Sunteți pe pagina 1din 21

PLANIFICAREA AFACERI

Prelegere
 Importanța planificării afacerii.
 Beneficiarii și funcțiile planului de
afaceri.
 Structura și conținutul
compartimentelor de bază ale planului
de afaceri.
Concepte Şi noţiuni cheie:
 Afacere.
 Plan de afaceri.
 Surse de informare.
 Foaie de titlu;
 Cuprins;
 Sumar;
 Scop;
 Obiective;
 Analiza SWOT.
IMPORTANŢA PLANIFICĂRII UNEI
AFACERI
 Planul de afaceri constituie o hartă, un ghid pentru antreprenor. Este
un proces repetitiv de identificare, colectare, analiză și intrepretarea
informațiilor legate de activitatea unei firme în scopul definirii
misiunii, obiectivelor.
 Planul de afaceri este important din următoarele motive:
 El permite să se analizeze:
 ideea de afaceri;
 obiectivele;
 produsul;
 strategia de marketing;
 concurenţii;
 resursele şi facilităţile;
 nevoile de capital pe termen lung şi scurt.
Beneficiarii PLANUL DE AFACERI
 Antreprenorul;
 Proprietarii;
 Managerii;
 Bancherii;
 Investitorii;
 Partenerii de afaceri;
 Instituții de finanțare etc.
FUNCŢIILE PLANUL DE
AFACERI
Instrument de gestionare a afacerii.
Instrument de evaluare a afacerii.
Instrument de comunicare externă.
Instrument de prezentare/promovare în
proiecte de investiții sau instituții de finanțare.
Planul de afaceri trebuie să dea răspunsuri la
câteva întrebări fundamentale:
Cine sunteți ?
De unde veniți ?
Unde vreți să ajungeți ?
PLANUL DE AFACERI este un document
care:
 Descrie toate aspectele afacerii;
 Analizează toate problemele posibile;
 Determină soluțiile alternative în scopul obținerii
de profit.
PLANUL DE AFACERI este un document analitic
în care :
 Sunt clar definite obiectivele companiei;
 Este determinată strategia de realizare a acestora;
 Este dezvăluit modul în care vor fi folosite resursele existente
pentru atingerea scopurilor.
INFORMAŢIA NECESARĂ PENTRU
PLANIFICAREA AFACERII
 Rolul planului de afaceri este de a ghida întreprinzătorul începând cu primul
an de operare a afacerii. Implimentarea lui înseamnă control și adaptare în
funcție de evoluția reală.Acest control exercitat de-a lungul derulării afacerii
va viza toate elementele critice ale entității economice (stocurile, costurile
de producție, controlul calității, vânzările, plățile efectuate, etc.)
Se recomandă ca planul de afaceri:
 1.să fie întocmit pentru o perioadă de 1-2 ani;
 2.să fie revizuit periodic, pentru a putea reflecta situaţia
curentă, noile idei şi planurile de viitor.
Etapele logice ale procesului de planificare:
PLAN  ACŢIUNE  EVALUARE  PLAN
Etapele de elaborare a planului de
afaceri:
1.Identificarea obiectivelor planului de afaceri.
2.Colectarea informaţiilor

Sursele de colectare a informaţiei pot fi:


Surse interne Surse externe

-Bilanţul contabil -Legislaţia


-Raportul despre venituri -Programe de stat
-Raportul despre dinamica mijloacelor băneşti -Date şi anuare statistice
-Activele şi infrastructura -Internet
-Informaţiile despre resursele umane -Tendinţele de vânzări
Etapele de elaborare a planului de
afaceri:
3.Stabilirea tipului planului de afaceri.
 pentru iniţierea afacerii;
 pentru dezvoltare proprie (operaţional);
 pentru a efectua un împrumut;
 pentru un investitor extern.
4. Elaborarea structurii planului de afaceri.
5. Scrierea planului de afaceri.
6. Revizuirea Planului de Afaceri.
7. Actualizarea planului de afaceri.
Sarcină didactică:
 Identificaţi sursele de informare pentru
elaborarea propriul plan de afaceri.
Structura Și conținutul compartimentelor de bază ale
planului de afaceri.

