▫ Intentie
▫ Plan
▫ Motiv
▫ Consecintele actului
PACIENTUL AGITAT,
POTENTIAL VIOLENT