Sunteți pe pagina 1din 10

Strategia de piata si mixul

de marketing
2 Politica de marketing

 Întreprinderea modernă îşi desfăşoară activitatea în


condiţiile oferite de mediul său în continuă schimbare,
ceea ce determină adaptarea ei la un asemenea mediu
printr-o conduită cu trăsături durabile, subordonate unor
obiective pe termen lung (ex., creşterea cotei de piaţă).

 Această conduită se regăseşte în conţinutul politicii de


marketing.
3 Politica-strategia de marketing

 Politica de marketing - modul în care întreprinderea îşi concepe dezvoltarea


activităţii sale, direcţiile de perspectivă şi acţiunile practice, concrete, vizând
valorificarea potenţialului său în concordanţă cu cerinţele pieţei.
 O politică de marketing este formată dintr-un set de strategii şi tactici pe care
firma le pune în mişcare pentru a-şi atinge obiectivele propuse.
P=S+T

 Strategia de marketing cuprinde toate planurile (sau metodele) majore


necesare atingerii obiectivelor sau ţelurilor fundamentale ale firmei.
 Strategia de marketing şi politica de marketing se află în strânsă legătură, dar
sunt noţiuni diferite, fiecare având o altă arie de cuprindere, ele se află în
raporturi de la parte la întreg (strategia este inclusă în politica de
marketing).
Conceptul de marketing-mix

Concept esenţial al teoriei moderne a marketingului, mixul de marketing


reprezintă ansamblul de instrumente tactice de marketing controlabile pe
care firma le combină cu scopul de a produce pe piaţa ţintă reacţia dorită.

 Prin urmare, drept o definiţie simplă şi cuprinzătoare, putem


concluziona faptul că mixul de marketing defineşte un ansamblu de
instrumente tactice şi strategice controlabile de către o firmă, grupate
sau axate pe în jurul a minim 4 aspecte importante ale activităţii de
marketing (produsul, preţul, distribuţia şi promovarea), pe care aceasta
le combină, într-un anumit dozaj, în funcţie de condiţiile specifice ale
pieţei, cu scopul de a produce o reacţie pozitivă pe pieţele ţină privitor
la cererea pentru produsele sale.
Mixul de marketing se referă la o anumită
structură de eforturi de marketing, la
combinarea, proiectarea și integrarea în
diverse proporții într-un program de
marketing a variabilelor controlabile în
scopul dobândirii eficacității necesare
realizării obiectivelor organizației într-o
perioadă determinată.
12 elemente ale Mixului de marketing

Produs Preț Marcă Distribuție

Vânzare Publicitate Promovarea


Ambalarea
personală plătită vînzărilor

Servicii Cercetarea
Modul de
post- Logistică de
prezentare
vînzare marketing
Dar Neil Borden simplifică modelul la nivelul celor patru instrumente
esenţiale: 4P

Produsul

Plasamentul

Prețul

Promovarea
 Cei ,,4 P’’ constituie variabilele cheie prin care organizaţia poate acţiona în vederea
obţinerii impactului maxim asupra pieţii şi consumatorului şi reflectă modul în care
sunt antrenate diferite componente ale resurselor de care dispune organizaţia pentru
obţinerea efectelor scontate.
Scopul Mixului de Marketing
 De-a lungul anilor, cele patru elemente ale unui mix
de marketing au fost dezvoltate și conceptualizate de
către experții de marketing din întreaga lume pentru a
crea și a realiza strategii de marketing de succes.
Aceste instrumente încearcă să satisfacă atât
furnizorul, cât și vizitatorul, în prezent. Dacă
înțelegeți ce aveți de făcut pentru a lansa un produs,
mixul de marketing poate contribui semnificativ la
succesul produselor sau serviciilor dvs.
Concluzie
 Păstrarea clienților este la fel de importantă ca și atragerea noilor consumatori. Abordarea față de clienții companiei
trebuie să fie una proactivă, care să aibă la bază un mix de marketing diferit față de cel pentru atragerea noilor
consumatori.

 Mixul de marketing tradițional are un caracter mai “ofensiv“ întrucât cei 4P tind să fie orientați spre produs și spre output.
Organizațiile bine conduse trebuie să își reorienteze atenția spre managementul relațiilor cu clienții.

 Factorii de mediu externi, care nu pot fi controlați sunt elemente esențiale ale unui program de marketing strategic.

S-ar putea să vă placă și