1. Foaie de titlu.
2. Cuprins.
3. Rezumatul planului de afaceri.
4. Descrierea afacerii.
5. Prezentarea produsului firmei.
6. Piața - țintă și concurența.
7. Procesul de producție și furnizorii.
8. Managementul firmei.
9. Strategia de marketing.
10. Preveziunile financiare.
11. Anexe.
1. FOAIA DE TITLU:

 Numele firmei dvs.;


 Adresa: orașul, codul poștal, telefon, e-mail;
 numele, prenumele persoanei de bază
(director, manager;
 Luna, anul când a fost întocmit planul;
 Trimitere la confidenţialitatea informaţiei.

O idee bună ar fi să puneți o poză color cu


produsul dvs.
Rezumatul planului de afaceri.
Rezumatul planului de afaceri trebuie să conțină, într-o formă
succintă, date referitoare la:
Istoricul firmei (în cazul firmelor deja existente);
Scopul planului de afaceri (atragerea investitorilor sau un plan
operațional pentru controlul afacerii);
Domeniul/domeniile de activitate;
Misiunea firmei, viziunea firmei, obiectivele pe termen lung și
cele scurt;
Conducerea firmei (experiență rezultate);
Denumirea produsului serviciului;
Descrierea succintă a peții (perspective de creștere, concurențe).
Descrierea afacerii
În cazul firmelor deja existente, este necesară o prezentare a
trecutului firmei și a performanțelor sale. Acest compartiment este foarte
important în cazul când planul de afaceri este elaborat în scopul atragerii
investiţiilor sau obţinerii creditelor.
Înainte de a decide finanţarea, investitorul doreşte să ştie cui acordă
banii şi are nevoie de o informaţie generală despre solicitant, cum ar fi:
Date privind înregistrarea întreprinderii, când și unde a fost
înregistrată firma, data și numărul de înregistrare;
Fondatorii și care este contribuția fiecărui fondator la capitalul
firmei;
Banca de la care se va solicita creditul, suma creditului, rata
dobânzii, gajul, comisionul, alte condiții stabilite de banca finanțatoare;
Locul în care se desfășoară activitatea și implicațiile acestei
situații;
Principalii furnizori de materii prime;
Principalii concurenți (enumerare, ponderea lor pe piață și poziția
firmei față de aceștea;
Scopul şi obiectivele afacerii;
Analiza SWOT.
Sarcină didactică:

Completaţi foaia de titlu şi destinaţia planului de


afaceri. Caietul elevului (pag.68)
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
AFACERII
Scopul este motivul pentru care există întreprinderea.
Formularea scopului trebuie să conţină:
Cauzele creării şi dezvoltării afacerii;
Produsele şi serviciile de bază;
Clienţii; Geografia realizării; Direcţiile de specializare.

Obiectivul este ceea ce vrem să realizăm, determinat foarte clar în timp şi ca


volum.
Obiectivele trebuie să fie :
realizabile, orientate în timp, măsurabile, pentru a determina dacă
obiectivele au fost realizate; flexibile.
De exemplu - “Să mărim în anal 2021 volumul vânzărilor cu 10 % în spaţiile
comerciale din sectorul Botanica”.
Sarcină didactică:

Formulaţi scopul şi obiectivele propriului


plan de afaceri. Caietul elevului (pag.70)
ANALIZA SWOT

Factorii interni, evaluarea punctelor tari şi a punctelor


salbe;
Factorii externi, prin determinarea oportunităţilor şi
riscurilor acesteia.

Evaluarea riscurilor în afaceri - este prevederea


posibilităţilor de a suferi pierderi.
Importanţa prevenirii acestor tipuri de risc prin acţiuni
concrete în procesul de planificare a afacerii.
OBLIGATORIU
Sarcină didactică:
Elaborați analiza SWOT propriului
plan de afaceri. Caietul elevului (pag.71)

SWOT

S-ar putea să vă placă și